292 found
Order:
 1. Emoțiile și inteligența emoțională în organizații.Nicolae Sfetcu - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  O argumentare a importanței dualiste a emoțiilor în societate, individual și la nivel de comunitate. Tendința actuală de conștientizare și control al emoțiilor prin inteligența emoțională are un efect benefic în afaceri și pentru succesul activităților sociale dar, dacă nu suntem atenți, poate duce la o alienare ireversibilă la nivel individual și social. Lucrarea se compune din trei părți principale: Emoții (Modele ale emoțiilor, Procesarea emoțiilor, Fericirea, Filosofia emoțiilor, Etica emotiilor), Inteligența emoțională (Modele ale inteligenței emoționale, Inteligența emoțională în cercetare (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 2. Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile gravitației cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai rațional evoluția complexă a conceptului de gravitație din ultimul secol, propun o extindere naturală a metodologiei programelor de cercetare pe care o folosesc apoi pe parcursul lucrării. Consider că această abordare oferă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 3. Buclele cauzale în călătoria în timp.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În această lucrare analizez posibilitatea călătoriei în timp pe baza mai multor lucrări de specialitate, printre care cele ale lui Nicholas J.J. Smith ("Time Travel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy”), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller și Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius și Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics") și David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). Lucrarea începe cu o Introducere în care fac o scurtă prezentare a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 4. Epistemologia serviciilor de informaţii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând confuzie în colaborarea inter-instituţională. După o scurtă Introducere, care include o istorie a evoluţiei conceptului de serviciu de informaţii după (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6. Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre necesitatea şi utilitatea dezvoltării unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. După o Introducere în care evidenţiez principalele direcţii filosofice pentru această tehnologie emergentă, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcţionare al blockchain, punând în discuţie direcţiile ontologice de dezvoltare în Proiectarea şi Modelarea acestei tehnologii. Următoarea secţiune este dedicată principalei aplicaţii a tehnologiei blockchain, Bitcoin, cu implicaţiile sociale ale acestei criptovalute. Urmează o secţiune de Filosofie în care identific tehnologia blockchain cu conceptul de heterotopie dezvoltat de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 7. Evoluția și etica eugeniei.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest articol încerc să argumentez opinia că, așa cum este definită eugenia, este foarte dificil de făcut o diferențiere clară între știință (medicină, ingineria genetică) și eugenie. Și de stabilit o linie peste care ingineria genetică nu ar trebui să treacă, conform unor norme morale, juridice și religioase. Atâta timp cât acceptăm ajutorul geneticii în găsirea unor modalități de combatere a cancerului, diabetului sau HIV, acceptăm în mod implicit și eugenia pozitivă, conform definiției actuale. Și atâta timp cât acceptăm (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky – Aspecte psihologice și filosofice.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest eseu evidențiez principalele aspecte psihologice și filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum și tehnicile cinematografice utilizate de regizor pentru a-și transmite mesajele spectatorului. În ”Introducere” prezint pe scurt elementele relevante din biografia lui Tarkovski și o prezentare generală a romanului Solaris a lui Stanislav Lem și filmul Solaris în regia lui Andrei Tarkovsky. În ”Tehnica cinematografică” vorbesc despre ritmul specific al scenelor, mișcarea radicală declanșată de Tarkovsky în cinematografia modernă, rolul elementelor simbolice și iconice, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9. The Singularities as Ontological Limits of the General Relativity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The singularities from the general relativity resulting by solving Einstein's equations were and still are the subject of many scientific debates: Are there singularities in spacetime, or not? Big Bang was an initial singularity? If singularities exist, what is their ontology? Is the general theory of relativity a theory that has shown its limits in this case? In this essay I argue that there are singularities, and the general theory of relativity, as any other scientific theory at present, is not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10.  92
  Imre Lakatos: Euristica și toleranța metodologică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Pentru a analiza conceptele de euristica și toleranță metodologică dezvoltate de Lakatos, m-am concentrat pe secțiunea ”Falsification and the methodology of scientific research programmes”, publicată pentru prima dată ca articol în 1970 și apoi în cartea The methodology of scientific research programmes, Volume I (Lakatos 1978). Am analizat, în acest text, exemplificarea autorului pentru programul de cercetare al emisiei de lumină (în fizica cuantică timpurie) al lui Bohr. O exemplificare detaliată a conceptelor este prezentată de Lakatos în secțiunea ”Newton's effect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride dezvoltate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  80
  Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Recenzie: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical papers, volumul I, editată de John Worrall și Gregory Currie, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback Metodologia programelor de cercetare științifică este o colecție de lucrări publicate de-a lungul timpului, în care Imre Lakatos exprimă o revizuire radicală a criteriului de demarcație al lui Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a raționalității științifice.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  77
  Pseudoştiinţă? Dincolo de noi...Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Întrebarea de bază este, ce este o pseudoştiinţă? Una din cele mai disputate delimitări ale ştiinţei. Mulţi savanţi de renume mondial, unanim recunoscuţi (ca de ex. Charles Darwin) au cochetat de-a lungul timpului cu diverse aspecte ale pseudoştiinţei considerându-le, cu bună credinţă, drept ştiinţă. Şi multe domenii ale pseudoştiinţei actuale au fost, la vremea lor, considerate drept domenii onorabile ale ştiinţei. Chiar şi în prezent, practicanţii pseudoştiinţelor nu recunosc valabilitatea etichetei puse domeniului lor de activitate. Oamenii de ştiinţă au tendinţa (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 14. Evolution and Ethics of Eugenics.Nicolae Sfetcu - manuscript
  As eugenics is defined, it is very difficult to make a clear distinction between science (medicine, genetic engineering) and eugenics as a included field. And to set a line over which genetic engineering should not go further, according to moral, legal and religious norms. If we accept the help of genetics in finding ways to fight cancer, diabetes, or HIV, we also accept positive eugenics as they are defined now. And if we accept genetic screening, and interventions on the unborn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Singularitățile ca limite ontologice ale relativității generale.Nicolae Sfetcu -
  Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz? În acest eseu argumentez faptul că există singularități, iar teoria generală a relativității, ca de altfel oricare altă teorie științifică din prezent, nu este valabilă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație - Cu sau fără Dumnezeu?Nicolae Sfetcu - manuscript
  Interpretarea textelor lui Isaac Newton a suscitat numeroase controverse, până în zilele noastre. Una din cele mai aprinse dezbateri este legată de acțiunea între două corpuri aflate la distanță unul de celălalt (atracția gravitațională), și în ce măsură Newton a implicat pe Dumnezeu în acest caz. Practic, majoritatea lucrărilor discută patru tipuri de atracții gravitaționale în cazul corpurilor aflate la distanță: acțiunea la distanță directă ca proprietate intrinsecă a corpurilor în sens epicurian; acțiunea la distanță directă mediată divin, de Dumnezeu; (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  71
  Moartea - Aspecte psihologice, ştiinţifice, religioase, culturale şi filozofice.Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Despre moarte, durere, doliu, viaţa de după moarte şi nemurire. De ce trebuie să murim ca oameni pentru a trăi ca specie. "Nimeni nu vrea să moară. Chiar și cei care doresc să ajungă în cer, nu ar vrea să moară pentru a ajunge acolo. Și totuși, moartea este destinația pe care o împărtășim cu toții. Nimeni nu a scăpat vreodată. Și aşa şi trebuie, pentru că Moartea este foarte probabil cea mai bună invenție a Vieții. Este agentul de schimbare (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Paşti (Paşte) - Cea mai importantă sărbătoare creştină.Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Paştele este cea mai importantă sărbătoare religioasă din anul liturgic creştin. Creştinii cred că Iisus a fost înviat după trei zile de la crucificarea sa. Multe denominaţii creştine celebrează învierea sa în Ziua de Paşti sau Duminica Paştelui (denumită şi Ziua Învierii sau Duminica Învierii), la două zile după Sfânta Vineri. Orice altă sărbătoare religioasă din calendarul ortodox, inclusiv Crăciunul, este mai puţin importantă faţă de celebrarea Învierii lui Iisus Hristos. Acest lucru se reflectă în bogate obiceiuri pascale în ţările (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Traducere şi traducători.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană Despre traducere şi traducători, teorii ale traducerilor, traducerea asistată pe calculator, şi software utilizat în traduceri. Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană şi legislaţia specifică traducerilor şi traducătorilor. Fidelitatea (sau loialitatea) şi transparenţa, idealurile duale în traducere, sunt de multe ori în conflict. Problema fidelităţii versus transparenţă a fost formulată şi în termeni de “echivalenţă formală” şi ” echivalenţă dinamică, sau funcţională“. Cele din urmă expresii sunt asociate cu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  67
  Telelucru (Telework).Nicolae Sfetcu - 2011 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Telelucrul, ca un nou mod de a lucra prin efectuarea unei activităţi (forme de muncă) flexibile în timp şi la distanţă, utilizând tehnologia informaţională şi comunicaţiile avansate, se concretizează în teleactivităţi şi teleservicii. În ultimii ani, s-au dezvoltat rapid noi tehnologii informaţionale şi de comunicare, astfel încât în centrul dezbaterilor ştiinţifice, politice şi economice din ultima perioadă a stat apariţia şi dezvoltarea Societăţii Informaţionale, generatoare de noi oportunităţi de muncă dar şi de schimbări esenţiale în ceea ce priveşte natura muncii (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  50
  Analogia activității de informații cu știința, arheologia, afacerile și medicina.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiza de informații are multe asemănări epistemologice importante cu știința (rezolvarea problemelor, descoperirea, utilizarea cu abilitate a instrumentelor, verificarea cererilor de cunoștințe). Metafora puzzle este folosită atât în activitatea de informații cât și în arheologie. Ambele discipline implică colectarea de dovezi pentru a construi o imagine cât mai completă posibil. Firmele private inovatoare adaptează din ce în ce mai mult modelul serviciilor de informații la lumea afacerilor pentru a ajuta la planificarea propriilor strategii. Practica medicală de diagnosticare a identificării, colectării, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  58
  Anomalii ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În timp, teoria generală a relativității a acumulat mai multe anomalii și discrepanțe, indicând necesitatea unor teorii mai bune despre gravitație sau alte moduri de abordare. Ipotezele ad-hoc introduse în relativitatea generală pentru a explica singularitățile gravitaționale pe baza condițiilor energetice nu sunt foarte eficiente. Sunt necesare ipoteze mai detaliate asupra conținutului materiei. Mulți oameni de știință și filosofi au ajuns la concluzia că singularitățile trebuie să fie asociate cu atingerea limitelor valabilității fizice a relativității generale, fiind nevoie să se (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  61
  Arborele cauzal al referinței.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Într-un articol anterior, Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii, am vorbit despre aplicarea teoriei narative a lui Paul Ricœur în dezvoltarea unei ontologii a tehnologiei blockchain. În acest articol intenționez să evidențiez ideea unei analogii între tehnologia blockchain și teoriile cauzale ale referinței. În măsura în care aprofundarea ulterioară a acestei idei se va dovedi viabilă, voi încerca să dezvolt o teorie pe baza acestei analogii. DOI: 10.13140/RG.2.2.11641.83048.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  39
  Action à distance de Newton - Différents points de vue.Nicolae Sfetcu - manuscript
  L'interprétation des textes d'Isaac Newton a suscité une controverse à ce jour. L'un des débats les plus animés a trait à l'action entre deux corps distants l'un de l'autre (l'attraction gravitationnelle), et à la mesure dans laquelle Newton a impliqué Dieu dans ce cas. Pratiquement, la plupart des articles traitent quatre types d’attractions gravitationnelles dans le cas des corps distants : l’action directe à la distance en tant que propriété intrinsèque des corps au sens épicurien du terme ; action directe (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Activitatea de informații - Ciclul informațional.Nicolae Sfetcu - manuscript
  David Singer afirmă că, în prezent, amenințarea constituie principalul obiectiv al agențiilor de informații. Activitatea de informații poate fi considerată ca fiind procesul prin care anumite tipuri de informații sunt solicitate, colectate, analizate și diseminate, și modul în care sunt concepute și desfășurate anumite tipuri de acțiuni secrete. Ciclul informațional reprezintă un set de procese utilizate pentru a furniza informații utile în luarea deciziilor. Ciclul constă din mai multe procese. Domeniul conex al contrainformațiilor este însărcinat cu împiedicarea eforturilor informative ale (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  25
  Analyse du renseignement.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les analystes sont dans le domaine des « connaissances ». L'activité de renseignement fait référence à la connaissance et les types de problèmes abordés sont des problèmes de connaissance. Nous avons donc besoin d'un concept de travail basé sur la connaissance. Nous avons besoin d'une compréhension de base de ce que nous savons et de la manière dont nous le savons, de ce que nous ne savons pas et même de ce qui peut être connu et de ce qui ne (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  79
  An Epistemic Evolution of Intelligence.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The perception of intelligence as power has intensified during the Second World War, when several intelligence agencies has been formalized and significantly increased. In all countries, new agencies and departments have been set up to deal with threats. Government publications in developed countries, following the September 11, 2001 attack, reflected a consensus that intelligence services are key to preventing mass attacks, spending huge amounts for the intelligence agencies that are considered a major component of national security systems. DOI: 10.13140/RG.2.2.16398.20809.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. About God in Newton's Correspondence with Richard Bentley and Queries in Opticks.Nicolae Sfetcu - manuscript
  In Newton’s correspondence with Richard Bentley, Newton rejected the possibility of remote action, even though he accepted it in the Principia. Practically, Newton’s natural philosophy is indissolubly linked to his conception of God. The knowledge of God seems to be essentially immutable, unlike the laws of nature that can be subjected to refining, revision and rejection procedures. As Newton later states in Opticks, the cause of gravity is an active principle in matter, but this active principle is not an essential (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  39
  Analiza informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază utilă pentru (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  51
  Aspects juridiques des mégadonnées - RGPD (GDPR).Nicolae Sfetcu - manuscript
  L'utilisation des mégadonnée présente des problèmes juridiques importants, notamment en termes de protection des données. Le cadre juridique existant de l'Union européenne, basé notamment sur la Directive 46/95/CE et le Règlement général sur la protection des données (RGPD - en anglais : General Data Protection Regulation, GDPR) assurent une protection adéquate. Mais pour les mégadonnées, une stratégie globale et complète est nécessaire. L'évolution au fil du temps est passée du droit d'exclure les autres au droit de contrôler leurs propres données (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  56
  Aspecte legale în lucrul cu Big Data.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Utilizarea Big Data prezintă probleme juridice semnificative, în special din punctul de vedere al protecției datelor. Cadrul juridic existent al Uniunii Europene, bazat în special pe Directiva nr. 46/95/CE și Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, oferă o protecție corespunzătoare. Dar, pentru Big Data este necesară o strategie cuprinzătoare și globală. Evoluția în timp a fost de la dreptul de a exclude pe alții la dreptul la controlul propriilor date și, în prezent, la regândirea dreptului la identitate (digitală). (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  54
  A Natural Extension of the Methodology of the Scientific Research Programmes of Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Research programs allow the development of more complex theories. The terms can be applied to both individual theories and programs. Unlike Kuhn's scientific revolutions, Lakatos assumed that the simultaneous existence of several research programs is the norm. Science is currently facing such an unusual situation: two incompatible theories, but both accepted by the scientific community describe the same reality in two different ways. Research programs may at one time compete with single theories, single theories between them, or research programs between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  37
  Anomalies of General Relativity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Over time, the general theory of relativity has accumulated several anomalies and discrepancies, indicating the need for a better theory about gravity or other approaches. The ad-hoc hypotheses introduced in general relativity to explain gravitational singularities based on energy conditions are not very efficient. More detailed assumptions on the content of the subject are needed. Many scientists and philosophers have come to the conclusion that singularities must be associated with reaching the limits of the physical validity of general relativity, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Analogy of intelligence with other disciplines.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Intelligence analysis has many important epistemological resemblances with science (problem solving, discovery, skillful use of tools, knowledge verification) and is more interested in a posteriori than a priori knowledge, on how or the basis on which a proposition may be known. The puzzle metaphor is used in both information and archeology. Both disciplines involve collecting evidence to build as complete a picture as possible. The process of converting raw information into actionable processed intelligence is almost identical for governmental and business (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  30
  Blockchain and the Causal Tree of Reference.Nicolae Sfetcu - manuscript
  In a previous article, Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies, I talked about applying Paul Ricœur's narrative theory in developing an ontology of blockchain technology. In this article I intend to highlight the idea of an analogy between blockchain technology and the causal theories of reference. Such a theory can be interpreted as a result of syntactic notation in a reference field, based on the narrative theory developed by Paul Ricœur in Time and Narrative. DOI: 10.13140/RG.2.2.26682.95684.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  98
  Boucles causales dans le voyage dans le temps.Nicolae Sfetcu - manuscript
  À propos de la possibilité de voyager dans le temps sur la base de plusieurs ouvrages spécialisés, notamment ceux de Nicholas J. J. Smith (« Time Travel »), William Grey (« Troubles with Time Travel »), Ulrich Meyer (« Explaining causal loops »), Simon Keller and Michael Nelson (« Presentists should believe in time-travel »), Frank Arntzenius and Tim Maudlin (« Time Travel and Modern Physics »), et David Lewis (« The Paradoxes of Time Travel »). L'article commence par une (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  61
  Big Data.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor respective se fac de obicei predicții ale unor grupuri de persoane sau alte entități, pe baza comportamentului acestora în diverse situații și folosind tehnici analitice (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  70
  Big Data - Aspecte filosofice.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Big Data poate genera, prin inferențe, noi cunoașteri și perspective. Paradigma care rezultă din utilizarea Big Data generează noi oportunități. Un motiv de îngrijorare majoră în cazul Big Data se datorează faptului că oamenii de știință de date tind să lucreze cu date despre subiectele pe care nu le cunosc și cu care nu au fost niciodată în contact, fiind înstrăinați de produsul final al activității lor (aplicarea analizelor). Un studiu recent afirmă că ceasta poate fi motivul unui fenomen cunoscut (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  86
  Big Data.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în același timp drepturile persoanelor implicate. În fiecare zi, folosim și generăm tone de date, alimentând bazele de date ale agențiilor guvernamentale, companiilor private și chiar cetățenilor privați. Beneficiem în multe feluri de existența și utilizarea Big Data, dar trebuie să ne (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  27
  Big Data - Aspects philosophiques.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Le big data peut générer, par inférences, de nouvelles connaissances et perspectives. Le paradigme qui résulte de l'utilisation du big data crée de nouvelles opportunités. L'une des principales préoccupations dans le cas du big data est que les scientifiques des données ont tendance à travailler avec des données sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et n'ont jamais été en contact, étant éloignés du produit final de leur activité (l'application des analyses). Une étude récente (Tanner 2014) indique que cela peut (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  94
  Blockchain Design and Modelling.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Ontology engineering, along with semantic Web technologies, allow the semantic development and modeling of the operational flow required for blockchain design. The semantic Web, in accordance with W3C, "provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries" and can be seen as an integrator for various content, applications and information systems. The most widely used blockchain modelling system, by abstract representation, description and definition of structure, processes, information and resources, is the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Big Data Ethics in Research.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The main problems faced by scientists in working with Big Data sets, highlighting the main ethical issues, taking into account the legislation of the European Union. After a brief Introduction to Big Data, the Technology section presents specific research applications. There is an approach to the main philosophical issues in Philosophical Aspects, and Legal Aspects with specific ethical issues in the EU Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  46
  Big Data Ethics.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Big Data ethics involves adherence to the concepts of right and wrong behavior regarding data, especially personal data. Big Data ethics focuses on structured or unstructured data collectors and disseminators. Big Data ethics is supported, at EU level, by extensive documentation, which seeks to find concrete solutions to maximize the value of Big Data without sacrificing fundamental human rights. The European Data Protection Supervisor (EDPS) supports the right to privacy and the right to the protection of personal data in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  37
  Big Data Technology.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Big Data must be processed with advanced collection and analysis tools, based on predetermined algorithms, in order to obtain relevant information. Algorithms must also take into account invisible aspects for direct perceptions. Big Data issues is multi-layered. A distributed parallel architecture distributes data on multiple servers (parallel execution environments) thus dramatically improving data processing speeds. Big Data provides an infrastructure that allows for highlighting uncertainties, performance, and availability of components. DOI: 10.13140/RG.2.2.12784.00004 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  52
  Blockchain Enterprise Ontologies: TOVE and DEMO.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Enterprise ontology for blockchain transactions includes datalogical, infological and essential levels. OntoClean analyzes ontologies based on formal, domain-independent properties (metaproperties), being the first attempt to formalize the notion of ontological analysis for computer systems. The notions are extracted from the philosophical ontology. In the semantic web, a property is a binary relationship, with a subtle distinction between ownership and class. Thus, a metaproperty is a property of a property or a class. The design of ontology can be done when there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  34
  Beginner's Guide for Cybercrime Investigators.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  In the real world there are people who enter the homes and steal everything they find valuable. In the virtual world there are individuals who penetrate computer systems and "steal" all your valuable data. Just as in the real world, there are uninvited guests and people feel happy when they steal or destroy someone else's property, the computer world could not be deprived of this unfortunate phenomenon. It is truly detestable the perfidy of these attacks. For if it can be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  48
  Blockchain Narrative Ontologies.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Social ontology is concerned with the nature of the social world, constituents, or building blocks of social entities in general. Some theories claim that social entities are built from people's psychological states, others are built up of actions, others from practice, and other theories deny that even a distinction can be made between social and non-social. There are different philosophical views on how the ontological significance of narrative can contribute to our understanding of the social world and the way in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  49
  Blockchain Ontologies: OCL and REA.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Unified Modeling Language (UML) of Object Management Group, along with Object Constraint Language (OCL), are considered as the best fit for blockchain ontology. OCL is a declarative language that describes the rules applicable to UML models and is part of the UML standard. Initially, OCL was just an extension of the formal specification language for UML. Now, OCL can be used with any meta-model. Enterprise ontology is combined with the business ontology of Resources, Events, Agents (REA) to be used for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  57
  Blockchain Philosophy - Bitcoin.Nicolae Sfetcu - manuscript
  State features are affected by the connection with digital coins. Social systems create their own limits and remain alive according to their internal logic, which does not derive from the system environment. So, social systems are operationally and autonomously closed - interacting with their environment and there is a general increase in entropy, but individual systems work to maintain and preserve their internal order. Autopoietic systems (like the state, with the tendency to maintain the inner order with a remarkable degree (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  49
  Critici ale falsificabilității.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Thomas Kuhn a criticat falsificabilitatea pentru că a caracterizat "întreaga întreprindere științifică în termeni care se aplică doar părților revoluționare ocazionale". Potrivit lui Kuhn, modul în care știința funcționează în astfel de ocazii nu poate fi folosit pentru a caracteriza întreaga întreprindere științifică. În opinia lui Kuhn, un criteriu de delimitare trebuie să se refere la funcționarea științei normale. Kuhn obiectează împotriva întregii teorii a lui Popper și exclude orice posibilitate de reconstrucție rațională a dezvoltării științei. În opinia lui Kuhn, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 292