Switch to: References

Citations of:

Cunoaștere și Informații

Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing (2019)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Épistémologie des services de renseignement.Nicolae Sfetcu - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Une analogie entre les aspects épistémologiques et méthodologiques de l'activité des services de renseignement et certaines disciplines scientifiques, en préconisant une approche plus scientifique du processus de collecte et d'analyse de l'information au sein du cycle du renseignement. J'affirme que les aspects théoriques, ontologiques et épistémologiques de l'activité de nombreux services de renseignement sont sous-estimés, ce qui conduit à une compréhension incomplète des phénomènes actuels et à une confusion dans la collaboration interinstitutionnelle. Après une brève Introduction, qui inclut un historique (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Epistemologia serviciilor de informaţii.Nicolae Sfetcu - 2019 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând confuzie în colaborarea inter-instituţională. După o scurtă Introducere, care include o istorie a evoluţiei conceptului de serviciu de informaţii după (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 • The Intelligence Community.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Intelligence services are currently focusing on the fight against terrorism, leaving relatively little resources to monitor other security threats. For this reason, they often ignore external information activities that do not pose immediate threats to their government's interests. Extremely few external services operate globally. Almost all other services focus on immediate neighbors or regions. These services usually depend on relationships with these global services for information on areas beyond their immediate neighborhoods, and often sell their regional expertise for what they (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Limitările cognitive în filosofia științei și filosofia minții.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În filosofia științei și filosofia minții, limitarea cognitivă afirmă că mințile umane sunt incapabile să rezolve constituțional anumite probleme filosofice perene. Owen Flanagan numește această poziție naturalism anti-constructiv sau noul misterianism, iar avocatul principal al ipotezei, Colin McGinn, o numește naturalism transcedental, deoarece recunoaște posibilitatea că soluțiile s-ar putea încadra în modul de abordare a unei ființe inteligente non-umane. Potrivit lui McGinn, astfel de întrebări filosofice includ problema minte-corp, identitatea de sine, fundamentele sensului, voința liberă și cunoașterea, atât a priori (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Evoluția contemporană a conceptului de siguranță națională.Nicolae Sfetcu - manuscript
  După încheierea Războiului Rece, guvernele și agențiile de informații au continuat să utilizeze modelul convențional pentru a evalua amenințările de stat. Dar conceptele de securitate s-au îndepărtat de o confruntare extrem de militarizată între adversari cunoscuți și a crescut îngrijorarea față de amenințările nestatale mai greu de identificat. Actorii nestatali au devenit amenințări strategice, conceptul de "terorism strategic" fiind dezvoltat imediat după atacurile din septembrie 2001. Au existat acțiuni teroriste și în trecut, dar bin Laden a fost primul care a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • An Epistemic Evolution of Intelligence.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The perception of intelligence as power has intensified during the Second World War, when several intelligence agencies has been formalized and significantly increased. In all countries, new agencies and departments have been set up to deal with threats. Government publications in developed countries, following the September 11, 2001 attack, reflected a consensus that intelligence services are key to preventing mass attacks, spending huge amounts for the intelligence agencies that are considered a major component of national security systems. DOI: 10.13140/RG.2.2.16398.20809.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark