Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Jakým Relacionalistou Byl Leibniz?Kateřina Lochmanová - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):21-57.
  V rámci tohoto příspěvku se pokusím zpochybnit dosavadní mainstreamovou interpretaci Leibnizovy metafyziky prostoru, jak ji představil v dopisech anglickému učenci Samuelu Clarkovi. Přestože bývá Leibnizova metafyzika prostoru právě na základě jeho korespondence s Clarkem obvykle považována za ostrý protipól metafyziky Clarkovy, respektive Newtonovy, v rámci tohoto příspěvku poukážu na to, že při zvážení Leibnizovy geometrie zvané „analysis situs“ se taková interpretace stává neudržitelnou. Leibnize nelze považovat za zastánce typicky relačního pojetí prostoru.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark