Results for 'Snježana Prijić-Samaržija'

Order:
Did you mean: Sneezing Priapic-Mazurka
 1. Moralni, Politički I Društveni Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Social Responses to Antisocial Deviation).Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.) - 2016 - Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka.
  Ovaj je zbornik nastao kao rezultat istraživanja provedenog unutar istoimenoga znanstveno-istraživačkoga projekta na kojemu su urednici istovremeno bili i glavni istraživači, a ostali autori članovi istraživačke skupine. Kao svjedoci različitih vrsta otklona od prevladavajućeg, uobičajenoga, normalnoga, pozitivnog ili ponašanja koje se karakterizira kao asocijalno, zapitali smo se – što postojeće čini normom, treba li odstupanje od norme nužno smatrati devijacijom i kakvi su poželjni društveni odgovori na odstupanja od normi. Često se smatra ispravnim upravo ono što je prevladavajuće, a ono (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark