Order:
See also
Robin Celikates
Freie Universität Berlin
 1.  63
  Civil ulydighed, højrefløjsbevægelser og filosofiens muligheder: Et interview med Robin Celikates.Philip Hoejme & Robin Celikates - 2023 - Eftertryk.
  Interviewet er lavet i juli 2021. Dets formål er at belyse emner, der er centrale i Celikates’ tænkning, f.eks. den voksende højrefløjspopulisme, migration, voldelige versus ikke-voldelige protester, civil ulydighed og den kritiske filosofis rolle i dag. -/- When Celikates and I sat down digitally in July 2021, the interview’s primary purpose was to examine topics central to Celikates’ thinking, such as the rise of right-wing populism, migration, violent versus non-violent protest, civil disobedience, and the role of critical philosophy today.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark