Results for 'centripetalism'

6 found
Order:
 1.  36
  What is Power Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power Sharing.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Studia Polityczne 46 (3):9-30.
  In this article, the author analyzes the term "power-sharing" in the context of power exercised within a state. He first examines the term in the very general sense, in which it can be applied to all types and dimensions of sharing of power between various groups and institutional entities. Second, the author examines the meaning of the term in the narrow sense, that is, the phenomenon of systemic sharing of power by groups (segments) whose membership is based on ascribed criteria (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  30
  Hybrid Power Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-Segmental Societies.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Politeja 56 (5):86-107.
  There are various ways of reducing conflicts and of stabilizing the political situation in states where society is made up of many different ethnic groups and religious communities, and where relations between these segments – or between them and the central government – are tense. A particularly important way is the establishment in those states of a political system based on power-sharing (PS), which allows members of various ethnic and religious segments to take part in the exercise of power. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Hybrid Power-Sharing in Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Polish Political Science Yearbook 46 (1):168–185.
  The aim of this study is to demonstrate the validity of the thesis that in Indonesia one can find institutions that characterize two power-sharing models which are considered opposites of one another in political theory – centripetalism and consociationalism. In consequence, the Indonesian power-sharing system should be viewed as a hybrid, or mixed, system, and not a typically centripetal system as is usually the case in the literature. At the beginning of this article, a short analysis of Indonesia’s political (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  19
  How Theoretically Opposite Models of Interethnic Power-Sharing Can Complement Each Other and Contribute to Political Stabilization: The Case of Nigeria.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Politeja 42 (3):53-73.
  The aim of this article is to demonstrate the thesis that the stabilization of Nigeria’s complicated political situation is furthered by the functioning in that country of institutions based on two models of interethnic power-sharing – consociationalism and centripetalism – and that the two are to some extent complementary in Nigerian practice, despite the fact that political theory sees the two as opposites of each other. The article begins with a short analysis of the political situation in Nigeria. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  26
  Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing.Krzysztof Trzcinski - 2019 - Warszawa: Elipsa.
  Monografia ta traktuje o ograniczaniu konfliktów w relacjach między segmentami społecznymi (takimi jak grupy etniczne, wspólnoty religijne), w których członkostwo opiera się na podstawach askryptywnych i kulturowych, a także między nimi a władzą centralną w Nigerii i Indonezji. Państwa te mają burzliwą historię niepodległego bytu, ogromne wieloetniczne i wieloreligijne populacje, duże gospodarki oraz zasoby surowców energetycznych. Jak wskazują liczne raporty, będą wkrótce należeć do najważniejszych w świecie. W Nigerii i Indonezji funkcjonują systemy polityczne oparte na tzw. power-sharing (współrządzeniu), tj. takie, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  Centrypetalizm - integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Studia Polityczne 39 (3):183-213.
  Artykuł traktuje o systemie politycznym typu power-sharing, który określany jest mianem centrypetalizmu (ang. centripetalism). System centrypetalny ukształtowany został w dwóch ważnych – zwłaszcza ze względu na dużą liczbę ludności, wielkość gospodarek oraz posiadane zasoby surowców energetycznych – państwach wieloetnicznych: Nigerii i Indonezji. Państwa te mają prezydencki system rządów. Centrypetalizm dopuszcza do udziału we władzy reprezentantów elit politycznych różnych grup etnicznych, stymulując ich do pojednania, współpracy i integracji politycznej w poprzek podziałów etnicznych. W ten sposób ma osłabiać znaczenie tych podziałów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark