166 found
Order:
See also
Sergii Sardak
Dniprovskii University of The Humanities
 1. Основи наукових досліджень.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2018 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Розглянуто основи, методологія та організація наукових досліджень з урахуванням національного та світового досвіду. Навчальний посібник надає можливість самостійно опанувати курс «Основи наукових досліджень». Уміщено основні поняття сфери наукових досліджень, питання щодо підготовки до семінарських занять, оцінювання рівня засвоєння матеріалу та список рекомендованих джерел. Призначено для викладачів, молодих вчених, студентів вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу та масового читача.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації.Sergii Sardak & О. Д. Дон С. Е. Сардак, А. О. Сімахова - 2017 - In C. E. Сардак, A. O. Сімахова & О. Д Дон (eds.), Матеріали науково-практичної студентської конференції / Упорядники. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 204.
  Опубліковано результати наукових досліджень студентів напрямів та спеціальностей підготовки “Міжнародні економічні відносини”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Міжнародна економіка” викладені на науково- практичній студентській конференції “Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації” 03.04.2017 р. Тези доповідей друкуються методом прямого відтворення тексту, представленого авторами, які несуть відповідальність за його форму і зміст. Узагальнено дослідження стану розвитку світового господарства і визначено форми адаптації національної економіки України до загальноцивілізаційних тенденцій. Учасники конференції звернули свою увагу на такі основні моменти, як: глобальні проблеми, загрози (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Global Innovations in Tourism.Sergii Sardak & A. Samoilenko S. Sardak, V. Dzhyndzhoian - 2016 - Innovative Marketing 12 (3):45 – 50.
  The article is devoted to the increasing role of tourism in the world economy. The dynamics of international tourism indicators is investigated. The main global innovations in the tourism industry are identified: the growth of tourism types; the application of qualitatively new solutions of scientific and methodological and applied character; growing of tourism influence on the society; the existence of synergistic effect in the tourist industry as a result of combination of subjects efforts at all management levels; changing of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Фінансування управління та розвитку персоналу.Sergii Sardak & А. С. Новосьолова С. Е. Сардак - 2018 - Економіка Та Суспільство 19:927-935.
  У статті досліджено головні аспекти фінансування управління та розвитку персоналу. Визначено особливості фінансування персоналу в зарубіжних компаніях. Визначено основні проблеми українських підприємств у сфері управління та розвитку персоналу. Запропоновано напрями оптимізації фінансування системи управління розвитком персоналу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Потенціал «темного» туризму в країнах Європи.Sergii Sardak & С. В. Таран С. Е. Сардак - 2018 - Економіка Та Суспільство 19:27-34.
  У статті визначено походження, характеристику та належність «темного» туризму. Розглянуто класифікацію «темного» туризму, наведено приклади відповідних туристичних об’єктів. Досліджено ресурсну базу «темного» туризму в країнах Європи. Ідентифіковано ресурсний потенціал України щодо розвитку «темного» туризму.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Принципи проектного підходу в розвитку «зелених» територій.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2018 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Проблематика проектного менеджменту складається в необхідності індивідуального підбору набору принципів менеджменту які будуть забезпечувати якість економічного розвитку. Відповідно задля реалізації потенціалу «зеленої» економіки необхідно розглянути її вихідні принципові основи.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Вплив офшорних зон на економіку держави (на прикладі України).Sergii Sardak & А. І. Ситнік С. Е. Сардак - 2018 - Інфраструктура Ринку 25:52-57.
  У статті визначено поняття офшорних зон. Висвітлено основні етапи формування офшорних зон. Проаналізовано переваги та недоліки офшорних зон. Досліджено правовий статус офшорних зон у світовій економіці. Охарактеризовано вплив офшорних зон на світову економіку. Визначено роль офшорних зон для економіки України.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  97
  ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ.Рябук К.П & Sergii Sardak - 2019 - Розвиток Міжнародної Торгівлі В Умовах Глобальних Економічних Дисбалансів : Матеріали Виступів Всеукраїнського Форуму З Проблем Міжнародних Економічних Відносин (11 Квітня 2019 Року). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 311 С.
  При дослідженні впливу застосування інноваційних хімічних речовин в сільському господарстві на міжнародну торгівлю продовольчою продукцією, було розглянуто позитивні й негативні сторони хімізації сільського господарства й виявлено, що цей процес, безумовно, є масштабним проривом в науково-технічному прогресі. Він заснований на широкому застосуванні хімічних речовин в рослинництві й тваринництві, і приводить до значного підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції, яка полягає в притаманних їй якісних характеристиках та рівні ціни. В результаті аналізу та узагальнення поглядів сучасних вчених, що вивчають міжнародну торгівлю інноваційною продукцією, було встановлено (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємства: теоретичні та практичні аспекти.Sergii Sardak & К. С. Гасленко С. Е. Сардак - 2017 - Економіка Та Суспільство 12:342-347.
  У статті досліджено питання внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності, її прояви, принципи, зміст заходів щодо її реалізації. Проаналізовано практику здійснення внутрішньокорпоративної соціальної відповідальності на прикладі українських підприємств. Визначено основні тенденції і проблеми запроваджен-ня внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  27
  Concept of Comprehensive Enterprises Business Model in Global Economic Environment.Sergii Sardak, Roman Stakanov & Liydmila Shvorak - 2020 - Academy of Entrepreneurship Journal 26 (2):1-6.
  The effective functioning of a modern enterprise necessitates the awareness of the owners and managers of its strategic orientations, the state of the internal and external environment, its competitive advantages, entrepreneurial potential and development prospects. A well-built business model of the enterprise helps to face these urgent and permanent challenges. However, the formation of a real business model of the enterprise necessitates mastering of theoretical and methodological bases and implementation of long-term practical measures in the field of assessment, shaping, organization (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  70
  Technical-Economic Aspects of the Use of Technological Process of Deforming Broaching.Sergii Sardak & S. Sardak Y. Nemyrovskyi, E. Posvyatenko - 2020 - In Vitalil Ivanov, Justyna Trojanowska, Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl & Dragan Perakovic (eds.), Advances in Design, Simulation and Manufacturing II Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine. Springer. pp. 238-247.
  The article gives a definition of the technical and economic potential of the application of the deforming broaching process. Research of the consequences of introducing deforming broaching into technological processes at manufacturing enterprises is carried out on the basis of application of system resource and matrix approach. On the basis of the performed researches, a methodological basis for the economic evaluation of the results of applying deforming broaching on the pro-duction has been developed. The article has improved the well-known scientific (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  67
  Civilizational Structure of Regional Integration Organizations.Sergii Sardak & Y. Prysiazhniuk S. Sardak, S. Radziyevska - 2019 - Przegląd Strategiczny 12:59-79.
  The paper advances a new comprehensive complex approach to the investigation of the civilizational aspects in the development of regional associations of countries. The research starts with the overview of historical dimensions of the civilizational approach and the contribution of the founding scholars to its development. It continues with the analysis of the scientific and methodological input of the followers and the critics of this approach. The authors suggest their theoretical approach to the identification of the modern local civilizations according (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  24
  ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.Sergii Sardak & Марченко А.О - 2019 - Розвиток Міжнародної Торгівлі В Умовах Глобальних Економічних Дисбалансів : Матеріали Виступів Всеукраїнського Форуму З Проблем Міжнародних Економічних Відносин (11 Квітня 2019 Року). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 311 С.
  Розглянуто проблеми та потенціал розвитку соціального підприємництва в Україні.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  43
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ.Шинкаренко А.В & Sergii Sardak - 2019 - Розвиток Міжнародної Торгівлі В Умовах Глобальних Економічних Дисбалансів : Матеріали Виступів Всеукраїнського Форуму З Проблем Міжнародних Економічних Відносин (11 Квітня 2019 Року). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 311 С.
  Розглянуто проблеми та перспективи регулювання міжнародної торгівлі товарами в Україні.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. The life cycle of social and economic systems.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Marketing and Management of Innovations 1:157-169.
  The aim of the article. The aim of the article is to identify the components of social and economic systems life cycle. To achieve this aim, the article describes the traits and characteristics of the system, determines the features of social and economic systems functioning and is applied a systematic approach in the study of their life cycle. The results of the analysis. It is determined that the development of social and economic systems has signs of cyclicity and is explained (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  18
  The Use of Deforming Broaching for Enhancing the Efficiency of Cutter Chisels.Sergii Sardak & Yu A. Nemyrovskyi, Ya B., Krivosheya, V. V., Sardak, S. E., Shepelenko, I. V. & Tsekhanov - 2020 - Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 2:51-56.
  Purpose. To determine the potential of deforming broaching for the improvement of efficiency of cutter chisels in the mining industry. Methodology. The study of the application of the technological process of deforming broaching was carried out based on the experimental research into conditions of assembly of press couplings corresponding to cutting rock-destroying tools, the working surface of which is reinforced with solid-alloy inserts. Findings. Based on the conducted research, a new process of assembling the crowns of cutter chisels with the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  16
  Идентификация локальных цивилизаций и их влияние на социально-экономическое развитие.Sergii Sardak & S. Radziyevska - 2019 - Стратегія І Тактика Державного Управління. Економічні Проблеми Державного Управління 2 (3-4):155-167.
  Рассмотрена историческая периодизация формирования цивилизационного подхода. Определен потенциал локальных цивилизаций в ХХІ веке. Исследована цивилизационная структура мировой экономики. Предложен подход к идентификации принадлежности стран к современным локальным цивилизациям. Определены доминирующие локальные цивилизации и их влияние на социально-экономическое развитие общества.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  32
  Международные конфликты и туризм: характеристика, взаимосвязь, развитие.Sergii Sardak & В. И. Турко С. Э. Сардак, А. О. Реукова - 2019 - Інфраструктура Ринку 38:53-60.
  В статье определено содержание и особенности развития конфликтов на различных управленческих уровнях (личностном, микро-, мезо-, макро- и глобальном). Освещено, что возникновение международных конфликтов имеет различные причины, охватывает различные сферы и субъектов, а также многосторонние последствия (формирование проблем, вызовов, угроз, тенденций и рисков), идентификация которых может быть осуществлена по шести группам факторов: природные, биологические, технические, экономические, социальные, управленческие. Рассмотрена взаимосвязь международных конфликтов и развития туризма в странах. Предложена классификация групп стран по степени влияния международных конфликтов на туристическую активность в государстве: первая (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  89
  Види обліку в системах управління.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2008 - Економічний Простір 15:245–251.
  У статті досліджуються види обліку та надається їх характеристика. Розглядаються межі й особливості застосування видів обліку при управлінні суб’єктами господарювання.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств.Sergii Sardak - 2008 - Україна : Аспекти Праці 6:45–51.
  У статті визначено зміст мотивування персоналу. Розглянуто відмінності мотивації та стимулювання працівників підприємств. Наведено методи мотивування. Визначено чинники впливу на мотивацію та стимулювання праці працівника підприємства.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Current Trends in Global Demographic Processes.Sergii Sardak & O. Tryfonova S. Sardak, M. Korneyev, V. Dzhyndzhoian, T. Fedotova - 2018 - Problems and Perspectives in Management 16 (1):48-57.
  Current local and national demographic trends have deepened the existing and formed new global demographic processes that have received a new historical reasoning that requires deep scientific research taking into account the influence of the multifactorial global dimension of the modern society development. The purpose of the article is to study the development of global demographic processes and to define the causes of their occurrence, manifestations, implications and prospects for implementation in the first half of the 21st century. The authors (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  18
  Gendering Dynamic Capabilities in Micro Firms.Yevgen Bogodistov, André Presse, Oleksandr P. Krupskyi & Sergii Sardak - 2017 - Revista de Administração de Empresas 3 (57): 273-282.
  Gender issues are well-researched in the general management literature, particular in studies on new ventures. Unfortunately, gender issues have been largely ignored in the dynamic capabilities literature. We address this gap by analyzing the effects of gender diversity on dynamic capabilities among micro firms. We consider the gender of managers and personnel in 124 Ukrainian tourism micro firms. We examine how a manager’s gender affects the firm’s sensing capacities and investigate how it moderates team gender diversity’s impact on sensing capacities. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  82
  Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Інвестиції : Практика Та Досвід 15:11-14.
  У статті концептуалізована сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів. Ідентифіковано чотири форми міжнародного руху людських ресурсів: міграційний рух, туристичний рух, транзитно-професійний рух, віртуальний рух. Підтверджено, що основою міжнародного міграційного руху людських ресурсів є усі види міжнародної міграції населення. Зазначено, що основою міжнародного туристичного руху людських ресурсів є усі види міжнародного туризму населення. Уточнено, що міжнародний транзитно-професійний рух є тимчасовим переміщенням персоналу з країни свого проживання, що викликано виробничими вимогами їх професійної діяльності. Зазначено, що міжнародний віртуальний рух людських ресурсів здійснюється шляхом (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  67
  The Influence of Global Intellectualization on Human Development.Sergii Sardak & A. Samoilenko S. Sardak - 2019 - Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 1:176-182.
  In the context of the global intellectualization, human capital is the determining factor in the innovation development and the international competitiveness of countries. In the XXI century. the leading component of human capital are qualitatively new information, communication and network technologies. Particular importance are education and training, professionalism, high level of human resources management, building up, reproduction and human capital development. These factors are the prerequisite for the growth of the competitive advantages of the country in the conditions of globalization.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  70
  Сучасні глобальні загрози та економічний розвиток.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Бизнес Информ 11:84-86.
  Досліджено взаємозв’язок глобальних загроз та економічного розвитку. Визначено сучасні глобальні загрози. Розроблено пріоритетні заходи запобігання глобальних загроз.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  89
  Global Factors Which Influence the Directions of Social Development.Sergii Sardak & O. Bilskaya S. Sardak, M. Korneyev, A. Simakhova - 2017 - Problems and Perspectives in Management 15 (3):323 – 333.
  This study identifies global factors conditioning the global problematics of the direction of social development. Global threats were evaluated and defined as dangerous processes, phenomena, and situations that cause harm to health, safety, well-being, and the lives of all humanity, and require removal. The essence of global risks was defined. These risks were defined as events or conditions that may cause a significant negative effect for several countries or spheres within a strategic period if they occur. Global problems were conceptualized. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  94
  Commercialization of the Nature-Resource Potential of Anthropogenic Objects (on the Example of Exhausted Mines and Quarries).D. E. Reshetniak S. E. Sardak, O. P. Krupskyi, S. I. Korotun & Sergii Sardak - 2019 - Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (1):180-187.
  Abstract. In this article we developed scientific and applied foundations of commercialization of the nature-resource potential of anthropogenic objects, on the example of exhausted mines. It is determined that the category of “anthropogenic object” can be considered in a narrow-applied sense, as specific anthropogenic objects to ensure the target needs, and in a broad theoretical sense, meaning everything that is created and changed by human influence, that is the objects of both artificial and natural origin. It was determined that problems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  37
  Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів.Sergii Sardak - 2014 - In Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Киев, Украина, 02000: pp. 36.
  Сардак С.Е. Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2014. Досліджено процеси економічної глобалізації у контексті сучасних імперативів суспільного розвитку. Наведено комплексну характеристику людських ресурсів шляхом удосконалення методології їх аналізу з розширенням категоріального і класифікаційного апаратів, обґрунтовано зростаючу роль їх випереджаючого розвитку в соціально-економічному прогресі. Виявлено сучасні і майбутні вимоги до глобального людського (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  45
  Інноваційні аспекти розвитку міжнародного туризму.Sergii Sardak & А. С. Саркісьян С. Е. Сардак - 2018 - Економічний Простір 138:18-28.
  Метою статті є дослідження наявних та потенційних форм інновацій у міжнародному туризмі. У статті розглянуто особливості інноваційної діяльності та зазначено, що до інновацій в туризмі відносяться нововведення, що супроводжуються створенням нових туристичних послуг і удосконаленням старих, розробкою нових туристичних маршрутів, використанням нових технологій при обслуговуванні туристів. Зазначено, що здійснення ефективних інновацій в міжнародному туризмі має супроводжуватися принципами: науковості, системності, позитивного результату, іманентності інвестиційних процесів, відповідності інновації потребам туристів, зв'язності, безпеки, адаптивності, конкурентоздатності, керованості, врахування інноваційного потенціалу території, зворотного зв'язку. Визначено сучасні (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  44
  Вплив криптовалюти на економічний розвиток країн.Sergii Sardak & І. І. Литвиненко С. Е. Сардак - 2018 - Інфраструктура Ринку 25:46-51.
  У статті визначено поняття криптовалюти. Проаналізовано відповідність криптовалюти статусу грошей. Висвітлено основні етапи розвитку криптовалюти. Розглянуто переваги та недоліки використання криптовалюти біткоїн. Досліджено правовий статус криптовалюти в країнах світу. Охарактеризовано стан використання найбільш відомої криптовалюти Bitcoin в Україні.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  55
  Перспективні напрями розвитку фінансового ринку в умовах інформатизації економіки.Sergii Sardak & О. Д. Трифонова С. Е. Сардак - 2017 - Ефективна Економіка 10:1-5.
  У статті встановлено вплив інформатизації економіки на розвиток фінансових ринків. Висвітлено тенденції розвитку світового фінансового ринку в умовах інформатизації економіки. Виокремлено пeрспeктивні напрями розвитку світового фінансового ринку. Виділено перспективні напрями трансформації фінансових ринків, які потребують удосконалення нормативно-правових механізмів регулювання. Виявлено значення інституційних інвесторів, які впливають на акумуляцію фінансових ресурсів населення, що призводить до відмови від традиційних вкладень, і переливанню коштів у фінансові інструменти. Зазначено, що сучасні тенденції притаманні національним фінансовим ринкам потребують удoскoналeння нoрмативнo-правoвих мeханізмів їх регулювання. Визначено, що сучасною тенденцією (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  49
  Нові глобальні виклики економічного розвитку.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Схід 6:65-68.
  У дослідженні розглянуто сформовані та нові глобальні виклики економічного розвитку. Визначено концептуальні та прикладні заходи прогресивного спрямування економічного розвитку.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 33.  28
  Антикризове управління торгівельним підприємством.Sergii Sardak & К. В. Зайцева С. Е. Сардак - 2019 - Збірник Наукових Праць Міжнародної Науково-Практичної Конференції «Економіка І Менеджмент 2019 : Перспективи Інтеграції Та Інноваційного Розвитку» У 8 Т. (Дніпро, 18–19 Квітня 2019 Р.). – Т. 4.
  Розглянуто особливості антикризового управління торгівельним підприємством.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  28
  Глобальная регуляторная система развития человеческих ресурсов.Sergii Sardak - 2014 - In Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (ed.), Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Киев, Украина, 02000: pp. 36.
  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2014. Исследованы процессы экономической глобализации в контексте современных императивов общественного развития. Представлена комплексная характеристика человеческих ресурсов путем усовершенствования методологии их анализа с расширением категориального и классификационного аппаратов, обоснована возрастающая роль их опережающего развития в социально-экономическом прогрессе. Выявлены современные и будущие требования к глобальному человеческому развитию. Определены национальные, региональные и цивилизационные различия форм, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  16
  Трансформація геоекономічних інтересів суб’єктів глобальної макроекономічної політики.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Економіка Та Держава 8:10-12.
  У статті розглянуто глобальну проблематику розвитку світової економіки й ідентифіковано глобальні загрози, проблеми, виклики, тенденції та суб’єкти. Визначено, що традиційна макроекономічна політика у ХХІ столітті перетворюється на глобальну макроекономічну політику яка визначається переважно зовнішньодержавними факторами впливу. Враховуючи суттєві відмінності потенціалів країн констатується, що геоекономічні інтереси суб’єктів глобальної макроекономічної політики зараз мають індивідуально-державне спрямування залежно від їх ресурсних можливостей, збалансовані регуляторною системою міжнародного права та координуються міжнародними організаціями. Прогнозується, що трансформація геоекономічних інтересів суб’єктів глобальної макроекономічної політики відбудеться від індивідуально-державного спрямування до (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 36.  26
  ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АСЕАН.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Східна Європа: Економіка, Бізнес Та Управління 5:41-44.
  У статті ідентифіковано потенціал економічного розвитку АСЕАН. Досліджено історичні аспекти створення інтеграційного об’єднання АСЕАН. Оцінено сучасний економічний стан АСЕАН у світовому господарстві. Проаналізовано наявні та визначено майбутні тенденції розвитку АСЕАН. Розкрито проблематику та перспективи розвитку АСЕАН.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37.  60
  Зміст і спрямування соціально-відповідального інвестування.Sergii Sardak & І. І. Єгорова С. Е. Сардак - 2017 - Глобальні Та Національні Проблеми Економіки 19:236-240.
  У статті розкрито зміст поняття «соціальне інвестування», а також визначено його вплив на суспільні соціальні процеси. Визначено роль соціально-відповідального інвестування, його характеристику та джерела фінансування. Виокремлено учас-ників ринку соціально-відповідальних інвестицій. Проаналізо-вано напрями та елементи системи соціальної відповідаль-ності. Відзначено відмінність і переваги між корпоративною благодійністю та корпоративними соціальними інвестиціями.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  35
  Проблеми навколишнього середовища в сучасних міжнародних економічних відносинах.Sergii Sardak & Т. О. Пахалюк С. Е. Сардак - 2018 - Інфраструктура Ринку 23:21-25.
  У статті визначено проблеми навколишнього середовища в сучасних міжнародних економічних відносинах. Проаналізовано вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та екосистеми. Розглянуто концепцію «зеленої» економіки та індекс екологічної продуктивності. Висвітлено природоохоронні підходи до діяльності ТНК.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  52
  Gendering Dynamic Capabilities in Micro Firms.Yevgen Bogodistov, André Presse, Oleksandr Krupskyi & Sergii Sardak - 2017 - RAE Revista de Administracao de Empresas 57 (3):273-282.
  Gender issues are well-researched in the general management literature, particular in studies on new ventures. Unfortunately, gender issues have been largely ignored in the dynamic capabilities literature. We address this gap by analyzing the effects of gender diversity on dynamic capabilities among micro firms. We consider the gender of managers and personnel in 124 Ukrainian tourism micro firms. We examine how a manager’s gender affects the firm’s sensing capacities and investigate how it moderates team gender diversity’s impact on sensing capacities. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  34
  Проблематика безробіття у глобальному та національному вимірах.Sergii Sardak & Ю. С. Бєліч С. Е. Сардак - 2018 - Економіка Та Суспільство 17:490-495.
  Статтю присвячено дослідженню глобальної та національної проблематики безробіття. Висвітлено чинники та тенденції безробіття у світовій економіці. Визначено сучасний стан та основні проблеми, які формують рівень безробіття в Україні. Запропоновано заходи щодо зменшення рівня безробіття та оптимізації структури зайнятості.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  27
  Comparative Analysis of Economic Openness of the Netherlands and Poland.Sergii Sardak & S. E. Sardak О. D. Tryfonova, K. M. Ohdanskiy - 2018 - Imperatives of Development of Civil Society in Promoting National Competitiveness – 2018: 1st International Scientific and Practical Conference.
  Comparing the degree of openness of the economy of Poland and the Netherlands, we can say the following. The Netherlands is more dependent on foreign trade than Poland. The Netherlands export quota reaches almost 50%, unlike 41,37% in Poland in 2016. However, Poland has become more import-dependent. Poland, in contrast to the Netherlands, is continuing to increase the indicators of "economic globalization". To date, the Netherlands has been pursuing more moderate foreign trade policy and trying to protect itself from external (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  42
  Smart-Entrepreneurship Education in Training of the Hotel Business Specialists.Sergii Sardak & Y. Naboka S. R. Koev, L. Chepurda, S. Sardak, L. Zhylinska - 2019 - Journal of Entrepreneurship Education 22 (4):1-5.
  The article is devoted to the problems of introducing the SMART-education technology in the training and development of personnel of hotel complexes and business activities in the field of hotel business. The methodological and organizational bases for the application of SMART-education in staff training were identified; the leading qualitative features and development trends of this type of entrepreneurial educational activity were outlined. The principles of SMART-education of staff in the field of hotel business and its applied features in the service (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  49
  Перспективні напрями соціально-економічного розвитку України.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Бюлетень Міжнародного Нобелівського Економічного Форуму 1 (2):277-284.
  У статті розглянуто методологічні підходи до визначення напрямів соціально-економічного розвитку України. Розроблено концептуальні положення парадигми економічного розвитку України у ХХІ ст. з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку суспільства. Запропоновано спосіб реалізації пріоритетних сфер господарювання України за допомогою кластерного розвитку регіонів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  44
  Міжнародний маркетинг людських ресурсів як основа геоекономічної стратегії України.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Актуальні Проблеми Економіки 12:149-156.
  У статті досліджено сучасний стан і перспективні напрями розвитку геоекономічної стратегії України. Враховано вплив міжнародного руху людських ресурсів та якості освіти на геоекономічний розвиток держави. Визначено особливості управління людськими ресурсами. Розроблено зміст заходів міжнародного маркетингу людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  50
  Механізм управління соціально-економічною системою.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Європейський Вектор Економічного Розвитку 1:191-201.
  Розглянуто особливості управління соціально-економічними системами. Запропоновано механізм управління соціально-економічною системою.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  51
  Проблематика и перспективы развития туризма в Украине.Sergii Sardak & В. В. Волок С. Э. Сардак - 2017 - Східна Європа: Економіка, Бізнес Та Управління 6 (11):66-70.
  Определено, что туристическая индустрия имеет важное значение для развития государства, однако ее роль в странах отличается в силу влияния ряда факторов. Идентифицированы угрозы, проблемы, тенденции, вызовы, риски и субъекты как главные факторы развития туристической деятельности в Украине. Отмечено, что дальнейшее развитие туризма в Украине обеспечит реализацию социально-экономического потенциала государства в краткосрочной и стратегической перспективе.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  63
  Динамічні здібності підприємства: теоретико-прикладні основи, сфера застосування, вимір.Sergii Sardak & Oleksandr Krupskyi - 2017 - European Journal of Management Issues. Special Issue: Dynamic Capabilities Of Firms 25:36–42.
  Мета дослідження – позначити концептуальні засади теорії динамічних здібностей підприємства та розкрити її прикладний потенціал. Результати. У дослідженні ідентифіковано актуальні проблемні аспекти теорії динамічних здібностей підприємств та висвітлено шляхи їх розв’язання. По-перше, це імператив подальшого розвитку фундаментальних основ теорії динамічних здібностей та знаходження науковообґрунтованої ефективної емпіричної методики їх вимірювання. По-друге, це обмеженість проникнення концепції динамічних здібностей в українське наукове середовище та наявність проблем із трактуванням теоретичних і прикладних англомовних розробок. У статті розкрито історичні та науково-методичні засади формування теорії динамічних здібностей (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  35
  Особливості екскурсійного обслуговування іноземних туристів.Sergii Sardak & С. Е. Сардак К. В. Петрова, В. В. Джинджоян - 2017 - Економічний Простір 126:71-81.
  Екскурсійне обслуговування іноземних туристів є важливим фактором розвитку міжнародного туризму в Україні. Надання якісних послуг в сфері супроводу іноземних туристів передбачає спеціальну підготовку фахівців та участь широкого кола обслуговуючих компаній. У статті розглянуто комплекс необхідних знань, умінь, навичок та особистісних якостей супроводжуючих осіб. На основі аналізу країн-експортерів та динаміки відвідування України протягом 10 років визначено основні туристичні потоки й як похідна запропоновано зміст підготовки та викладення інформаційного матеріалу фахівцями супроводу, зазначено особливості міжкультурної комунікації, вербальні та невербальні аспекти, психолінгвістичні особливості, манери (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  19
  Вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2017 - Економіка Та Суспільство 9:106-109.
  Під час дослідження визначено, що у ХІХ – ХХ століттях в науці сформовано теорію цивілізацій, яка у ХХІ столітті динамічно розвивається і має базовим підґрунтям культуру. Зазначено, що в умовах глобалізації вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток почав посилюватися і зазнавати певної трансформації у напрямі їх гомогенізації, виокремлення «позацивілізаційного» сегменту та посилення цивілі-заційних конфліктів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  48
  Побудова національної політики розвитку людських ресурсів у глобальній економічній системі.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Економічний Простір 38:27-33.
  У статті досліджується питання необхідності побудови національної політики розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації світової економіки. Розроблено механізм реалізації національної політики розвитку людських ресурсів в Україні. Запропоновано перспективні принципи управління розвитком людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 166