Results for 'Van Quy Khuc'

1000+ found
Order:
 1. Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons.La Viet Phuong, Pham Thanh Hang, Manh-Toan Ho, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Phuc Khanh Linh, Vuong Thu Trang, Nguyen To Hong Kong, Tran Trung, Khuc Van Quy, Ho Manh Tung & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12:2931.
  Vietnam, with a geographical proximity and a high volume of trade with China, was the first country to record an outbreak of the new Coronavirus disease (COVID-19), caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. While the country was expected to have a high risk of transmission, as of April 4, 2020—in comparison to attempts to contain the disease around the world—responses from Vietnam are being seen as prompt and effective in protecting the interests of its citizens, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Rừng và cuộc sống.Khúc Văn Quý - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Rừng mang lại những lợi ích rất to lớn và trong hơn một thập kỷ qua, chuyển đổi rừng (forest transition-FT) đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các học giả toàn cầu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý - manuscript
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Covid-19 vaccines production and societal immunization under the serendipity-mindsponge-3D knowledge management theory and conceptual framework.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Viet-Phuong La, Huyen Thanh Thanh Nguyen, Manh-Toan Ho, Van Quy Khuc & Minh-Hoang Nguyen - 2022 - Humanities and Social Sciences Communications 9:22.
  Since the outbreak of the Coronavirus disease 2019 (Covid-19), tremendous efforts have been made by scientists, health professionals, business people, politicians, and laypeople around the world. Covid-19 vaccines are one of the most crucial innovations that help fight against the virus. This paper attempts to revisit the Covid-19 vaccines production process by employing the serendipity-mindsponge-3D creativity management theory. Vaccine production can be considered an information process and classified into three main stages. The first stage involved the processes of absorbing information (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Về khả năng ứng dụng của hệ xử lý thông tin 3D và nguyên lý bán dẫn giá trị trong tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.Quy Khuc - 2022 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 1:1-9.
  Giải quyết biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang và sẽ là thách thức lớn của nhân loại trong thế kỷ 21. Con người không còn nhiều thời gian để sửa chữa, phục hồi đưa hệ sinh thái môi trường (tự nhiên) trở về trạng thái an toàn. Trong khi các nỗ lực trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả thì COP26 mở ra cơ hội lớn để nhân loại tiến gần đến mục tiêu kiềm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  88
  Cultural additivity – means of human survival and evolution.Quy Van Khuc - 2023 - Vietkap Wp Series.
  This week, the Royal Swedish Academy of Sciences announced the names of Nobel laureates in different fields. This year, the Nobel Prize in Biomedical Sciences was awarded to Swedish geneticist Svante Paabo for his discoveries concerning the DNA sequence of apes and human evolution. His work is especially meaningful as the question of human origin has long been a major concern to mankind. Modern-day wise humans belong to the genus Homo sapiens, along with seven ancient human races that existed millions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The seventh bibliometric finding on deforestation and cultural studies.Minh-Hoang Nguyen, Quy Van Khuc, Thanh-Huyen T. Nguyen & Manh-Toan Ho - manuscript
  This short piece of communication has the sole purpose of identifying some evidence, supporting our view regarding a possible missing environment-nurturing cultural value. Here, we attempt to examine the presence of cultural studies within the boundary of deforestation research.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  66
  Near-Suicide Phenomenon: An Investigation into the Psychology of Patients with Serious Illnesses Withdrawing from Treatment.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Ruining Jin, Quy Van Khuc, Hong-Son Nguyen, Thu-Trang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - 2023 - International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (6):5173.
  Patients with serious illnesses or injuries may decide to quit their medical treatment if they think paying the fees will put their families into destitution. Without treatment, it is likely that fatal outcomes will soon follow. We call this phenomenon “near-suicide”. This study attempted to explore this phenomenon by examining how the seriousness of the patient’s illness or injury and the subjective evaluation of the patient’s and family’s financial situation after paying treatment fees affect the final decision on the treatment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  39
  Near-Suicide Phenomenon: An Investigation into the Psychology of Patients with Serious Illnesses Withdrawing from Treatment.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Ruining Jin, Quy Van Khuc, Hong-Son Nguyen, Thu-Trang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - 2023 - IJERPH 20 (6):5173.
