225 found
Order:
 1. Epistemologia serviciilor de informaţii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând confuzie în colaborarea inter-instituţională. După o scurtă Introducere, care include o istorie a evoluţiei conceptului de serviciu de informaţii după (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile gravitației cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai rațional evoluția complexă a conceptului de gravitație din ultimul secol, propun o extindere naturală a metodologiei programelor de cercetare pe care o folosesc apoi pe parcursul lucrării. Consider că această abordare oferă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Évolution et éthique de l'eugénisme.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Étant donné la définition de l'eugénisme, il est très difficile d'établir une distinction claire entre la science (médecine, ingénierie génétique) et l'eugénisme en tant que domaine inclus. Et pour définir une ligne sur laquelle l'ingénierie génétique ne devrait pas aller plus loin, conformément aux normes morales, juridiques et religieuses. Si nous acceptons l'aide de la génétique pour trouver des moyens de lutter contre le cancer, le diabète ou le VIH, nous acceptons également l'eugénisme positif tel qu'il est défini à présent. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  81
  Buclele cauzale în călătoria în timp.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În această lucrare analizez posibilitatea călătoriei în timp pe baza mai multor lucrări de specialitate, printre care cele ale lui Nicholas J.J. Smith ("Time Travel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy”), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller și Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius și Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics") și David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). Lucrarea începe cu o Introducere în care fac o scurtă prezentare a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 5.  81
  Epistemology of Experimental Gravity - Scientific Rationality.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The evolution of gravitational tests from an epistemological perspective framed in the concept of rational reconstruction of Imre Lakatos, based on his methodology of research programmes. Unlike other works on the same subject, the evaluated period is very extensive, starting with Newton's natural philosophy and up to the quantum gravity theories of today. In order to explain in a more rational way the complex evolution of the gravity concept of the last century, I propose a natural extension of the methodology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Criticism of Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Thomas Kuhn criticized falsifiability because it characterized "the entire scientific enterprise in terms that apply only to its occasional revolutionary parts," and it cannot be generalized. In Kuhn's view, a delimitation criterion must refer to the functioning of normal science. Kuhn objects to Popper's entire theory and excludes any possibility of rational reconstruction of the development of science. Imre Lakatos said that if a theory is scientific or non-scientific, it can be determined independently of the facts.He proposed a modification of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Solaris, Directed by Andrei Tarkovsky - Psychological and Philosophical Aspects.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the main psychological and philosophical aspects detached from the film Solaris directed by Andrei Tarkovski, as well as the cinema techniques used by the director to convey his messages to the spectator. In the "Introduction" I briefly present the relevant elements of Tarkovski's biography and an overview of Stanislav Lem's Solaris novel and the film Solaris directed by Andrei Tarkovsky. In "Cinema Technique" I talk about the specific rhythm of the scenes, the radical movement triggered by Tarkovsky in modern (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  86
  Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre necesitatea şi utilitatea dezvoltării unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. După o Introducere în care evidenţiez principalele direcţii filosofice pentru această tehnologie emergentă, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcţionare al blockchain, punând în discuţie direcţiile ontologice de dezvoltare în Proiectarea şi Modelarea acestei tehnologii. Următoarea secţiune este dedicată principalei aplicaţii a tehnologiei blockchain, Bitcoin, cu implicaţiile sociale ale acestei criptovalute. Urmează o secţiune de Filosofie în care identific tehnologia blockchain cu conceptul de heterotopie dezvoltat de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9.  81
  Big Data Ethics in Research.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The main problems faced by scientists in working with Big Data sets, highlighting the main ethical issues, taking into account the legislation of the European Union. After a brief Introduction to Big Data, the Technology section presents specific research applications. There is an approach to the main philosophical issues in Philosophical Aspects, and Legal Aspects with specific ethical issues in the EU Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Karl Popper’s Demarcation Problem.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper, as a critical rationalist, was an opponent of all forms of skepticism, conventionalism and relativism in science. A major argument of Popper is Hume's critique of induction, arguing that induction should never be used in science. But he disagrees with the skepticism associated with Hume, nor with the support of Bacon and Newton's pure "observation" as a starting point in the formation of theories, as there are no pure observations that do not imply certain theories. Instead, Popper proposes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  33
  Solaris, Andrei Tarkovsky – Filosofia.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Filmul Solaris (1972) al lui Andrei Tarkovski poate fi abordat prin prisma filosofiei minții, a întrebărilor esențiale în acest domeniu. Aceste întrebări se referă la personalitate și suferință, care acoperă cel puțin perioada de la Rene Descartes la filosofii moderni, precum Derek Parfit și Hilary Putnam. Solaris apare ca un vehicul adecvat pentru a explora provocările filosofice. De altfel, filmul Solaris al lui Tarkovsky permite multiple interpretări semantice. În același timp, Solaris prezintă un exemplu excelent despre modul în care spațiile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Causal Loops in Time Travel.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the possibility of time traveling based on several specialized works, including those of Nicholas J. J. Smith ("Time Travel"), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller and Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius and Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics"), and David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). The article begins with an Introduction in which I make a short presentation of the time travel, and continues with a History (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  52
  Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride dezvoltate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Epistemology of Intelligence Agencies.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the analogy between the epistemological and methodological aspects of the activity of intelligence agencies and some scientific disciplines, advocating for a more scientific approach to the process of collecting and analyzing information within the intelligence cycle. I assert that the theoretical, ontological and epistemological aspects of the activity of many intelligence agencies are underestimated, leading to incomplete understanding of current phenomena and confusion in inter-institutional collaboration. After a brief Introduction, which includes a history of the evolution of the intelligence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Singularities as Ontological Limits of the General Relativity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The singularities from the general relativity resulting by solving Einstein's equations were and still are the subject of many scientific debates: Are there singularities in spacetime, or not? Big Bang was an initial singularity? If singularities exist, what is their ontology? Is the general theory of relativity a theory that has shown its limits in this case? In this essay I argue that there are singularities, and the general theory of relativity, as any other scientific theory at present, is not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. Controversa dintre Isaac Newton și Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitației.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Una din cele mai disputate controverse privind prioritatea unor descoperiri științifice este cea privind legea gravitației universale, între Isaac Newton și Robert Hooke. În acest eseu extind o lucrare mai veche pe aceeași temă, ”Isaac Newton vs. Robert Hooke în legea gravitației universale”. Hooke l-a acuzat pe Newton de plagiat, preluându-i ideile exprimate în lucrările anterioare. În această lucrare încerc să arăt, pe baza unor analize anterioare, că ambii oameni de știință au greșit: Robert Hooke pentru că teoria sa nu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  47
  Causal Theories of Reference for Proper Names.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Presentation and comparison of the main causal theories of reference for proper names, and a proposal of a new approach based on the analogy of the causal chain of reference with the block chain from blockchain technology and Paul Ricœur's narrative theory. After a brief Introduction in which the types of sentences from the concept of possible worlds are reviewed, and an overview of the theory in the Causal Theory of Reference, I present the causal theory of the reference proposed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  87
  Evolution and Ethics of Eugenics.Nicolae Sfetcu - manuscript
  As eugenics is defined, it is very difficult to make a clear distinction between science (medicine, genetic engineering) and eugenics as a included field. And to set a line over which genetic engineering should not go further, according to moral, legal and religious norms. If we accept the help of genetics in finding ways to fight cancer, diabetes, or HIV, we also accept positive eugenics as they are defined now. And if we accept genetic screening, and interventions on the unborn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Singularités gravitationnelles.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les singularités gravitationnelles dans la relativité générale sont des emplacements dans l'espace-temps où le champ gravitationnel devient infini. Les courbes scalaires invariantes de l'espace-temps incluent une mesure de la densité de la matière. Certains physiciens et philosophes estiment que, du fait que la densité de la matière tend vers l'infini dans la singularité, les lois de l'espace-temps ne sont plus valables là-bas. Le Big Bang est une singularité gravitationnelle acceptée presque unanimement en astrophysique et en cosmologie, en tant que premier (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  16
  Gravity and Gravitational Tests.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Theories in science in general, and in physics in particular, are confirmed (temporarily) by experiments that verify the assertions and predictions of theories, thus laying the groundwork for scientific knowledge. Francis Bacon was the first to support the concept of a crucial experiment, which can decide the validity of a hypothesis or theory. Later, Newton argued that scientific theories are directly induced by experimental results and observations, excluding untested hypotheses. DOI: 10.13140/RG.2.2.33549.08167.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Ontologii narative în tehnologia blockchain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Ricoeur a examinat o serie de forme diferite de discurs extins, începând cu discursul metaforic. Discursul narativ este una din formele investigate, configurând concepte eterogene care identifică acțiunile într-un moment în care un lucru se întâmplă nu numai după altceva, ci și din cauza altui lucru dintr-o poveste sau istorie care poate fi urmată. Reformează evenimentele fizice ca evenimente narative, care au sens deoarece spun ceea ce se întâmplă într-o poveste sau într-o istorie. Narațiunile sunt întotdeauna o sinteză a conceptelor (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky – Aspecte psihologice și filosofice.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest eseu evidențiez principalele aspecte psihologice și filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum și tehnicile cinematografice utilizate de regizor pentru a-și transmite mesajele spectatorului. În ”Introducere” prezint pe scurt elementele relevante din biografia lui Tarkovski și o prezentare generală a romanului Solaris a lui Stanislav Lem și filmul Solaris în regia lui Andrei Tarkovsky. În ”Tehnica cinematografică” vorbesc despre ritmul specific al scenelor, mișcarea radicală declanșată de Tarkovsky în cinematografia modernă, rolul elementelor simbolice și iconice, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  22
  Epistemologia colectării informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Un proces de colectare a informațiilor începe atunci când un utilizator introduce o interogare în sistem. Mai multe obiecte se pot potrivi rezultatului unei interogări, cu diferite grade de relevanță. Cele mai multe sisteme estimează o valoare numerică despre cât de bine se potrivește fiecare obiect cu interogarea, și clasifică obiectele în funcție de această valoare. Autorii au propus un model analitic al comportamentului profesioniștilor care caută informații, destinat să fie generalizabil în întreaga profesie, oferind astfel o platformă de cercetare (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Science and Pseudoscience - Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The delimitation between science and pseudoscience is part of the more general task of determining which beliefs are epistemologically justified. Standards for demarcation may vary by domain, but several basic principles are universally accepted. Karl Popper proposed falsifiability as an important criterion in distinguishing between science and pseudoscience. He argues that verification and confirmation can play no role in formulating a satisfactory criterion of demarcation. Instead, it proposes that scientific theories be distinguished from non-scientific theories by testable claims that future (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcației la Karl Popper.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În această lucrare argumentez faptul că, în ciuda criticilor teoriei falsificabilității propuse de Karl Popper pentru demarcarea între știință și ne-știință, în principal pseudoștiință, acest criteriu este încă foarte util, și perfect valabil după perfecționarea lui de către Popper și adepții lui. Mai mult, chiar și în versiunea sa inițială, considerată de Lakatos ca ”dogmatică”, Popper nu a afirmat că această metodologie este un criteriu absolut de demarcare: un singur contra-exemplu nu este suficient pentru a falsifica o teorie; mai mult, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Isaac Newton on the Action at a Distance in Gravity: With or Without God?Nicolae Sfetcu - manuscript
  The interpretation of Isaac Newton's texts has sparked controversy to this day. One of the most heated debates relates to the action between two bodies distant from each other (the gravitational attraction), and to what extent Newton involved God in this case. Practically, most of the papers discuss four types of gravitational attractions in the case of remote bodies: direct distance action as intrinsic property of bodies in epicurean sense; direct remote action divinely mediated by God; remote action mediated by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  Euristica teoriei corzilor în gravitația cuantică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Întrucât teoria corzilor nu a fost până în prezent capabilă să explice fenomenele, ar putea părea că aceasta confirmă opinia lui Feyerabend că nu există o "metodă" a științei. Și totuși, teoria corzilor este în continuare cel mai activ program de cercetare pentru gravitația cuantică. Dar, față de alte teorii nefalsificabile, aceasta are ceva în plus, special: limbajul matematic, cu o logică clară a decucțiilor. Până la un punct poate reproduce teoriile clasice gauge și relativitatea generală. Și există speranța ca (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Evoluția și etica eugeniei.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest articol încerc să argumentez opinia că, așa cum este definită eugenia, este foarte dificil de făcut o diferențiere clară între știință (medicină, ingineria genetică) și eugenie. Și de stabilit o linie peste care ingineria genetică nu ar trebui să treacă, conform unor norme morale, juridice și religioase. Atâta timp cât acceptăm ajutorul geneticii în găsirea unor modalități de combatere a cancerului, diabetului sau HIV, acceptăm în mod implicit și eugenia pozitivă, conform definiției actuale. Și atâta timp cât acceptăm (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  59
  Teorii alternative la gravitația newtoniană.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Teoreticienii au formulat un set de criterii fundamentale pe care orice teorie a gravitației ar trebui să le satisfacă, două pur teoretice și două care se bazează pe dovezi experimentale. Astfel, o teorie trebuie să fie: 1. completă (capabilă să analizeze din "primele principii" rezultatul oricărui experiment de interes); 2. auto-consistentă (predicția sa pentru rezultatul fiecărui experiment trebuie să fie unică); 3. relativistă (la limită când se neglijează gravitația în comparație cu alte interacțiuni fizice, legile non-gravitaționale ale fizicii trebuie să (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  14
  Unificarea gravitației cu celalalte forțe fundamentale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Au fost propuse mai multe teorii unificatoare. Marea unificare presupune existența unei forțe electronucleare. Ultimul pas în unificare ar necesita o teorie care să includă atât mecanica cuantică cât și gravitația prin relativitatea generală (”teoria finală”). După 1990, unii fizicieni consideră că teoria M 11-dimensională, identificată adesea cu una dintre cele cinci teorii ale supercorzilor perturbative, sau uneori cu supergravitația maximal-supersimetrică 11-dimensională, este teoria finală. DOI: 10.13140/RG.2.2.23549.92642.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  13
  Epistemology of Newtonian Gravity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The first edition of Newton's Principia contains only two additional comments on the methodology: the notification that the purpose of the paper is to explain "how to determine the true motions from their causes, effects, and apparent differences, and, conversely, how to determine from motions, whether true or apparent, their causes and effects"; and, in the Scholium at the end of Book 1, Section 11, Newton asserts that his distinctive approach makes possible a safer argumentation in natural philosophy. DOI: 10.13140/RG.2.2.35946.88003 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  Rolul euristicii în metodologia programelor de cercetare a lui Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Euristica este un concept central al filosofiei lui Lakatos. În timp ce euristica în Proofs and Refutations a fost un set de reguli care să ghideze rezolvarea problemelor pentru omul de știință individual, The methodology of scientific research programmes nu oferă niciun sfat euristic oamenilor de știință individuali, dar oferă recomandări pentru comunitatea științifică rațională asupra modului în care ar trebui să acționeze. DOI: 10.13140/RG.2.2.31140.63369.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  57
  Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the necessity and usefulness of developing a philosophy specific to the blockchain technology, emphasizing on the ontological aspects. After an Introduction that highlights the main philosophical directions for this emerging technology, in Blockchain Technology I explain the way the blockchain works, discussing ontological development directions of this technology in Designing and Modeling. The next section is dedicated to the main application of blockchain technology, Bitcoin, with the social implications of this cryptocurrency. There follows a section of Philosophy in which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  77
  The Future of Eugenics.Nicolae Sfetcu - manuscript
  A "free-market" approach to the genetic development of children may result in a homogenising. Parents may be inclined to choose according to models accepted by society. In this case, improving technologies will "will grant racism and homophobia an unprecedented efficacy." One concern about the obligation to produce the best child in a particular society is that social norms may be discriminatory, so that in the end, for example, most children will be boys, extremists and heterosexuals. The sequencing of the human (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  83
  La technologie blockchain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  De par sa conception, une blockchain est "un grand livre ouvert et distribué capable d'enregistrer les transactions entre deux parties de manière efficace, vérifiable et permanente", généralement gérée par un réseau d'égal à égal adhérant à un protocole communication de nœud et validation de nouveaux blocs. Après l'enregistrement, les données de chaque bloc ne peuvent pas être modifiées de manière rétrospective sans modifier tous les blocs suivants, ce qui nécessite un consensus du réseau. La blockchain peut être considérée comme un (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Singularitățile ca limite ontologice ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz? În acest eseu argumentez faptul că există singularități, iar teoria generală a relativității, ca de altfel oricare altă teorie științifică din prezent, nu este valabilă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  12
  Heuristics of Newtonian Gravity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The classic example of a successful research program is Newton's gravitational theory, probably the most successful Lakatosian research program. Initially, Newton's gravitational theory faced a lot of "anomalies" ("counterexamples") and contradicted the observational theories that supported these anomalies. But supporters of the Newtonian gravity research program have turned every anomaly into corroborating cases. Moreover, they themselves pointed to counterexamples which they then explained through Newtonian theory . DOI: 10.13140/RG.2.2.32489.85601.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  12
  L'éthique et l'avenir de l'eugénisme.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les arguments concernant la sagesse de la poursuite des expérimentations génétiques et des effets eugéniques possibles du génie génétique se retrouvent généralement dans trois domaines : l'éthique biomédicale, la moralité, et la religion et le droit. L'utilisation potentielle du génie génétique a mis en discussion l'eugénisme dans le passé dans les litiges de bioéthique. Le séquençage du génome humain peut nous aider dans l'évolution humaine. Le projet sur le génome humain peut nous aider à comprendre les maladies afin d'orienter les (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  37
