152 found
Order:
 1. Aventurile lui Pinocchio - O poveste pentru oameni mari.Sfetcu Nicolae - 2022 - Bucharest: MultiMedia Publishing.
  Una din cele mai citite cărți din lume, considerată o metaforă a condiției umane, și pretabilă la o pluralitate de interpretări, Aventurile lui Pinocchio a avut un impact mare asupra culturii mondiale. Cartea răspunde unei prerogative care aparține doar capodoperelor: aceea de a fi în afara timpului. Cartea pune accent pe investigarea psihologică a personajului său central Pinocchio, în timp ce încearcă să descopere o umanitate pierdută în vidul tehnologiei și al științei. Mitul Pinocchio este folosit pentru a condamna cultura (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Etica în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Cele mai mari instituții medicale și diverși eticieni pledează pentru o abordare utilitaristă în perioadele de crize de sănătate publică, pentru a maximiza beneficiile pentru societate, în conflict direct cu viziunea noastră obișnuită (kantiană) privind respectul față de persoane ca indivizi. O problemă centrală a utilitarismului este că nu există nicio modalitate clară de a evalua alegerile morale, inclusiv în deciziile medicale. În general, în medicină se respectă etica medicală kantiană. Dar în pandemie, când resursele sunt sărace, trebuie făcute alegeri (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Desocializarea în și după pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Izolarea socială (desocializarea) presupune o lipsă completă sau aproape completă de contact între un individ și societate. Aceasta poate fi o problemă pentru persoanele de orice vârstă, deși simptomele pot diferi în funcție de grupul de vârstă. Izolarea socială poate include șederea acasă pentru perioade îndelungate de timp, și lipsa comunicării față în față cu familia, cunoștințele, prietenii sau colegii de servici. Izolarea socială poate duce la sentimente de singurătate, frica de ceilalți sau stima de sine negativă. Nu putem exista (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. Ontologia virusului: lucru, ființă, proces, sau informație?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Un set major de probleme se referă la individualitatea și identitatea diacronică a unui virus: ce anume este virusul, particula virală (virionul) sau întregul ciclu viral? Identificarea corectă a virusului are consecințe ontologice semnificative, legate și de locul și momentul în care încep și se termină entitățile biologice. DOI: 10.13140/RG.2.2.29715.09760.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Viața și moartea în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  O scurtă retrospectivă a virusul COVID-19 care a cauzat actuala pandemie, a cilului său de viață și a istoriei sale. Reacții, măsuri și efecte ale pandemiei COVID-19. O prezentare a diverselor abordări filosofice, cu accent pe filosofia morții, ecopsihanaliză, și apel la filosofiile lui Sigmund Freud și Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.17900.59528.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7. Aspecte filosofice ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, la înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, o formă ideală de control al autorităților statului a tuturor formelor de ”dezordine”, și modernitatea virală și bioinformaționalism. Și despre ipoteza Gaia, dezvoltată de James Lovelock și susținută în actuala pandemie de Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.31276.49284.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8. Dimensiuni sociale ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Virușii coabitează de cca. 300 milioane de ani cu oamenii. Uneori, virușii pot infecta oamenii pe scară largă. Dar, cum a fost posibilă actuala pandemie? Încălzirea globală determină fenomene meteorologice extreme care au dus la o creștere a bolilor infecțioase. Noul climat poate susține vectori epidemiologici pentru perioade mai lungi de timp, creând condiții mai favorabile replicării și apariția de noi vectori. În cazul bolilor infecțioase emergente, se consideră că există o graniță peste care s-a sărit deja. Virușii au, în (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Biopolitica în pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care ia în considerare administrarea vieții și a populațiilor unei regiuni guvernate. Biopolitica produce o societate disciplinară generalizată și controale de reglementare prin biopolitica populației. Giorgio Agamben afirmă că ceea ce se manifestă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. România în al Doilea Război Mondial.Sfetcu Nicolae - manuscript
  România intră, în iunie 1941, în al Doilea Război Mondial de partea Axei și împotriva URSS, sperând să redobândească astfel teritoriile pierdute. Pe 22 iunie 1941, armatele germană și română au început campania împotriva Uniunii Sovietice prin „Operațiunea München”, armata română fiind motivată de dorința de a lua înapoi de la URSS Basarabia și Bucovina. Pe 1 august 1943, aliații au bombardat câmpurile petroliere și rafinăriile de la Ploiești (Operațiunea Tidal Wave). După bătălia de la Stalingrad din perioada 23 august (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Lumea după pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În cazul pandemiei COVID-19, există unele semne ale schimbării de paradigmă, inclusiv dispariția bruscă a ideologiei legate de „ziduri”: ”o tuse a fost suficientă pentru a face dintr-o dată imposibilă evitarea responsabilității pe care fiecare individ o are față de toate ființele vii pentru simplul fapt că este parte a acestei lumi, și a dorinței de a fi parte a ei”. Întregul este întotdeauna implicat în parte, pentru că totul este, într-un anumit sens, în tot și în natură nu există (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și relativism în știință. Multe dintre argumentele sale sunt îndreptate împotriva membrilor "Cercului Vienez". Popper este de acord cu aceștia cu privire la aspectele generale ale metodologiei științifice și neîncrederea lor în metodologia filosofică tradițională, dar soluțiile sale au fost semnificativ diferite. A contribuit semnificativ la dezbaterile privind metodologia științifică generală, demarcarea științei de pseudoștiință, natura probabilității și metodologia științelor sociale. DOI: 10.13140/RG.2.2.27356.85127/1 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Ce a fost mai întâi: virusul sau celula?Sfetcu Nicolae - manuscript
  O retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. Virușii par să fi jucat un rol în evenimente precum originea vieții celulare și evoluția mamiferelor. Chiar și cea mai simplă bacterie este mult prea complexă pentru a fi apărut spontan la începutul evoluției. Ulterior, evoluția a putut produce sisteme din ce în ce mai complexe. Prima celulă adevărată este posibil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Pandemia COVID-19 - Abordări filosofice.Sfetcu Nicolae - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Lucrarea debutează cu o retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. În plus, studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Subiectul pandemiilor este abordat pornind de la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, și despre ipoteza (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Biopolitics in the COVID-19 pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Biopower refers to the practice of modern nation-states through an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of populations. Foucault used the term to refer specifically to public health practices, among other regulatory mechanisms. Biopolitics is a concept that takes into account the management of the life and populations of a governed region. Biopolitics produces a generalized disciplinary society and regulatory controls through population biopolitics. Giorgio Agamben states that what is manifesting in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Plato's Philosophy.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Plato's philosophy is in line with the pre-Socratics, sophists and artistic traditions that underlie Greek education, in a new framework, defined by dialectics and the theory of Ideas. For Plato, knowledge is an activity of the soul, affected by sensible objects, and by internal processes. Platonism has its origins in Plato's philosophy, although it is not to be confused with it. According to Platonism, there are abstract objects (a notion different from that of modern philosophy that exists in another realm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The world after the COVID-19 pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In the case of the COVID-19 pandemic, there are some signs of a shift of paradigm, including the sudden disappearance of the wall ideology: a cough was enough to suddenly make it impossible to avoid the responsibility that each individual has towards all living beings for the simple fact that it is part of this world, and of the desire to be part of it. The whole is always involved in part, because everything is, in a sense, in everything and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Ethics in the pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The largest medical institutions and various ethicists advocate a utilitarian approach in times of public health crises, to maximize benefits for society, in direct conflict with our usual (Kantian) view of respect for people as individuals. A central problem with utilitarianism is that there is no clear way to evaluate moral choices, including in medical decisions. In general, in medicine is respected the Kantian medical ethics. But in a pandemic, when resources are poor, deep choices of life and death must (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Philosophical aspects of pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  From the existentialism of Albert Camus and Sartre, to the replacement of the exclusion ritual with the disciplinary mechanism of Michel Foucault, an ideal form of control of state authorities of all forms of "disorder", and viral modernity and bioinformationalism. And about the Gaia hypothesis, developed by James Lovelock and supported in the current pandemic by Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.34967.80801.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. La dialectique de Platon.Sfetcu Nicolae - manuscript
  La dialectique, un processus qui nous conduit à la connaissance des Formes et finalement à la Forme la plus élevée du Bien, à travers la discussion, le raisonnement, les questions et l'interprétation, a préoccupé les philosophes depuis les temps anciens. Socrate pratiquait la dialectique par la méthode du dialogue oral, qu'il appelait l'art de « la naissance des âmes » (méthode aussi appelée maya, ou méthode d'Elenchus), qui pouvait conduire, selon l'intention de Socrate, à confirmer ou infirmer déclarations, ou à (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Act of August 23, 1944 in Romania.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Throughout World War II, Romanian secret services collected information on the location of German units in the country. The officers from the conspiracy group for the return of weapons against Germany increase the number of Romanian units present in the capital, in order to be able to face the Germans. A clandestine allied mission was parachuted into Bucharest and secretly hosted by General Constantin Sanatescu. Following the success of the German offensive on the Iasi-Chisinau lineup, the conspiracy group decided to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Les thèmes principaux de La République de Platon.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dans l'interprétation traditionnelle, La République s'inscrit dans la continuité des discussions de Gorgias, selon lesquelles la vertu et les lois de la polis sont des artifices inventés par une masse de faibles pour capter la soif de pouvoir des meilleurs individus, peu nombreux mais naturellement enclins à gouverner. Les thèses de Caliclès de Gorgias ressemblent aux idées exposées par Trasymaque dans le Livre I de La République. Les thèses politiques centrales exprimées par Socrate dans La République sont : les meilleurs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. What came first: the virus or the cell?Sfetcu Nicolae - manuscript
  A retrospective of the debates on the origin of life: the virus or the cell? The virus needs a cell for replication, instead the cell is higher on the evolutionary scale of life. Viruses appear to have played a role in events such as the origin of cell life and the evolution of mammals. Even the simplest bacteria is far too complex to have appeared spontaneously at the beginning of evolution. Subsequently, evolution has been able to produce increasingly complex systems. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Through the pandemic, towards a new communism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Following the declaration of the COVID-19 pandemic, Slavoj Žižek published a book called "Pandemic!: COVID-19 Shakes the World", which triggered a wave of reactions. In the book, he presents how the media ruthlessly exploited this subject, accentuating the panic. Many major studies have predicted the emergence of such a pandemic, but have been ignored by all governments, declaring them to be exaggerated. Žižek believes that the current pandemic has led to the bankruptcy of the current "barbaric" capitalism, wondering if the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Desocialization in and after the pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Social isolation (desocialization) implies a complete or almost complete lack of contact between an individual and society. This can be a problem for people of any age, although the symptoms may differ depending on the age group. Social isolation can include staying home for long periods of time, and lack of face-to-face communication with family, acquaintances, friends, or co-workers. Social isolation can lead to feelings of loneliness, fear of others or negative self-esteem. We cannot exist independently of our relationships with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Plato’s Dialectics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dialectics, a process that leads us to the knowledge of the Forms and finally to the highest Form of the Good, through discussion, reasoning, questions and interpretation, has preoccupied philosophers since ancient times. Socrates practiced dialectics through the method of oral dialogue, which he called the art of "the birth of souls" (a method also called Mayan, or the method of Elenchus), which could lead, according to Socrates' intention, to confirm or refute statements, or to the so-called "aporia" in which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. La philosophie de Platon.Sfetcu Nicolae - manuscript
  La philosophie de Platon s'inscrit dans la lignée des présocratiques, des sophistes et des traditions artistiques qui sous-tendent l'éducation grecque, dans un cadre nouveau, défini par la dialectique et la théorie des Idées. Pour Platon, la connaissance est une activité de l'âme, affectée par des objets sensibles, et par des processus internes. Le platonisme a ses origines dans la philosophie de Platon, bien qu'il ne doive pas être confondu avec elle. Selon le platonisme, il existe des objets abstraits (une notion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Plato: The Republic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The Republic was written approximately between 380 and 370 BC. The title Republic is derived from Latin, being attributed to Cicero, who called the book De re publica (About public affairs), or even as De republica, thus creating confusion as to its true meaning. The Republic is considered an integral part of the utopian literary genre. The second title, Peri dikaiou (περὶ δικαίου, On Justice), may have been included later. The central theme of the book is justice, argued with the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Main Topics of Plato’s Republic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In the traditional interpretation, The Republic is a continuation of the discussions in Gorgias, according to which virtue and polis laws are tricks invented by a mass of weak people to capture the lust for power of the best individuals, few in number but naturally inclined to leads. The theses of Calicles of Gorgias resemble the ideas set forth by Trasymachus in Book I of The Republic. The central political theses expressed by Socrates in The Republic are: the best rulers (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Life and death in a pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  A brief retrospective of the COVID-19 virus that caused the current pandemic, its life cycle and its history. Reactions, measures and effects of the COVID-19 pandemic. A presentation of various philosophical approaches, with an emphasis on the philosophy of death, eco-psychoanalysis, and appeal to the philosophies of Sigmund Freud and Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.14848.25608.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Social Dimensions of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The viruses coexist for approx. 300 million years with the humans. Sometimes viruses can infect people on a large scale. But how was the current pandemic possible? Global warming is causing extreme weather events that have led to an increase in infectious diseases. The new climate can support epidemiological vectors for longer periods of time, creating more favorable conditions for replication and the emergence of new vectors. In the case of emerging infectious diseases, it is considered that there is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Virus Ontology: Thing, Being, Process, or Information?Sfetcu Nicolae - manuscript
  The study of viruses raises pressing conceptual and philosophical questions about their nature, their classification, and their place in the biological world. A major set of problems concerns the individuality and diachronic identity of a virus: what is the virus, the viral particle (virion) or the entire viral cycle? The correct identification of the virus has significant ontological consequences, also related to the place and time when biological entities begin and end. DOI: 10.13140/RG.2.2.35874.66241.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Plato on Education - The Philosopher King.Sfetcu Nicolae -
  Plato's educational model (paidèia) differentiates the level of education according to the students' skills. Thus, a basic education includes, in addition to gymnastics and fighting (the exercise of the body), music (the exercise of the spirit), without being imposed by force because a free man must be free in the conquest of knowledge. If the student has skills, he is educated in mathematics to become a strategist, and in astronomy to raise the soul. From these, the best are selected to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Platon : La biographie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  La principale source biographique sur Platon, selon le témoignage du néoplatonicien Simplicius, a été écrite par le disciple Xénocrate, mais malheureusement elle ne nous est pas parvenue. La première biographie de Platon à ce jour, De Platone et dogmate eius, est d'un auteur latin du IIe siècle, Apulée. Toutes les autres biographies de Platon ont été écrites plus de cinq cents ans après sa mort. L'historien grec Diogène (IIe et IIIe siècles) est l'auteur d'une série de biographies de philosophes grecs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Adventures of Pinocchio - A story for adults.Sfetcu Nicolae - manuscript
  One of the most widely read books in the world, considered a metaphor for the human condition, and suitable for a variety of interpretations, The Adventures of Pinocchio has had a major impact on world culture. The book responds to a prerogative that belongs only to masterpieces: that of being out of time. The book focuses on the psychological investigation of his central character Pinocchio, while trying to discover a humanity lost in the vacuum of technology and science. The myth (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Platon sur l'éducation - Le roi-philosophe.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le modèle éducatif de Platon (paidèia) différencie le niveau d'éducation selon les compétences des élèves. Ainsi, une éducation de base comprend, outre la gymnastique et le combat (l'exercice du corps), la musique (l'exercice de l'esprit), sans être imposée par la force car un homme libre doit être libre dans la conquête du savoir. Si l'élève a des compétences, il est éduqué en mathématiques pour devenir stratège, et en astronomie pour élever l'âme. Parmi ceux-ci, les meilleurs sont sélectionnés pour devenir de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Viitorul științei – Știința științelor, de Nicolae Sfetcu -/- ȘTIINȚE NATURALE Anomalii ale relativității generale, de Nicolae Sfetcu -/- ȘTIINȚE SOCIALE Dezvoltarea capabilităților europene în domeniul managementului crizelor, de Alexandru Cristian The Security Management System from the Perspective of the Global Energy Crisis and the Extended Black Sea Region Escalating Conflict, de Daniela Georgiana Golea, Andreea Florina Radu, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Knowledge.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Hard to say what knowledge is. The more this concept is discussed, the more divergent opinions are. Epistemology is the theory of knowledge, and one of the characteristic questions of epistemology concerns what all the myriad kinds of knowledge we ascribe to ourselves have in common. A major distinction between different types of knowledge is descriptive, declarative, or propositional knowledge (which requires a greater degree of intellectual sophistication on the part of the knowledge seeker) and knowledge or skill knowledge. For (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. La Roumanie entre le 23 août 1944 et le traité de paix de Paris.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les défenseurs d'Ion Antonescu considèrent l'acte du roi Mihai I comme une erreur tragique ou une « grave erreur politique », affirmant que le roi aurait dû attendre encore un mois ou deux pour que le Maréc lui-même exige un armistice. L'historien Neagu Djuvara a déclaré que ces « conditions plus faciles » qu'aurait obtenues Ion Antonescu « sont de pures fables », en réalité Antonescu avait l'intention de donner aux Allemands une pause pour quitter la Roumanie. Entre le 24 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Contextul intrării României în al Doilea Război Mondial.Sfetcu Nicolae - 2022 - Cunoașterea Științifică 1 (1):69-74.
  La 23 august 1939 Germania și Uniunea Sovietică au semnat la Moscova pactul Ribbentrop-Molotov, conform căruia URSS revendica Bucovina de Nord și Basarabia. În septembrie 1939 Polonia este invadată de Germania. În acest context Consiliul de Coroană a decis, la 6 septembrie 1939, proclamarea neutralității României, securizând frontierele și evitând confruntarea militară prin activarea “Blocului Balcanic al Neutrilor”, a Acordului Balcanic din 1934 și prin încercarea de a încheia un pact de neagresiune cu URSS. La 29 martie 1940, V. M. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Filosofia lui Platon.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Filosofia lui Platon se înscrie pe linia presocraticilor, a sofiștilor și a tradițiilor artistice care stau la baza educației grecești, într-un cadru nou, definit de dialectică și teoria ideilor. Cunoașterea este pentru Platon o activitate a sufletului, afectată de obiectele sensibile, și de procesele interne. Platonismul își are originea în filosofia lui Platon, deși nu se confundă cu aceasta. Conform platonismului există obiecte abstracte (noțiune diferită de cea a filosofiei moderne care există într-un al tărâm distinct atât de lumea sensibilă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  86
  L'oeuvre de Platon.Sfetcu Nicolae - manuscript
  L'ensemble de l'œuvre de Platon est restée intacte jusqu'à ce jour, influençant de manière décisive la culture occidentale. Pour Platon, le dialogue est le seul outil capable de mettre en évidence le caractère de recherche de la philosophie, élément clé de sa pensée. Certes, l'écrit est plus précis et approfondi que le discours, mais le discours oral permet un échange de vues immédiat sur le sujet en discussion. Le principal protagoniste des dialogues est Socrate, à l'exception des derniers dialogues où (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Actul de la 23 august 1944 în România.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În toată perioada celui de Al Doilea Război Mondial, serviciile secrete române au colectat informații privind localizarea unităților germane în țară. Ofițerii din grupul conspirativ pentru întoarcerea armelor împotriva Germaniei sporesc numărul unităților românești prezente în capitală, pentru a putea face față germanilor. O misiune interaliată clandestină a fost parașutată în București și găzduită în secret de generalul Constantin Sănătescu. Urmare a succesului ofensivei germane pe aliniamentul Iași-Chișinău, grupul conspirativ a decis accelerarea pregătirilor. Pe 20 august, Mihai I și grupul (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Astrologia în antichitate.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dovezi timpurii despre oameni care fac încercări conștiente de a măsura, înregistra, și anticipa schimbările sezoniere prin referire la cicluri astronomice apare ca marcaje pe oase și pereți din peșteri, demonstrând că ciclurile lunare au fost observat încă de acum 25.000 de ani. Acesta a fost un prim pas spre înregistrarea influenței Lunii asupra mareelor și a râurilor, precum și spre organizarea unui calendar comun. Agricultorii au abordat necesitățile agricole cu o mai bună cunoaștere a constelațiilor care apar în diferite (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Termodinamica: Legi, Concepte, Sisteme, Stări.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Termodinamica se ocupă cu studiul energiei, a conversiilor sale între diferite forme, cum ar fi căldura, și capacitatea energiei de a produce lucru mecanic. Ea este strâns legată de mecanica statistică, din care pot fi derivate multe relații termodinamice. Se poate argumenta că termodinamica a fost greșit denumită astfel întrucât aceasta nu se referă de fapt la rate de schimbare ca atare și, prin urmare, ar fi fost probabil mai corect ca domeniul să se denumească termostatica. Termodinamica se referă la (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Dialectica lui Platon.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dialectica, un proces care ne conduce la cunoașterea formelor și în final la cea mai înaltă formă a Binelui, prin discuție, raționament, chestionare și interpretare, a preocupat filosofii încă din antichitate. Socrate a practicat dialectica prin metoda dialogului oral, ceea ce el numea arta „nașterii sufletelor” (o metodă numită și maieutică, sau metoda lui Elenchus), care putea duce, în funcție de intenția lui Socrate, la confirmarea sau infirmarea unor afirmații, sau la așa-numitele „aporii” în care nu se ajungea la o (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Platon : La République.Sfetcu Nicolae - manuscript
  La République a été écrite environ entre 380 et 370 av. J.C. Le titre République est dérivé du latin, étant attribué à Cicéron, qui a appelé le livre De re publica (A propos des affaires publiques), ou même De republica, créant ainsi une confusion quant à sa véritable signification. La République est considérée comme faisant partie intégrante du genre littéraire utopique. Le deuxième titre, Peri dikaiou (περὶ δικαίου, Sur la justice), a peut-être été inclus plus tard. Le thème central du (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Les Aventures de Pinocchio - Une histoire pour les adultes.Sfetcu Nicolae - manuscript
  L'un des livres les plus lus au monde, considéré comme une métaphore de la condition humaine et adapté à une variété d'interprétations, Les Aventures de Pinocchio a eu un impact majeur sur la culture mondiale. Le livre répond à une prérogative qui n'appartient qu'aux chefs-d'œuvre : celle d'être hors du temps. Le livre se concentre sur l'enquête psychologique de son personnage central Pinocchio, tout en essayant de découvrir une humanité perdue dans le vide de la technologie et de la science. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. L'éthique pendant la pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les plus grandes institutions médicales et divers éthiciens préconisent une approche utilitariste en période de crise de santé publique, afin de maximiser les bénéfices pour la société, en conflit direct avec notre vision habituelle (kantienne) du respect des personnes en tant qu'individus. Un problème central de l'utilitarisme est qu'il n'y a pas de moyen clair d'évaluer les choix moraux, y compris dans les décisions médicales. En général, l'éthique médicale kantienne est respectée en médecine. Mais dans une pandémie, lorsque les ressources (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Viitorul științei – Știința științelor.Sfetcu Nicolae - 2022 - Cunoașterea Științifică 1 (2):3-10.
  Cum va arăta știința în viitorul apropiat? În primul rând, foarte strâns cuplată cu, dependentă chiar de, tehnologie. În al doilea rând, trei factori își vor pune amprenta puternic pe evoluția științei și tehnologiei; globalizarea, încălzirea globală, și acutizarea conflictelor la nivel de națiuni. O perioadă de acumulare în știință, fără salturi calitative spectaculoase în științele naturii și cele formale, dar cu o mulțime de noi teorii care vor apare în domeniul științelor sociale și o dezvoltare fără precedent a tehnologiilor. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 152