  Patients with serious illnesses or injuries may decide to quit their medical treatment if they think paying the fees will put their families into destitution. Without treatment, it is likely that fatal outcomes will soon follow. We call this phenomenon “near-suicide”. This study attempted to explore this phenomenon by examining how the seriousness of the patient’s illness or injury and the subjective evaluation of the patient’s and family’s financial situation after paying treatment fees affect the final decision on the treatment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  86
  Extent to which people perceive and accept Covid-19 vaccines in north central Vietnam.Thuy Nguyen, Thang Ngo, Thi-Hong Diep Pham, Hong-Thi Nguyen, Thi-Huong-Lan Nguyen & Quy Van Khuc - 2022 - VMOST Journal of Social Sciences and Humanities 64 (2):63-74.
  To achieve herd immunity against Covid-19, the willingness of residents to get vaccinated and successful vaccination policies go hand in hand. This paper aims to understand the perceptions, acceptance, hesitation, and refusal of Covid-19 vaccines in Nghe An, Vietnam. We used an online survey to collect data during March of 2021. The Bayesian regression model (BRM) was used to identify the factors affecting vaccination decisions. The empirical results show that respondents’ livelihoods were considerably affected by the Covid-19 pandemic, and there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  35
  Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Cảm xúc là yếu tố cơ bản thúc đẩy con người đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Sợ hãi là một trong những cảm xúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để khám phá tác động của nỗi sợ hãi đối với hiệu quả đầu tư và hành vi giao dịch của nhà đầu tư cá (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Revisiting the floppy-eared-rabbit serendipity circumstance.Minh-Hoang Nguyen, Viet-Phuong La, Tam-Tri Le & Khuc Quy - 2022 - In Quan-Hoang Vuong (ed.), A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Berlin, Germany: De Gruyter. pp. 141-156.
  To validate the new theory of serendipity that we have presented, the case of “floppy-eared-rabbit” with Dr. Lewis Thomas and Dr. Aaron Kellner was used as an example. We go through each important stage in the story and explain the events in terms of serendipity’s conditionality, survival motives, and information process. The characteristics of serendipity gain and loss phenomena are also interpreted in a similar manner.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. How do we perceive serendipity?Quy Khuc - 2022 - In Quan-Hoang Vuong (ed.), A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Berlin, Germany: De Gruyter. pp. 13-40.
  In order to set a ground for the new hypotheses, theory, and conceptual framework of serendipity, the current chapter aims to review the research landscapes, definitions, types, influential factors, and processes of serendipity. First, bibliometric analyses of 2982 documents retrieved from the Web of Science database were employed to examine the intellectual and conceptual structures in the research field of serendipity. Three major research lines are found: 1) information-seeking behaviors, 2) serendipity in business and sciences, and 3) serendipity in recommender (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  47
  Research Progress on Environment, Health and Growth: From Psychological Mechanism to Cultural, Socio-Economic Analysis and Policy in Urban Areas of Developing Countries.Quy Khuc - manuscript
  Developing countries have seen rapid economic growth, but they have also faced unprecedented environmental challenges, including air pollution, water pollution, land pollution, waste pollution, etc. Take air pollution as an example. It is alarming that 99 percent of the world’s population breathes polluted air. Air pollution is deemed a “quiet killer”, giving rise to numerous consequences ranging from health and psychological impacts to economic and social costs. For example, air pollution annually causes roughly 7 million premature deaths and an economic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  37
  Mindspongeconomics.Quy Khuc - manuscript
  Mindspongeconomics (mindspongecon) is a social science theory (a new type of economics) that studies decision-making processes that are based on the think-absorb-eject mechanism, with the input being information particles from the living environment. Mindspongecon is a combination and expansion of Mindsponge theory and behavioral economics. This is a filter-based information processing system with an evaluation mechanism linked to pre-set core values. These values and the information received are the basis for actors such as individuals, households, businesses, and governments to compare, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Environmental culture thoughts to make a better world for our nature and children.Quy Khuc - 2021 - OSF Preprints.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. A new theory of serendipity.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Quy Khuc & Minh-Hoang Nguyen - 2022 - In A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Berlin: De Gruyter. pp. 91-108.
  This document represents some preliminary and unpublished content of a chapter in the edited book titled A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism, which will soon be published and distributed by De Gruyter Poland (Sciendo Imprint; part of Walter de Gruyter GmbH, Berlin, Germany). A proper referencing should be like: Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Quy Khuc, Minh-Hoang Nguyen. (2022). A new theory of serendipity. In: QH Vuong. (Ed.) A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism (pp. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 18. How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence from an Emerging Economy.Trung Tran, Manh-Toan Ho, Thanh-Hang Pham, Minh-Hoang Nguyen, Khanh-Linh P. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Thanh-Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi-Linh Nguyen, Quy Khuc, Viet-Phuong La & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12 (9):3819.
  As a generation of ‘digital natives,’ secondary students who were born from 2002 to 2010 have various approaches to acquiring digital knowledge. Digital literacy and resilience are crucial for them to navigate the digital world as much as the real world; however, these remain under-researched subjects, especially in developing countries. In Vietnam, the education system has put considerable effort into teaching students these skills to promote quality education as part of the United Nations-defined Sustainable Development Goal 4 (SDG4). This issue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 19. Preliminary explanations of serendipity based on non-linear information process.Tam-Tri Le, Viet-Phuong La, Quy Khuc & Minh-Hoang Nguyen - 2022 - In Quan-Hoang Vuong (ed.), A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Berlin, Germany: De Gruyter. pp. 175-190.
  After employing the mindsponge mechanism and 3D information process of creativity to explain the serendipity process in previous chapters, we realize that it may be helpful to delve into the relations between serendipity and the formulation of new values and information connections through non-linear processes. Thus, this chapter summarizes some preliminary attempts to use non-linear information processes to explain serendipity. We also briefly mention the benefits of information exchange among members of social groups and explain this approach.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Environments and cultures that nurture serendipity strikes.Quan-Hoang Vuong, Minh-Hoang Nguyen, Quy Khuc & Tam-Tri Le - 2022 - In A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Berlin, Germany: De Gruyter. pp. 157-174.
  Based on the properties and mechanism of serendipity presented in former chapters, this chapter discusses how to create an environment for higher serendipity encounters and attainment possibilities. We examine four types of environments with different navigational and useful information concentration combinations. Building a pro-serendipity culture will help create environments that value and supports serendipity across fields. Additionally, we also address the notion that serendipity is a skill. Thus, it can produce either good or bad impacts on a collective level, depending (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Quy hoạch di sản: Một góc nhìn từ Hội An.Trần Đức Hưng Long - 2021 - Kinh Tế Và Du Lịch 2021 (10):1-3.
  Năm 1999, phố cổ Hội An của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Kể từ thời điểm đó, bộ mặt thành phố Hội An đã có nhiều thay đổi, biến nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Nhiều chính sách quy hoạch đã được đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế. Tuy nhiên, yếu tố bảo tồn và phát huy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  17
  "Chuyện của Kingfisher" - Hành trình kỳ diệu với trí tuệ và các giá trị nhân văn. [REVIEW]Dương Thị Minh Phượng - 2023 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ.
  “The Kingfisher Story Collection” (tạm dịch “Tuyển tập Truyện ngụ ngôn Bói Cá”, hay “Chuyện của Kingfisher”) của tác giả Vương Quân Hoàng đã được xuất bản và phát hành trên Amazon, là một tác phẩm tuyệt vời và đáng trân quý. Cuốn sách không chỉ là một bộ sưu tập những câu chuyện ngụ ngôn thú vị mà còn là một hành trình trải nghiệm sâu sắc khi bước vào thế giới tưởng tượng của nhân vật chính, một chú (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  27
  Biết là cấm, nhưng lợi thì vẫn chơi thôi: Săn bắt tê tê ở Nepal.Tê Tê - manuscript
  Săn bắt tê tê là câu chuyện đã kéo dài nhiều thập niên. Tê tê bị săn bắt và kinh doanh lậu nhiều tới mức đã có không biết bao nhiêu phim ảnh, phóng sự điều tra và cả sách bàn về việc này. Một cuốn đáng đọc nói về săn bắt động vật hoang dã để tiêu thụ học theo kiểu cách xa hoa là Poached. Nhưng điều tra khảo sát 1017 cư dân tại 105 ngôi làng ở nông (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  13
  "Chuyện của Kingfisher" - Hành trình kỳ diệu với trí tuệ và các giá trị nhân văn. [REVIEW]Minh-Phuong Thi Duong - manuscript
  “The Kingfisher Story Collection” (tạm dịch “Tuyển tập Truyện ngụ ngôn Bói Cá”, hay “Chuyện của Kingfisher”) của tác giả Vương Quân Hoàng đãđược xuất bản và phát hành trên Amazon, là một tác phẩm tuyệt vời và đáng trân quý. Cuốn sách không chỉ là một bộ sưu tập những câu chuyệnngụ ngôn thú vị mà còn là một hành trình trải nghiệm sâu sắc khi bước vào thế giới tưởng tượng của nhân vật chính, một chú chim Bói (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  81
  The Social Costs of Limited Land Rights in Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2018 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 26.  25
  Giá trị kinh tế của vùng bảo tồn sinh thái Qurumber National Park.Lâm Dân - manuscript
  Ước lượng giá trị kinh tế của dịch vụ hệ sinh thái (ES) là việc rất thách thức. Tuy vậy, do một số lượng lớn cư dân trên Trái Đất phụ thuộc vào ES để có sinh kế, công việc này vẫn luôn cần tiến hành. Một nghiên cứu mới trên tạp chí PARKS do IUCN xuất bản công bố ước lượng giá trị kinh tế quy đổi (có chọn lọc tiêu chí) cho Rừng quốc gia Qurumber thuộc vùng Gilgit-Baltistan, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân.Ho Manh-Toan - 2021 - Kinh Tế Và Dự Báo 1 (July):1-10.
  Chặng đường vượt qua khủng hoảng đại dịch Covid-19 còn rất nhiều chông gai và cuốn “Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá” là một thước phim lịch sử quý giá, vẫn còn nguyên giá trị giúp chúng ta có thể vững tâm tin tưởng vào chu kỳ thế tục, Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  76
  Does Property Rights Affect Women and Children’s Well-being?Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2010 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 29. Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  52
  Khoa học Việt Nam với giải thưởng bình duyệt toàn cầu Global Peer Review Awards 2019.Hồ Mạnh Toàn - 2019 - Khoa Học Và Phát Triển.
  Bất chấp sự khắt khe hơn về quy chuẩn báo cáo phản biện trong năm 2019, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu Việt Nam vẫn duy trì được 6 cây bút có mặt trong top 1% các nhà bình duyệt toàn cầu do Global Peer Review Awards vừa công bố.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  73
  Land Policy, Women, and Children: Evidence from Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2012 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  19
  De toekomst van kunst.Rob van Gerwen - 2013 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105 (3):135-147.
  A philosophical analysis of the future of art must explicate art’s nature, as well as discuss the historical nature of art practice. Only so can one explain those contemporary developments in art which have led many people to doubt whether art even has a future. Arguably, art practice as we know it started with the installing of the modern system of the fine arts. I explain the pragmatics of art so understood, and suggest that we can define art, internally. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling.Toon Antonius Maria Van Eijk - 2017 - Wageningen: Lulu Publishers.
  Toon van Eijk: Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling De beroemde filosoof Spinoza is moeilijk te doorgronden. Emeritus hoogleraar Maarten van Buuren heeft in 2016 twee boeken over Spinoza gepubliceerd, waarin hij diens filosofie op nauwgezette en verhelderende manier analyseert. Volgens Van Buuren is de kern van Spinoza’s ethiek de bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Een aantal sleutelbegrippen in Spinoza’s filosofie zijn de immanente, in de natuur-inwonende God, zelfbeschikking, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  22
  Wachten op beeld - De tragische retorica van Iconische foto’s.Rob van Gerwen - 2013 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105 (1):40-54.
  Iconic photographs are visual arguments depicting an, often dramatic, particular situation showing victims of disasters. Spectators watching the photo of the particular situation, empathise with it, and project the feelings evoked onto the events that form the context for the scene in the picture. This mobilises them into political action. In the process, however, the depicted personal misery is perused to exemplify the larger events. The tragedy of iconic photographs is analysed not as the misery experienced by the depicted persons, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Griffiths, M., Shonin, E., & Van Gordon, W. (2015). Mindfulness as a treatment for gambling disorder. Journal of Gambling and Commercial Gaming Research, In Press.Mark Griffiths, Edo Shonin & William Van Gordon - 2015 - Journal of Gambling and Commercial Gaming Research 1:1-6.
  Mindfulness is a form of meditation that derives from Buddhist practice and is one of the fastest growing areas of psychological research. Studies investigating the role of mindfulness in the treatment of behavioural addictions have – to date – primarily focused on gambling disorder. Recent pilot studies and clinical case studies have demonstrated that weekly mindfulness therapy sessions can lead to clinically significant change among individuals with gambling problems. Although preliminary findings indicate that there are applications for mindfulness approaches in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI.Phạm Văn Nam - 2015 - Dissertation, Vietnam National University
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Van Fraassen’s Best of a Bad Lot Objection, IBE and Rationality.Michael J. Shaffer - 2021 - Logique Et Analyse 255:267-273.
  Van Fraassen’s (1989) infamous best of a bad lot objection is widely taken to be the most serious problem that afflicts theories of inference to the best explanation (IBE), for it alleges to show that we should not accept the conclusion of any case of such reasoning as it actually proceeds. Moreover, this is supposed to be the case irrespective of the details of the particular criteria used to select best explanations. The best of a bad lot objection is predicated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  44
  Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa.Hồ Toàn - 2018 - Khoa Học Và Phát Triển 10:1-5.
  10 công bố đáng tự hào và đang góp phần làm nên uy tín cho NAFOSTED thời gian gần đây đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và hầu hết là kết quả của hợp tác quốc tế.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  94
  Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa.Hồ Mạnh Toàn - 2018 - Khoa Học Và Phát Triển 2018 (9):1-4.
  KH&PT (24/9/2018) — 10 công bố đáng tự hào và đang góp phần làm nên uy tín cho NAFOSTED thời gian gần đây đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và hầu hết là kết quả của hợp tác quốc tế.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  81
  The van Wijngaarden grammars: A syntax primer with decidable restrictions.Luis M. Augusto - 2023 - Journal of Knowledge Structures and Systems 4 (2):1-39.
  Expressiveness and decidability are two core aspects of programming languages that should be thoroughly known by those who use them; this includes knowledge of their metalanguages a.k.a. formal grammars. The van Wijngaarden grammars (WGs) are capable of generating all the languages in the Chomsky hierarchy and beyond; this makes them a relevant tool in the design of (more) expressive programming languages. But this expressiveness comes at a very high cost: The syntax of WGs is extremely complex and the decision problem (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Van Gordon, W., Shonin, E., Griffiths, M. D., Singh, N. N. (2014). There is only one mindfulness: Why science and Buddhism need to work more closely together. Mindfulness, In Press.William Van Gordon, Edo Shonin, Mark Griffiths & Nirbhay Singh - 2014 - Mindfulness:In Press.
  The paper by Monteiro, Musten and Compson (2014) is to be commended for providing a comprehensive discussion of the compatibility issues arising from the integration of mindfulness – a 2,500-year-old Buddhist practice – into research and applied psychological domains. Consistent with the observations of various others (e.g., Dunne, 2011; Kang & Whittingham, 2010), Monteiro and colleagues have not only highlighted that there are differences in how Buddhism and contemporary mindfulness interventional approaches interpret and contextualize mindfulness, but there are also differing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. Van Gordon, W., Shonin, E., & Griffiths, M. D. (2015). The self and the non-self: Applications of Buddhist philosophy in psychotherapy. RaIIS-IT, 11, 10-11.William Van Gordon, Edo Shonin & Mark Griffiths - 2015 - RaIIS-IT 11:10-11.
  Psychological approaches to treating mental illness or improving psychological wellbeing are invariably based on the explicit or implicit understanding that there is an intrinsically existing ‘self’ or ‘I’ entity. In other words, regardless of whether a cognitive-behavioural, psychodynamic, or humanistic psychotherapy treatment model is employed, these approaches are ultimately concerned with changing how the ‘I’ relates to its thoughts, feelings, and beliefs, and/or to its physical, social, and spiritual environment. Although each of these psychotherapeutic modalities have been shown to have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Religious Credence is not Factual Belief.Neil Van Leeuwen - 2014 - Cognition 133 (3):698-715.
  I argue that psychology and epistemology should posit distinct cognitive attitudes of religious credence and factual belief, which have different etiologies and different cognitive and behavioral effects. I support this claim by presenting a range of empirical evidence that religious cognitive attitudes tend to lack properties characteristic of factual belief, just as attitudes like hypothesis, fictional imagining, and assumption for the sake of argument generally lack such properties. Furthermore, religious credences have distinctive properties of their own. To summarize: factual beliefs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   70 citations  
 44. Van Gordon, W., Shonin, E., Dunn, T., Garcia-Campayo, J., & Griffiths, M. D. (2017). Meditation Awareness Training for the treatment of fibromyalgia: A randomised controlled trial. British Journal of Health Psychology, 22, 186-206.William Van Gordon, Edo Shonin, Thomas Dunn, Javier Garcia-Campayo & Mark Griffiths - 2017 - British Journal of Health Psychology 22:186-206.
  Objectives. The purpose of this study was to conduct the first randomized controlled trial (RCT) to evaluate the effectiveness of a second-generation mindfulness-based intervention (SG-MBI) for treating fibromyalgia syndrome (FMS). Compared to first generation mindfulness-based interventions, SG-MBIs are more acknowledging of the spiritual aspect of mindfulness. Design. A RCT employing intent-to-treat analysis. Methods. Adults with FMS received an 8-week SG-MBI known as meditation awareness training (MAT; n = 74) or an active control intervention known as cognitive behaviour theory for groups (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Aesthetic Hedonism and Its Critics.Servaas Van der Berg - 2020 - Philosophy Compass 15 (1):e12645.
  This essay surveys the main objections to aesthetic hedonism, the view that aesthetic value is reducible to the value of aesthetic pleasure or experience. Hedonism is the dominant view of aesthetic value, but a spate of recent criticisms has drawn its accuracy into question. I introduce some distinctions crucial to the criticisms, before using the bulk of the essay to identify and review six major lines of argument that hedonism's critics have employed against it. Whether or not these arguments suffice (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 46. P. Van Inwagen metafiziğinde bağdaşmazlık sorunu.Atilla Akalın - 2022 - Dissertation, Istanbul University
  Causal determinism is the view that all events in the universe are predetermined and that the laws of nature causally necessitate these events. In the debates on free will, there are two different positions called incompatibilism and compatibilism. Accordingly, compatibilist accounts claim that free will and causal determinism can be compatible and coexist. On the contrary, incompatibilist accounts defend that compatibilist accounts are problematic and claim that free will cannot exist in a universe where causal determinism holds. The main approach (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Two Problems in Spinoza's Theory of Mind.James Van Cleve - 2022 - Oxford Studies in Philosophy of Mind 2:337-378.
  My aim in what follows is to expound and (if possible) resolve two problems in Spinoza’s theory of mind. The first problem is how Spinoza can accept a key premise in Descartes’s argument for dualism—that thought and extension are separately conceivable, “one without the help of the other”—without accepting Descartes’s conclusion that no substance is both thinking and extended. Resolving this problem will require us to consider a crucial ambiguity in the notion of conceiving one thing without another, the credentials (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. How Engineers Can Care from a Distance: Promoting Moral Sensitivity in Engineering Ethics Education.Janna B. Van Grunsven, Lavinia Marin, Taylor Stone, Neelke Doorn & Sabine Roeser - 2023 - In Glenn Miller, Helena Mateus Jerónimo & Qin Zhu (eds.), Thinking through Science and Technology. Philosophy, Religion, and Politics in an Engineered World. Rowman & Littlefield International. pp. 141-163.
  Moral (or ethical) sensitivity is widely viewed as a foundational learning goal in engineering ethics education. We have argued in this paper is that this view of moral sensitivity cannot be readily transported from the nursing context to the engineering context on the basis of a care-analogy. The particularized care characteristic of the nursing context is decisively different from the generalized and universalized forms of care characteristic of the engineering context. Through a focus on care and maintenance, the engineering student’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Van Fraassen e o argumento contra a regularidade promovida pelo cientificismo.Bruno Camilo de Oliveira - 2019 - In In: TOSSATO, C. R. et al. (org.). Coleção XVIII Encontro da ANPOF: filosofia da natureza, da ciência, da tecnologia e da técnica. São Paulo: ANPOF. pp. 40-48.
  O objetivo principal deste trabalho é apresentar a distinção entre ciência e cientificismo e, com base no trabalho de van Fraassen, intitulado A imagem científica (2006), discutir sobre as circunstâncias em que o cientificismo poderia ser repudiado. O cientificismo é uma corrente de pensamento que somente considera válido um conhecimento se ele for científico. Segundo essa corrente, os procedimentos da ciência natural seriam mais especiais, uma vez que, dentre outros motivos, eles são capazes de descrever regularidades e possibilitar predições. Dessa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. A mechanism that realizes strong emergence.J. H. van Hateren - 2021 - Synthese 199:12463-12483.
  The causal efficacy of a material system is usually thought to be produced by the law-like actions and interactions of its constituents. Here, a specific system is constructed and explained that produces a cause that cannot be understood in this way, but instead has novel and autonomous efficacy. The construction establishes a proof-of-feasibility of strong emergence. The system works by utilizing randomness in a targeted and cyclical way, and by relying on sustained evolution by natural selection. It is not vulnerable (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000