175 found
Order:
See also
Sergii Sardak
University of Customs and Finance
 1. Основи наукових досліджень.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2018 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Розглянуто основи, методологія та організація наукових досліджень з урахуванням національного та світового досвіду. Навчальний посібник надає можливість самостійно опанувати курс «Основи наукових досліджень». Уміщено основні поняття сфери наукових досліджень, питання щодо підготовки до семінарських занять, оцінювання рівня засвоєння матеріалу та список рекомендованих джерел. Призначено для викладачів, молодих вчених, студентів вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу та масового читача.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2. Вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2017 - Економіка Та Суспільство 9:106-109.
  Під час дослідження визначено, що у ХІХ – ХХ століттях в науці сформовано теорію цивілізацій, яка у ХХІ столітті динамічно розвивається і має базовим підґрунтям культуру. Зазначено, що в умовах глобалізації вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток почав посилюватися і зазнавати певної трансформації у напрямі їх гомогенізації, виокремлення «позацивілізаційного» сегменту та посилення цивілі-заційних конфліктів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Global Factors Which Influence the Directions of Social Development.Sergii Sardak & O. Bilskaya S. Sardak, M. Korneyev, A. Simakhova - 2017 - Problems and Perspectives in Management 15 (3):323 – 333.
  This study identifies global factors conditioning the global problematics of the direction of social development. Global threats were evaluated and defined as dangerous processes, phenomena, and situations that cause harm to health, safety, well-being, and the lives of all humanity, and require removal. The essence of global risks was defined. These risks were defined as events or conditions that may cause a significant negative effect for several countries or spheres within a strategic period if they occur. Global problems were conceptualized. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. Global Innovations in Tourism.Sergii Sardak & A. Samoilenko S. Sardak, V. Dzhyndzhoian - 2016 - Innovative Marketing 12 (3):45 – 50.
  The article is devoted to the increasing role of tourism in the world economy. The dynamics of international tourism indicators is investigated. The main global innovations in the tourism industry are identified: the growth of tourism types; the application of qualitatively new solutions of scientific and methodological and applied character; growing of tourism influence on the society; the existence of synergistic effect in the tourist industry as a result of combination of subjects efforts at all management levels; changing of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  58
  Трансформація геоекономічних інтересів суб’єктів глобальної макроекономічної політики.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Економіка Та Держава 8:10-12.
  У статті розглянуто глобальну проблематику розвитку світової економіки й ідентифіковано глобальні загрози, проблеми, виклики, тенденції та суб’єкти. Визначено, що традиційна макроекономічна політика у ХХІ столітті перетворюється на глобальну макроекономічну політику яка визначається переважно зовнішньодержавними факторами впливу. Враховуючи суттєві відмінності потенціалів країн констатується, що геоекономічні інтереси суб’єктів глобальної макроекономічної політики зараз мають індивідуально-державне спрямування залежно від їх ресурсних можливостей, збалансовані регуляторною системою міжнародного права та координуються міжнародними організаціями. Прогнозується, що трансформація геоекономічних інтересів суб’єктів глобальної макроекономічної політики відбудеться від індивідуально-державного спрямування до (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6. Gendering Dynamic Capabilities in Micro Firms.Yevgen Bogodistov, André Presse, Oleksandr Krupskyi & Sergii Sardak - 2017 - RAE Revista de Administracao de Empresas 57 (3):273-282.
  Gender issues are well-researched in the general management literature, particular in studies on new ventures. Unfortunately, gender issues have been largely ignored in the dynamic capabilities literature. We address this gap by analyzing the effects of gender diversity on dynamic capabilities among micro firms. We consider the gender of managers and personnel in 124 Ukrainian tourism micro firms. We examine how a manager’s gender affects the firm’s sensing capacities and investigate how it moderates team gender diversity’s impact on sensing capacities. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7.  64
  ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.Sergii Sardak & Марченко А.О - 2019 - Розвиток Міжнародної Торгівлі В Умовах Глобальних Економічних Дисбалансів : Матеріали Виступів Всеукраїнського Форуму З Проблем Міжнародних Економічних Відносин (11 Квітня 2019 Року). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 311 С.
  Розглянуто проблеми та потенціал розвитку соціального підприємництва в Україні.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АСЕАН.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Східна Європа: Економіка, Бізнес Та Управління 5:41-44.
  У статті ідентифіковано потенціал економічного розвитку АСЕАН. Досліджено історичні аспекти створення інтеграційного об’єднання АСЕАН. Оцінено сучасний економічний стан АСЕАН у світовому господарстві. Проаналізовано наявні та визначено майбутні тенденції розвитку АСЕАН. Розкрито проблематику та перспективи розвитку АСЕАН.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9. The life cycle of social and economic systems.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Marketing and Management of Innovations 1:157-169.
  The aim of the article. The aim of the article is to identify the components of social and economic systems life cycle. To achieve this aim, the article describes the traits and characteristics of the system, determines the features of social and economic systems functioning and is applied a systematic approach in the study of their life cycle. The results of the analysis. It is determined that the development of social and economic systems has signs of cyclicity and is explained (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Нові глобальні виклики економічного розвитку.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Схід 6:65-68.
  У дослідженні розглянуто сформовані та нові глобальні виклики економічного розвитку. Визначено концептуальні та прикладні заходи прогресивного спрямування економічного розвитку.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11.  68
  Менеджмент в туризмі: зміст, особливості, тенденції розвитку.Sergii Sardak & Кучер М.М - 2020 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Досліджено зміст, особливості та тенденції розвитку менеджмент в туризмі.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Принципи проектного підходу в розвитку «зелених» територій.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2018 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Проблематика проектного менеджменту складається в необхідності індивідуального підбору набору принципів менеджменту які будуть забезпечувати якість економічного розвитку. Відповідно задля реалізації потенціалу «зеленої» економіки необхідно розглянути її вихідні принципові основи.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ.Шинкаренко А.В & Sergii Sardak - 2019 - Розвиток Міжнародної Торгівлі В Умовах Глобальних Економічних Дисбалансів : Матеріали Виступів Всеукраїнського Форуму З Проблем Міжнародних Економічних Відносин (11 Квітня 2019 Року). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 311 С.
  Розглянуто проблеми та перспективи регулювання міжнародної торгівлі товарами в Україні.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Gendering Dynamic Capabilities in Micro Firms.Yevgen Bogodistov, André Presse, Oleksandr P. Krupskyi & Sergii Sardak - 2017 - Revista de Administração de Empresas 3 (57): 273-282.
  Gender issues are well-researched in the general management literature, particular in studies on new ventures. Unfortunately, gender issues have been largely ignored in the dynamic capabilities literature. We address this gap by analyzing the effects of gender diversity on dynamic capabilities among micro firms. We consider the gender of managers and personnel in 124 Ukrainian tourism micro firms. We examine how a manager’s gender affects the firm’s sensing capacities and investigate how it moderates team gender diversity’s impact on sensing capacities. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Потенціал «темного» туризму в країнах Європи.Sergii Sardak & С. В. Таран С. Е. Сардак - 2018 - Економіка Та Суспільство 19:27-34.
  У статті визначено походження, характеристику та належність «темного» туризму. Розглянуто класифікацію «темного» туризму, наведено приклади відповідних туристичних об’єктів. Досліджено ресурсну базу «темного» туризму в країнах Європи. Ідентифіковано ресурсний потенціал України щодо розвитку «темного» туризму.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Людський розвиток.Sergii Sardak, Л. М Тимошенко & О. В Більська - 2010 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Розглянуті питання щодо організації людського розвитку в світовому та національному вимірі. Наведені матеріали ґрунтовно розкривають теоретичні основи та практичний інструментарій людського розвитку з урахуванням світового досвіду. Уміщені основні поняття дисципліни, питання для оцінювання рівня засвоєння матеріалу та список рекомендованої літератури. Для студентів ДНУ факультету міжнародної економіки.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 17.  87
  Системний підхід до управління та розвитку суб’єктів господарювання.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2009 - Економіка: Проблеми Теорії Та Практики 257:160-164.
  У статті досліджено формування системного підходу в економіці. Надається характеристика систем та управління. Визначено основи системного розвитку суб’єктів господарювання.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 18. Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Інвестиції : Практика Та Досвід 15:11-14.
  У статті концептуалізована сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів. Ідентифіковано чотири форми міжнародного руху людських ресурсів: міграційний рух, туристичний рух, транзитно-професійний рух, віртуальний рух. Підтверджено, що основою міжнародного міграційного руху людських ресурсів є усі види міжнародної міграції населення. Зазначено, що основою міжнародного туристичного руху людських ресурсів є усі види міжнародного туризму населення. Уточнено, що міжнародний транзитно-професійний рух є тимчасовим переміщенням персоналу з країни свого проживання, що викликано виробничими вимогами їх професійної діяльності. Зазначено, що міжнародний віртуальний рух людських ресурсів здійснюється шляхом (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Види обліку в системах управління.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2008 - Економічний Простір 15:245–251.
  У статті досліджуються види обліку та надається їх характеристика. Розглядаються межі й особливості застосування видів обліку при управлінні суб’єктами господарювання.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. Оптимізація системи управління розвитком людських ресурсів у світовому господарстві.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Економіка Розвитку 4:56-60.
  Визначено структуру та зміст сучасної системи управління розвитком людських ресурсів у світовому господарстві. Розроблено механізм управління розвитком людських ресурсів. Запропоновано позитивні напрями розвитку світового та національного господарства.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21. Сучасні глобальні загрози та економічний розвиток.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Бизнес Информ 11:84-86.
  Досліджено взаємозв’язок глобальних загроз та економічного розвитку. Визначено сучасні глобальні загрози. Розроблено пріоритетні заходи запобігання глобальних загроз.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. Periodization and forecast of global dynamics of human resources development.Sergii Sardak & В. Т. Сухотеплий С. Е. Сардак - 2013 - Economic Annals-XXI 1 (3-4):3–6.
  Analyzing and modeling interconnections between crucial factors of human development, rates of growth thereof and elasticity of the growth rates, the authors have defined specific periods of the development and have made a forecast for the dynamics of the human resources development. Those periods have been defined more exactly and arranged as follows: the first one – «Before Christ»; the second one – «Early Medieval» (1–1100 a.d.); the third one – «Advanced Medieval» (1101–1625); the forth one – «Pioneer’s Modernization» (1626–1970); (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Особливості екскурсійного обслуговування іноземних туристів.Sergii Sardak & С. Е. Сардак К. В. Петрова, В. В. Джинджоян - 2017 - Економічний Простір 126:71-81.
  Екскурсійне обслуговування іноземних туристів є важливим фактором розвитку міжнародного туризму в Україні. Надання якісних послуг в сфері супроводу іноземних туристів передбачає спеціальну підготовку фахівців та участь широкого кола обслуговуючих компаній. У статті розглянуто комплекс необхідних знань, умінь, навичок та особистісних якостей супроводжуючих осіб. На основі аналізу країн-експортерів та динаміки відвідування України протягом 10 років визначено основні туристичні потоки й як похідна запропоновано зміст підготовки та викладення інформаційного матеріалу фахівцями супроводу, зазначено особливості міжкультурної комунікації, вербальні та невербальні аспекти, психолінгвістичні особливості, манери (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Перспективні напрями розвитку фінансового ринку в умовах інформатизації економіки.Sergii Sardak & О. Д. Трифонова С. Е. Сардак - 2017 - Ефективна Економіка 10:1-5.
  У статті встановлено вплив інформатизації економіки на розвиток фінансових ринків. Висвітлено тенденції розвитку світового фінансового ринку в умовах інформатизації економіки. Виокремлено пeрспeктивні напрями розвитку світового фінансового ринку. Виділено перспективні напрями трансформації фінансових ринків, які потребують удосконалення нормативно-правових механізмів регулювання. Виявлено значення інституційних інвесторів, які впливають на акумуляцію фінансових ресурсів населення, що призводить до відмови від традиційних вкладень, і переливанню коштів у фінансові інструменти. Зазначено, що сучасні тенденції притаманні національним фінансовим ринкам потребують удoскoналeння нoрмативнo-правoвих мeханізмів їх регулювання. Визначено, що сучасною тенденцією (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  62
  Life Cycle: Formation, Structure, Management.Sergii Sardak, Igor Britchenko, Radostin Vazov & Oleksandr P. Krupskyi - 2021 - Списание «Икономически Изследвания (Economic Studies)» 30 (6):126-142.
  The article aims to define the management mechanism of complex, open dynamic systems with human participation. The following parts of the system life-cycle were identified and unified in the theoretical scope: general and specific compositional elements of repeating changes, marginal index boundaries, the dynamics of the compositional elements of the lifecycle, the key points of the change in the character of the index dynamics. In the practical scope, two common trends of socio-economical system life-cycle management are considered. The first trend (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Міжнародний маркетинг людських ресурсів як основа геоекономічної стратегії України.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Актуальні Проблеми Економіки 12:149-156.
  У статті досліджено сучасний стан і перспективні напрями розвитку геоекономічної стратегії України. Враховано вплив міжнародного руху людських ресурсів та якості освіти на геоекономічний розвиток держави. Визначено особливості управління людськими ресурсами. Розроблено зміст заходів міжнародного маркетингу людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. Глобальна економіка як прогностична реальність.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2017 - Запорожье, Запорожская область, Украина, 69061:
  Початок ХХІ ст. характеризується власною проблематикою, появою нових умов людської життєдіяльності та зміною характеру суспільних відносин, що викликано формуванням єдиного спільного загальносвітового простору у сфері політики, економіки, науки, культури, виробництва тощо, тобто глобалізацією. Сучасні загрози, ризики, проблеми, виклики та тенденції, які ще декілька десятиріч тому були локальними й відмінними по регіонах, перетворилися на глобальні – загально-цивілізаційні й розвиток світової економіки постає цілковито залежним від глобальних факторів і потребує розробки та втілення оптимізаційних управлінсько-координаційних заходів у ключові елементи позитивного розвитку людських ресурсів (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  71
  Conceptual Aspects of Global Human Resource Management.Sergii Sardak - 2016 - In M. Bezpartochnyi (ed.), Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph. Riga, Latvija: Landmark. pp. 49-58.
  The author's analysis of conceptual aspects of global human resource management shows the lack of unified mechanisms anf forms. Thus, we state that at the beginning of the XXI century at all management level, the contours of the management influence methodology on human resources are formed. This gives the possibility of determining only the main backbone constituent elements. Due to the complexity of the process of people management as a resource, management mechanisms are formalized only in the framework of different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  94
  Перспективы развития современного бизнеса.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2008 - Менеджмент И Менеджер 1:4–12.
  В современном обществе обостряется вопрос определения перспектив развития бизнеса. Политиков, чиновников, предпринимателей, менеджеров и наёмный персонал интересует их будущее. Какими товарами, услугами, технологиями или идеями заниматься? Как обеспечить конкурентоспособность своего продукта? Что делать дальше? Попробуем ответить на эти вопросы с позиции формирования концепции бизнеса.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації.Sergii Sardak & О. Д. Дон С. Е. Сардак, А. О. Сімахова - 2017 - In C. E. Сардак, A. O. Сімахова & О. Д Дон (eds.), Матеріали науково-практичної студентської конференції / Упорядники. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 204.
  Опубліковано результати наукових досліджень студентів напрямів та спеціальностей підготовки “Міжнародні економічні відносини”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Міжнародна економіка” викладені на науково- практичній студентській конференції “Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації” 03.04.2017 р. Тези доповідей друкуються методом прямого відтворення тексту, представленого авторами, які несуть відповідальність за його форму і зміст. Узагальнено дослідження стану розвитку світового господарства і визначено форми адаптації національної економіки України до загальноцивілізаційних тенденцій. Учасники конференції звернули свою увагу на такі основні моменти, як: глобальні проблеми, загрози (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. National Economies Intellectualization Evaluating in the World Economy.Sergii Sardak & A. Samoylenko S. Sardak - 2014 - Economic Annals-XXI 9 (2):4-7.
  The state of national economies development varies and is characterized by many indicators. Economically developed countries are known as doubtless leaders that are in progress and form political stability, social and economics standards, scientific and technical progress and determine future priorities. It is worth mentioning that the progressive development of national economies in conditions of globalization can take place only in case of the increase of their intellectualization level, through saturation of people`s life, economic relations and production by brain activity, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  24
  Трансформація суспільних інститутів управління розвитком людських ресурсів під впливом глобалізації.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2011 - In Сардак С.Е (ed.), Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 20-21 жовтня 2011 р.) – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Том ІІ. – 290 с. Запорожье, Запорожская область, Украина, 69061: pp. 268-269.
  Визначено аспекти трансформації суспільних інститутів управління розвитком людських ресурсів під впливом глобалізації.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  36
  Маркетинг и компания.Sergii Sardak & С Сардак - 2003 - IT Manager 6:52-57.
  Рассмотрена концептуальная целесообразность и проблематика применения маркетинга на постсоветском пространстве в первом десятилетии ХХІ века.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34.  72
  Глобальная регуляторная система развития человеческих ресурсов.Sergii Sardak - 2014 - In Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (ed.), Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Киев, Украина, 02000: pp. 36.
  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2014. Исследованы процессы экономической глобализации в контексте современных императивов общественного развития. Представлена комплексная характеристика человеческих ресурсов путем усовершенствования методологии их анализа с расширением категориального и классификационного аппаратов, обоснована возрастающая роль их опережающего развития в социально-экономическом прогрессе. Выявлены современные и будущие требования к глобальному человеческому развитию. Определены национальные, региональные и цивилизационные различия форм, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємства: теоретичні та практичні аспекти.Sergii Sardak & К. С. Гасленко С. Е. Сардак - 2017 - Економіка Та Суспільство 12:342-347.
  У статті досліджено питання внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності, її прояви, принципи, зміст заходів щодо її реалізації. Проаналізовано практику здійснення внутрішньокорпоративної соціальної відповідальності на прикладі українських підприємств. Визначено основні тенденції і проблеми запроваджен-ня внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Інноваційні аспекти розвитку міжнародного туризму.Sergii Sardak & А. С. Саркісьян С. Е. Сардак - 2018 - Економічний Простір 138:18-28.
  Метою статті є дослідження наявних та потенційних форм інновацій у міжнародному туризмі. У статті розглянуто особливості інноваційної діяльності та зазначено, що до інновацій в туризмі відносяться нововведення, що супроводжуються створенням нових туристичних послуг і удосконаленням старих, розробкою нових туристичних маршрутів, використанням нових технологій при обслуговуванні туристів. Зазначено, що здійснення ефективних інновацій в міжнародному туризмі має супроводжуватися принципами: науковості, системності, позитивного результату, іманентності інвестиційних процесів, відповідності інновації потребам туристів, зв'язності, безпеки, адаптивності, конкурентоздатності, керованості, врахування інноваційного потенціалу території, зворотного зв'язку. Визначено сучасні (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  69
  Необходимость использования маркетинга на мукомольных предприятиях Украины.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2004 - Актуальні Проблеми Економіки 5:87-96.
  В статье рассматриваются особенности применения маркетинга на мукомольных предприятиях Украины в период переходной экономики. Исследуется необходимость использования маркетинга, определяются критерии эффективного его использования и предлагаются основные мероприятия по совершенствованию маркетинга на мукомольных предприятиях. Представлены прогнозы развития маркетинга в мукомольной промышленности.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38.  42
  Необхідність урахування трансформації управлінсько-регуляторних механізмів розвитку людських ресурсів у формах реалізації економічної політики держави.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2014 - Глобальні Та Національні Проблеми Економіки 2:341-346.
  У статті доведено необхідність урахування трансформації різнорівневих управлінсько­регуляторних механізмів розвитку людських ресурсів при розробці форм державної економічної політики. Досліджено історичну трансформацію концептуаль-ного ставлення до людини­працівника. Визначено умови, ін-струменти та спрямування економічної політики держави.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Перспективні напрями соціально-економічного розвитку України.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Бюлетень Міжнародного Нобелівського Економічного Форуму 1 (2):277-284.
  У статті розглянуто методологічні підходи до визначення напрямів соціально-економічного розвитку України. Розроблено концептуальні положення парадигми економічного розвитку України у ХХІ ст. з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку суспільства. Запропоновано спосіб реалізації пріоритетних сфер господарювання України за допомогою кластерного розвитку регіонів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  91
  Групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів, як вихідна основа глобальної економічної взаємодії.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - Актуальні Проблеми Міжнародних Відносин 111 (2):101-111.
  У статті розглянуто аспекти схожості та відмінності країн. Запропоновано авторську типологію країн за чисельністю населення. Здійснено групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Международные конфликты и туризм: характеристика, взаимосвязь, развитие.Sergii Sardak & В. И. Турко С. Э. Сардак, А. О. Реукова - 2019 - Інфраструктура Ринку 38:53-60.
  В статье определено содержание и особенности развития конфликтов на различных управленческих уровнях (личностном, микро-, мезо-, макро- и глобальном). Освещено, что возникновение международных конфликтов имеет различные причины, охватывает различные сферы и субъектов, а также многосторонние последствия (формирование проблем, вызовов, угроз, тенденций и рисков), идентификация которых может быть осуществлена по шести группам факторов: природные, биологические, технические, экономические, социальные, управленческие. Рассмотрена взаимосвязь международных конфликтов и развития туризма в странах. Предложена классификация групп стран по степени влияния международных конфликтов на туристическую активность в государстве: первая (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств.Sergii Sardak - 2008 - Україна : Аспекти Праці 6:45–51.
  У статті визначено зміст мотивування персоналу. Розглянуто відмінності мотивації та стимулювання працівників підприємств. Наведено методи мотивування. Визначено чинники впливу на мотивацію та стимулювання праці працівника підприємства.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ.Рябук К.П & Sergii Sardak - 2019 - Розвиток Міжнародної Торгівлі В Умовах Глобальних Економічних Дисбалансів : Матеріали Виступів Всеукраїнського Форуму З Проблем Міжнародних Економічних Відносин (11 Квітня 2019 Року). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 311 С.
  При дослідженні впливу застосування інноваційних хімічних речовин в сільському господарстві на міжнародну торгівлю продовольчою продукцією, було розглянуто позитивні й негативні сторони хімізації сільського господарства й виявлено, що цей процес, безумовно, є масштабним проривом в науково-технічному прогресі. Він заснований на широкому застосуванні хімічних речовин в рослинництві й тваринництві, і приводить до значного підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції, яка полягає в притаманних їй якісних характеристиках та рівні ціни. В результаті аналізу та узагальнення поглядів сучасних вчених, що вивчають міжнародну торгівлю інноваційною продукцією, було встановлено (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  74
  Варіативність управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів і механізми її адаптації у світовій економіці.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - Ефективна Економіка 7:1-14.
  У статті визначено чотири загальні підходи до управління людськими ресурсами і їх розвитком які набули свого прояву у країнах світу. Наведено прогноз часу досягнення ідеально визначеного стану розвитку людських ресурсів за показниками людського розвитку ПРООН. Розроблено варіативні напрями управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації для різних груп країн світу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Вплив офшорних зон на економіку держави (на прикладі України).Sergii Sardak & А. І. Ситнік С. Е. Сардак - 2018 - Інфраструктура Ринку 25:52-57.
  У статті визначено поняття офшорних зон. Висвітлено основні етапи формування офшорних зон. Проаналізовано переваги та недоліки офшорних зон. Досліджено правовий статус офшорних зон у світовій економіці. Охарактеризовано вплив офшорних зон на світову економіку. Визначено роль офшорних зон для економіки України.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  65
  Дискутабельний підхід до глобального впливу на розвиток людських ресурсів.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - In Е.М. Десяткіна (ed.), Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : “Теорія і практика сучасної економіки” (Одеса, 20-21 липня 2012 р.). – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – 124 с. Одесса, Одесская область, Украина, 65000: pp. 14-16.
  Розглянуто науково-методичні підходи до глобального впливу на розвиток людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  93
  Зміна вимог до управління розвитком людських ресурсів у світовій економіці.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2011 - Вісник Дніпропетровського Університету. – Серія: Світове Господарство І Міжнародні Економічні Відносини 3:120-126.
  У статті досліджено сучасні глобальні тенденції, загрози, виклики і проблеми економічного розвитку та визначено нові умови господарювання у світовій економіці. Розроблено концептуальні вимоги щодо управління розвитком людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  57
  Форми міжнародного руху людських ресурсів.Sergii Sardak & А. О. Самойленко С. Е. Сардак - 2012 - In Сардак С.Е (ed.), Фінанси України : глобальні та національні імперативи розвитку : Збірник наукових праць (матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції). Дніпропетровськ : «Інновація», 2012. – 374 с. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 363–365.
  Визначено основні форми міжнародного руху людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Механізм управління соціально-економічною системою.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Європейський Вектор Економічного Розвитку 1:191-201.
  Розглянуто особливості управління соціально-економічними системами. Запропоновано механізм управління соціально-економічною системою.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Фінансування управління та розвитку персоналу.Sergii Sardak & А. С. Новосьолова С. Е. Сардак - 2018 - Економіка Та Суспільство 19:927-935.
  У статті досліджено головні аспекти фінансування управління та розвитку персоналу. Визначено особливості фінансування персоналу в зарубіжних компаніях. Визначено основні проблеми українських підприємств у сфері управління та розвитку персоналу. Запропоновано напрями оптимізації фінансування системи управління розвитком персоналу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 175