Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: Методологія постмодерністського дискурсу.Луай Муц - 2017 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 68:89-97.
  В статті сформовано концепцію комунікаційних технологій у розвитку туризму в умовах інформаційного суспільства і глобалізації. Багато уваги приділяється поліпшенню комунікаційних технологій в розвитку туризму в умовах інформаційного суспільства та глобалізації. Виділено основні фактори успішного розвитку українського туризму в майбутньому; проводяться дослідження соціальних аспектів розвитку туризму різних культур. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного та світового туризму.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 • Теоретико-прикладные аспекты безопасности человеческого развития.Sergii Sardak & Д. Ю. Суханова С. Э. Сардак - 2018 - Східна Європа: Економіка, Бізнес Та Управління 5 (16):203-209.
  Статья посвящена исследованию теоретико-прикладных аспектов безопасности человеческого развития. Рассмотрены современные методологические решения международных организаций в сфере измерения состояния человеческого развития. Освещены национальные методики и особенности измерения состояния человеческого развития в странах. Исследованы имеющиеся глобальные проблемы и разработаны направления оптимизации обеспечения безопасности человеческого развития.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Проблеми зростаючої ролі інформаційно-комунікаційної функції держави в умовах інформаційного суспільства та шляхи їх вирішення.О. В Соснін - 2016 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 65:164-176.
  The article presents the konceptualìzacìû growing role of information and communication functions of the State in terms of the information society. To implement this goal presents an analysis of the needs of the development of the scientific component and a new vision of the processes of information society. Defined processes nacìlûût′ the expansion of the tasks of public administration and local self-government in the conditions of formation of network organization of society. Analysis of problems of increasing the role of information (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation