297 found
Order:
See also
Nicolae Sfetcu
Romanian Academy
 1. Emoțiile și inteligența emoțională în organizații.Nicolae Sfetcu - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  O argumentare a importanței dualiste a emoțiilor în societate, individual și la nivel de comunitate. Tendința actuală de conștientizare și control al emoțiilor prin inteligența emoțională are un efect benefic în afaceri și pentru succesul activităților sociale dar, dacă nu suntem atenți, poate duce la o alienare ireversibilă la nivel individual și social. Lucrarea se compune din trei părți principale: Emoții (Modele ale emoțiilor, Procesarea emoțiilor, Fericirea, Filosofia emoțiilor, Etica emotiilor), Inteligența emoțională (Modele ale inteligenței emoționale, Inteligența emoțională în cercetare (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 2. Buclele cauzale în călătoria în timp.Nicolae Sfetcu - 2018 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  În această lucrare analizez posibilitatea călătoriei în timp pe baza mai multor lucrări de specialitate, printre care cele ale lui Nicholas J.J. Smith ("Time Travel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy”), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller și Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius și Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics") și David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). Lucrarea începe cu o Introducere în care fac o scurtă prezentare a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 3. Epistemologia serviciilor de informaţii.Nicolae Sfetcu - 2019 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând confuzie în colaborarea inter-instituţională. După o scurtă Introducere, care include o istorie a evoluţiei conceptului de serviciu de informaţii după (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 4. Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile gravitației cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai rațional evoluția complexă a conceptului de gravitație din ultimul secol, propun o extindere naturală a metodologiei programelor de cercetare pe care o folosesc apoi pe parcursul lucrării. Consider că această abordare oferă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 5. Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre necesitatea şi utilitatea dezvoltării unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. După o Introducere în care evidenţiez principalele direcţii filosofice pentru această tehnologie emergentă, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcţionare al blockchain, punând în discuţie direcţiile ontologice de dezvoltare în Proiectarea şi Modelarea acestei tehnologii. Următoarea secţiune este dedicată principalei aplicaţii a tehnologiei blockchain, Bitcoin, cu implicaţiile sociale ale acestei criptovalute. Urmează o secţiune de Filosofie în care identific tehnologia blockchain cu conceptul de heterotopie dezvoltat de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 6. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 7. Evoluția și etica eugeniei.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest articol încerc să argumentez opinia că, așa cum este definită eugenia, este foarte dificil de făcut o diferențiere clară între știință (medicină, ingineria genetică) și eugenie. Și de stabilit o linie peste care ingineria genetică nu ar trebui să treacă, conform unor norme morale, juridice și religioase. Atâta timp cât acceptăm ajutorul geneticii în găsirea unor modalități de combatere a cancerului, diabetului sau HIV, acceptăm în mod implicit și eugenia pozitivă, conform definiției actuale. Și atâta timp cât acceptăm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 8. Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky – Aspecte psihologice și filosofice.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest eseu evidențiez principalele aspecte psihologice și filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum și tehnicile cinematografice utilizate de regizor pentru a-și transmite mesajele spectatorului. În ”Introducere” prezint pe scurt elementele relevante din biografia lui Tarkovski și o prezentare generală a romanului Solaris a lui Stanislav Lem și filmul Solaris în regia lui Andrei Tarkovsky. În ”Tehnica cinematografică” vorbesc despre ritmul specific al scenelor, mișcarea radicală declanșată de Tarkovsky în cinematografia modernă, rolul elementelor simbolice și iconice, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 9. The singularities as ontological limits of the general relativity.Nicolae Sfetcu - 2018 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  The singularities from the general relativity resulting by solving Einstein's equations were and still are the subject of many scientific debates: Are there singularities in spacetime, or not? Big Bang was an initial singularity? If singularities exist, what is their ontology? Is the general theory of relativity a theory that has shown its limits in this case? In this essay I argue that there are singularities, and the general theory of relativity, as any other scientific theory at present, is not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 10. Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Recenzie: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical papers, volumul I, editată de John Worrall și Gregory Currie, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback Metodologia programelor de cercetare științifică este o colecție de lucrări publicate de-a lungul timpului, în care Imre Lakatos exprimă o revizuire radicală a criteriului de demarcație al lui Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a raționalității științifice.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11. Pseudoştiinţă? Dincolo de noi...Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Întrebarea de bază este, ce este o pseudoştiinţă? Una din cele mai disputate delimitări ale ştiinţei. Mulţi savanţi de renume mondial, unanim recunoscuţi (ca de ex. Charles Darwin) au cochetat de-a lungul timpului cu diverse aspecte ale pseudoştiinţei considerându-le, cu bună credinţă, drept ştiinţă. Şi multe domenii ale pseudoştiinţei actuale au fost, la vremea lor, considerate drept domenii onorabile ale ştiinţei. Chiar şi în prezent, practicanţii pseudoştiinţelor nu recunosc valabilitatea etichetei puse domeniului lor de activitate. Oamenii de ştiinţă au tendinţa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 12. Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride dezvoltate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Imre Lakatos: Euristica și toleranța metodologică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Pentru a analiza conceptele de euristica și toleranță metodologică dezvoltate de Lakatos, m-am concentrat pe secțiunea ”Falsification and the methodology of scientific research programmes”, publicată pentru prima dată ca articol în 1970 și apoi în cartea The methodology of scientific research programmes, Volume I (Lakatos 1978). Am analizat, în acest text, exemplificarea autorului pentru programul de cercetare al emisiei de lumină (în fizica cuantică timpurie) al lui Bohr. O exemplificare detaliată a conceptelor este prezentată de Lakatos în secțiunea ”Newton's effect (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14. Etica Big Data în cercetare.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Principalele probleme cu care se confruntă oamenii de știință în lucrul cu seturile mari de date (Big Data), evidențiind principale aspecte etice, luând în considerare inclusiv legislația din Uniunea Europeană. După o scurtă Introducere despre Big Data, secțiunea Tehnologia prezintă aplicațiile specifice în cercetare. Urmează o abordare a principalelor probleme filosofice specifice în Aspecte filosofice, și Aspecte legale cu evidențierea problemelor etice specifice din Regulamentul UE privind protecția datelor 2016/679 (General Data Protection Regulation, "GDPR"). Secțiunea Probleme etice detaliază aspectele specifice (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  38
  Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - Intelligence Info 2 (2).
  Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Epistemologia activității de intelligence, de Nicolae Sfetcu -/- INTELLIGENCE Controlul asupra Intelligence –ului, de Tiberiu Tănase Informația și nevoia de gestionare a resurselor informaționale, de Tiberiu Tănase Controlul parlamentar al serviciilor de informații, de Tiberiu Tănase Mecanisme de control democratic al activității serviciilor de informații, de Tiberiu Tănase -/- ISTORIA Istoria Serviciului Român de Informații – serviciu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Singularitățile ca limite ontologice ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz? În acest eseu argumentez faptul că există singularități, iar teoria generală a relativității, ca de altfel oricare altă teorie științifică din prezent, nu este valabilă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  19
  Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - Intelligence Info 2 (3).
  Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Rolul serviciilor de informații în război, de Nicolae Sfetcu -/- INTELLIGENCE Intelligence Analysis, de Nicolae Sfetcu -/- ISTORIA Reformele serviciilor secrete de la Mihail Moruzov la Eugen Cristescu, între inovație și decadență, de Rodica Liseanu Take Ionescu – O biografie vectorială în istoria partidelor politice și în semantica diplomației, de Rodica Liseanu -/- GEOPOLITICA Apusul universalismului european, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  14
  Biopolitica și geopolitica.Nicolae Sfetcu - 2022 - Intelligence Info 1 (2):109-120.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Karl Popper’s demarcation problem.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper, as a critical rationalist, was an opponent of all forms of skepticism, conventionalism and relativism in science. A major argument of Popper is Hume's critique of induction, arguing that induction should never be used in science. But he disagrees with the skepticism associated with Hume, nor with the support of Bacon and Newton's pure "observation" as a starting point in the formation of theories, as there are no pure observations that do not imply certain theories. Instead, Popper proposes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Criticism of Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Thomas Kuhn criticized falsifiability because it characterized "the entire scientific enterprise in terms that apply only to its occasional revolutionary parts," and it cannot be generalized. In Kuhn's view, a delimitation criterion must refer to the functioning of normal science. Kuhn objects to Popper's entire theory and excludes any possibility of rational reconstruction of the development of science. Imre Lakatos said that if a theory is scientific or non-scientific, it can be determined independently of the facts.He proposed a modification of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Evolution and Ethics of Eugenics.Nicolae Sfetcu - 2018 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  As eugenics is defined, it is very difficult to make a clear distinction between science (medicine, genetic engineering) and eugenics as a included field. And to set a line over which genetic engineering should not go further, according to moral, legal and religious norms. If we accept the help of genetics in finding ways to fight cancer, diabetes, or HIV, we also accept positive eugenics as they are defined now. And if we accept genetic screening, and interventions on the unborn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Fizica atomică și nucleară fenomenologică.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cartea abordează bazele fenomenlogice din fizica atomică, fizica nucleară, radioactivitatea, fizica particulelor, fisiunea, fuziunea și energia nucleară. Conținutul oferă o perspectivă modernă a domeniului, simultan cu o retrospectivă istorică a dezvoltării sale. Fiecare capitol pune accent pe explicațiile fizice ale fenomenelor, ocurența naturală, măsurare, și utilizarea practică a fenomenelor respective. CUPRINS: Fizica atomică - Natura atomică a materiei - - Ipoteze atomice - - Proprietățile atomilor - - - Proprietăți nucleare - - - Masa - - - Forma și dimensiunea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcației la Karl Popper.Nicolae Sfetcu - 2018 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  În această lucrare argumentez faptul că, în ciuda criticilor teoriei falsificabilității propuse de Karl Popper pentru demarcarea între știință și ne-știință, în principal pseudoștiință, acest criteriu este încă foarte util, și perfect valabil după perfecționarea lui de către Popper și adepții lui. Mai mult, chiar și în versiunea sa inițială, considerată de Lakatos ca ”dogmatică”, Popper nu a afirmat că această metodologie este un criteriu absolut de demarcare: un singur contra-exemplu nu este suficient pentru a falsifica o teorie; mai mult, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Isaac Newton vs Robert Hooke sur la loi de la gravitation universelle.Nicolae Sfetcu - manuscript
  L'une des controverses les disputées sur la priorité des découvertes scientifiques est celle de la loi de la gravitation universelle, entre Isaac Newton et Robert Hooke. Hooke a accusé Newton de plagiat, de reprendre ses idées exprimées dans des travaux antérieurs. J'essaie de montrer, sur la base d'une analyse précédente, que tous les deux scientifiques avaient tort: Robert Hooke parce que sa théorie n'était fondamentalement que des idées qui ne se seraient jamais matérialisées sans l'appui mathématique d'Isaac Newton; et ce (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Évolution et éthique de l'eugénisme.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Étant donné la définition de l'eugénisme, il est très difficile d'établir une distinction claire entre la science (médecine, ingénierie génétique) et l'eugénisme en tant que domaine inclus. Et pour définir une ligne sur laquelle l'ingénierie génétique ne devrait pas aller plus loin, conformément aux normes morales, juridiques et religieuses. Si nous acceptons l'aide de la génétique pour trouver des moyens de lutter contre le cancer, le diabète ou le VIH, nous acceptons également l'eugénisme positif tel qu'il est défini à présent. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Modele ale inteligenței emoționale în cercetare și educație.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Modelele inteligenței emoționale au ajutat la dezvoltarea de diferite instrumente pentru evaluarea constructelor. Fiecare paradigmă teoretică conceptualizează inteligența emoțională din una din cele două perspective: abilitatea sau modelul mixt. Modelele de abilitate consideră inteligența emoțională ca o formă pură a abilității mentale și deci ca o inteligență pură. Modelele mixte de inteligență emoțională combină capacitatea mentală cu caracteristicile personalității. Modelele de trăsături ale inteligenței emoționale se referă la percepțiile individuale ale abilităților emoționale proprii. DOI: 10.13140/RG.2.2.32497.22881 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Modele ale emoțiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Emoția poate fi diferită de alte constructe similare, precum sentimentele (nu toate sentimentele includ emoția); stările sufletești (durează mult mai mult decât emoțiile, sunt mai puțin intense și adesea lipsite de stimul contextual), sau afectul (experiența sentimentului sau a emoției). Platon, în Republica, propune trei componente de bază ale minții umane: raționamentul, dorința și părțile emotive. Pentru Aristotel emoțiile au fost importante în viața morală, o componentă esențială a virtuții. Stoicii au evidențiat importanța emoțiilor în judecată (în teoriile stoice, emoțiile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație - Cu sau fără Dumnezeu?Nicolae Sfetcu - 2018 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  Interpretarea textelor lui Isaac Newton a suscitat numeroase controverse, până în zilele noastre. Una din cele mai aprinse dezbateri este legată de acțiunea între două corpuri aflate la distanță unul de celălalt (atracția gravitațională), și în ce măsură Newton a implicat pe Dumnezeu în acest caz. Practic, majoritatea lucrărilor discută patru tipuri de atracții gravitaționale în cazul corpurilor aflate la distanță: acțiunea la distanță directă ca proprietate intrinsecă a corpurilor în sens epicurian; acțiunea la distanță directă mediată divin, de Dumnezeu; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Moartea în societate și cultură.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În societate, natura morţii şi conştientizarea omenirii de propria mortalitate a fost de mii de ani o preocupare a tradiţiilor religioase ale lumii şi dispute filosofice. Aceasta include credinţa în înviere (asociată cu religiile abrahamice), reîncarnarea sau renaşterea (asociate cu religiile dharmice), sau ideea conştiinţa încetează definitiv să mai existe, cunoscută sub numele de uitare veşnică (asociată cu ateismul). Ceremoniile de comemorare a morţii pot include diferite practici şi ceremonii de doliu şi înmormântare în onorarea decedat. Rămăşiţele fizice ale unei (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Le problème de la démarcation de Karl Popper.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper, en tant que rationaliste critique, a été un opposant à toutes les formes de scepticisme, de conventionnalisme et de relativisme scientifique. En 1935, il a écrit Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft, traduisant plus tard le livre en anglais et le publiant sous le titre The Logic of Scientific Discovery (1959), considéré comme un travail de pionnier dans son domaine. De nombreux arguments de ce livre sont dirigés contre les membres du « Cercle de Vienne », (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Isaac Newton vs. Robert Hooke on the law of universal gravitation.Nicolae Sfetcu - manuscript
  One of the most disputed controversy over the priority of scientific discoveries is that of the law of universal gravitation, between Isaac Newton and Robert Hooke. Hooke accused Newton of plagiarism, of taking over his ideas expressed in previous works. In this paper I try to show, on the basis of previous analysis, that both scientists were wrong: Robert Hooke because his theory was basically only ideas that would never have materialized without Isaac Newton's mathematical support; and the latter was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Falsificabilitatea (Karl Popper).Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper a propus falsificabilitatea ca un criteriu important în diferențierea dintre știință și pseudoștiință. El susține că verificarea și confirmarea nu pot juca niciun rol în formularea unui criteriu satisfăcător de delimitare. În schimb, propune ca teoriile științifice să se deosebească de teoriile ne-științifice prin pretenții testabile pe care viitoarele observații le-ar putea dezvălui a fi false. Popper atrage atenția asupra faptului că teoriile științifice sunt caracterizate prin existența unor falsificatori potențiali - declarații care ar putea fi descoperite ca (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Causal Theories of Reference for Proper Names.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Presentation and comparison of the main causal theories of reference for proper names, and a proposal of a new approach based on the analogy of the causal chain of reference with the block chain from blockchain technology and Paul Ricœur's narrative theory. After a brief Introduction in which the types of sentences from the concept of possible worlds are reviewed, and an overview of the theory in the Causal Theory of Reference, I present the causal theory of the reference proposed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Controversa dintre Isaac Newton și Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitației.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Una din cele mai disputate controverse privind prioritatea unor descoperiri științifice este cea privind legea gravitației universale, între Isaac Newton și Robert Hooke. În acest eseu extind o lucrare mai veche pe aceeași temă, ”Isaac Newton vs. Robert Hooke în legea gravitației universale”. Hooke l-a acuzat pe Newton de plagiat, preluându-i ideile exprimate în lucrările anterioare. În această lucrare încerc să arăt, pe baza unor analize anterioare, că ambii oameni de știință au greșit: Robert Hooke pentru că teoria sa nu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Epistemology of Experimental Gravity - Scientific Rationality.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The evolution of gravitational tests from an epistemological perspective framed in the concept of rational reconstruction of Imre Lakatos, based on his methodology of research programmes. Unlike other works on the same subject, the evaluated period is very extensive, starting with Newton's natural philosophy and up to the quantum gravity theories of today. In order to explain in a more rational way the complex evolution of the gravity concept of the last century, I propose a natural extension of the methodology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Science and pseudoscience - Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The delimitation between science and pseudoscience is part of the more general task of determining which beliefs are epistemologically justified. Standards for demarcation may vary by domain, but several basic principles are universally accepted. Karl Popper proposed falsifiability as an important criterion in distinguishing between science and pseudoscience. He argues that verification and confirmation can play no role in formulating a satisfactory criterion of demarcation. Instead, it proposes that scientific theories be distinguished from non-scientific theories by testable claims that future (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Evoluția conceptului de inteligență emoțională.Nicolae Sfetcu -
  Darwin a evidențiat importanța expresiei emoționale pentru supraviețuire. Immanuel Kant distingea „trei tipuri de acțiuni”: (i) acțiunea tehnică (modul de gestionare a obiectelor), (ii) acțiunea pragmatică (modul de a face față oamenilor) și (iii) acțiunea etică (modul de abordare a valorilor morale), transferate de Müller-Merbach la nivelul inteligenței. În 1920, E. L. Thorndike, a folosit termenul de inteligență socială în relațiile umane, propunând mai multe tipuri de inteligență În 1940, David Wechsler, a evidențiat importanța factorilor afectivi, personali și sociali în (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și relativism în știință. În 1935 a scris Logica cercetării (Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft), traducând ulterior cartea în engleză și publicând-o sub titlul The Logic of Scientific Discovery (1959) considerată ca o lucrare de pionierat în domeniu. Multe dintre argumentele din această carte sunt îndreptate împotriva membrilor "Cercului Vienez", precum Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolph Carnap, Hans Reichenbach, Carl Hempel și Herbert (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. About God in Newton's correspondence with Richard Bentley and Queries in Opticks.Nicolae Sfetcu - manuscript
  In Newton’s correspondence with Richard Bentley, Newton rejected the possibility of remote action, even though he accepted it in the Principia. Practically, Newton’s natural philosophy is indissolubly linked to his conception of God. The knowledge of God seems to be essentially immutable, unlike the laws of nature that can be subjected to refining, revision and rejection procedures. As Newton later states in Opticks, the cause of gravity is an active principle in matter, but this active principle is not an essential (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The causal theory of reference.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Causal theories of reference describe how terms acquire specific references (especially logical terms, proper names, and natural terms) based on evidence. In the case of names, a causal theory of reference assumes that 1) the referent of the name is fixed by an original designation (called by Saul Kripke "initial baptism"), after which the name becomes a rigid designator of that object; 2) the name is subsequently transmitted by communication through a causal chain. Saul Kripke and Hilary Putnam proposed the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Munca emoțională, înger sau demon?Nicolae Sfetcu - manuscript
  Lucrul cu emoțiile reprezintă încercarea de a schimba nivelul sau calitatea unei emoții, fiind definit ca managementul propriilor emoții sau munca depusă în efortul de a menține o relație. Munca emoțională poate fi definită ca o formă de reglare emoțională în care angajații trebuie să afișeze anumite emoții ca parte a muncii lor și să promoveze obiectivele organizaționale. Un astfel de control organizațional al emoțiilor poate duce la suprimarea sentimentelor prin disonanță emoțională, percepții relaționale modificate, modele de comunicare schimbate și (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Crăciunul - Obiceiuri și tradiții.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Crăciunul este un festival anual de comemorare a nașterii lui Isus Hristos, datat în general la 25 decembrie ca o sărbătoare religioasă şi culturală celebrată de miliarde de oameni din întreaga lume. Sărbătoare centrală a anului liturgic creștin, Crăciunul închide sezonul Advent și inițiază cele douăsprezece zile ale Crăciunului, care se încheie după noapte a doisprezecea. Crăciunul este o sărbătoare legală în multe națiuni ale lumii, este sărbătorită cultural de un număr mare de oameni foști sau non-creștini, și este o (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Death - Cultural, philosophical and religious aspects.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  About death, grief, mourning, life after death and immortality. Why should we die like humans to survive as a species. -/- "No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Management, analize, planuri și strategii de afaceri.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cartea prezintă modele de afaceri, management, analize și strategii care ajută la dezvoltarea și punerea în valoare a unei organizații, în contexte specifice economice, sociale, culturale sau de altă natură, prin elaborarea și implementarea unor planuri personalizate. Capacitatea unei organizații de a procesa informații este în centrul competențelor organizatorice și manageriale, iar strategiile unei organizații trebuie să fie proiectate pentru a îmbunătăți funcționalitatea și eficiența corporativă și, întrucât sistemele de management care furnizează această capabilitate au devenit formalizate și automatizate, competențele (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Solaris, Andrei Tarkovsky – Filosofia.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Filmul Solaris (1972) al lui Andrei Tarkovski poate fi abordat prin prisma filosofiei minții, a întrebărilor esențiale în acest domeniu. Aceste întrebări se referă la personalitate și suferință, care acoperă cel puțin perioada de la Rene Descartes la filosofii moderni, precum Derek Parfit și Hilary Putnam. Solaris apare ca un vehicul adecvat pentru a explora provocările filosofice. De altfel, filmul Solaris al lui Tarkovsky permite multiple interpretări semantice. În același timp, Solaris prezintă un exemplu excelent despre modul în care spațiile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ontology of Intelligence.Nicolae Sfetcu - manuscript
  In intelligence, the ontological problem is related to the nature and characteristics of entities that threaten and are threatened. Developing a threat ontology requires a taxonomy. An ontology for threat analysis and action must be able to shape ontological distinctions between potential and viable threats. This provides a better understanding of how threats (ie intentions, capabilities, and opportunities) can exist and can be changed over time. Escalating threats from a state of potency to a state of viability could be avoided (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Filosofia emoțiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Emoția a fost exclusă din cunoaștere încă din antichitate, când Democrit afirma că „Medicamentul vindecă bolile corpului, înțelepciunea eliberează sufletul de emoții”. O astfel de opinie spune că „rațiunea ar trebui să fie maestrul pasiunii”. Cea mai cunoscută declarație inversată aparține lui Hume, conform căruia rațiunea este și ar trebui să fie sclavul pasiunilor. Emoțiile au fost recunoscute ca amenințări la luarea deciziilor raționale și epistemice, corelându-se emoțiile cu voința sau dorința (emoțiile ar fi un mijloc prin care voința sau (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Paradoxes of causal loops in spacetime.Nicolae Sfetcu - manuscript
  There is, among some scientists and philosophers, the idea that any theory that would allow the time travel would introduce causal issues. These types of temporal paradoxes can be avoided by the Novikov self-consistency principle or by a variation in the interpretation of many worlds with interacting worlds. The world in which we live has, according to David Lewis, a Parmenidean ontology: "a manifold of events in four dimensions," and the occupants of the world are the 4-dimensional aggregates of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sculpting in Time, with Andrei Tarkovsky.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Tarkovsky opposed to the movie editing and considered that the basis of the art of cinematography (movie art) is the internal rhythm of images. He considers cinema as a representation of distinctive currents or time waves, transmitted in the film through its internal rhythm. Rhythm is at the heart of the "poetic film". A rhythm like a movement inside the frame ("sculpting in time"), not as a sequence of images in time. Time within the frame expresses something significant and true (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Falsification and refutation.Nicolae Sfetcu - manuscript
  A scientific theory, according to Popper, can be legitimately saved from falsification by introducing an auxiliary hypothesis to generate new, falsifiable predictions. Also, if there are suspicions of bias or error, the researchers might introduce an auxiliary falsifiable hypothesis that would allow testing. But this technique can not solve the problem in general, because any auxiliary hypothesis can be challenged in the same way, ad infinitum. To solve this regression, Popper introduces the idea of ​​a basic statement, an empirical statement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 297