  Intelligence Methodologies.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Methodology, in intelligence, consists of the methods used to make decisions about threats, especially in the intelligence analysis discipline. The enormous amount of information collected by intelligence agencies often puts them in the inability to analyze them all. The US intelligence community collects over one billion daily information. The nature and characteristics of the information gathered as well as their credibility also have an impact on the intelligence analysis. Clark proposed a methodology for analyzing information by addressing the target-centric intelligence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  48
  Teste gravitaționale ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Perioada dintre 1960 și 1980 a fost perioada de maturitate a relativității generale: s-au dezvoltat noi metode de testare de mare precizie care au inclus teste noi, precum precesiunea giroscopică, întârzierea luminii și "efectul Nordtvedt" în mișcarea lunară, utilizând inclusiv observații astrofizice și sateliții artificiali. Există diferențe mari de predicții între relativitatea generală și fizica clasică, precum dilatarea timpului gravitațional, lentila gravitațională, deplasarea spre roșu gravitațională a luminii, etc. Și există multe teorii relativiste ale gravitației, bifurcate sau independente, dar teoria (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  45
  Teste gravitaționale în câmp puternic.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Când densitatea corpului devine suficient de mare, relativitatea generală prezice formarea unei găuri negre. Stelele neutronice de circa 1,4 mase solare și găurile negre sunt starea finală pentru evoluția stelelor masive. De obicei o gaură neagră într-o galaxie a jucat un rol important în formarea acesteia și a structurilor cosmice aferente. Astfel de corpuri oferă un mecanism eficient pentru emisia de radiații electromagnetice și formarea de microquasari. Accreția poate duce la jeturi relativiste. Relativitatea generală permite modelarea acestor fenomene, confirmate prin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  11
  Proliferation of Post-Newtonian, Non-Relativistic Theories.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Theoreticians have formulated a set of fundamental criteria that any theory of gravity should satisfy, two purely theoretical and two that are based on experimental evidence. Thus, a theory must be complete (capable of analyzing from the "first principles" the result of any experiment of interest), self-consistent (its prediction for the outcome of each experiment must be unique), relativistic (at the limit when gravity is neglected compared to other physical interactions, non-gravitational laws of physics must be reduced to special relativity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  11
  A Natural Extension of the Methodology of the Scientific Research Programmes of Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Research programs allow the development of more complex theories. The terms can be applied to both individual theories and programs. Unlike Kuhn's scientific revolutions, Lakatos assumed that the simultaneous existence of several research programs is the norm. Science is currently facing such an unusual situation: two incompatible theories, but both accepted by the scientific community describe the same reality in two different ways. Research programs may at one time compete with single theories, single theories between them, or research programs between (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  27
  Dumnezeul lui Newton.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Practic, Newton vrea pur și simplu să reafirme adevărul omniprezenței lui Dumnezeu, fără să-l implice direct în fizica sistemului mondial. Newton dorește pur și simplu să se distanțeze de un concept cartezian al lui Dumnezeu și să-i convingă pe atei că Dumnezeu este o prezență reală extinsă în lume. Dumnezeu trebuie să existe în spațiu, pentru a exista, dar Dumnezeu nu acționează numai prin contact. Newton a presupus întotdeauna că Dumnezeu a acționat prin cauze secundare. DOI: 10.13140/RG.2.2.22468.78720.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  77
  Support and Trend of Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Popper's supporters argued that most criticism is based on an incomprehensible interpretation of his ideas. They argue that Popper should not be interpreted as meaning that falsifiability is a sufficient condition for the demarcation of science. Some passages seem to suggest that he considers it is only a necessary condition. Other passages would suggest that for a theory to be scientific, Popper requires (besides falsifiability) other tests, and that negative test results are accepted. A demarcation criterion based on falsifiability that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  11
  Big Data Technology.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Big Data must be processed with advanced collection and analysis tools, based on predetermined algorithms, in order to obtain relevant information. Algorithms must also take into account invisible aspects for direct perceptions. Big Data issues is multi-layered. A distributed parallel architecture distributes data on multiple servers (parallel execution environments) thus dramatically improving data processing speeds. Big Data provides an infrastructure that allows for highlighting uncertainties, performance, and availability of components. DOI: 10.13140/RG.2.2.12784.00004 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  11
  Analiza informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază utilă pentru (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  88
  Eugénisme.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Dans la définition de l'eugénisme, il est très difficile d'établir une distinction claire entre la science (médecine, génie génétique) et l'eugénisme. Et de définir une ligne de conduite sur laquelle l'ingénierie génétique ne devrait pas aller, conformément aux normes morales, juridiques et religieuses. Tant que nous acceptons l'aide de la génétique pour trouver des moyens de lutter contre le cancer, le diabète ou le VIH, nous acceptons également l'eugénisme positif tel qu'il est actuellement. Et tant que nous acceptons le dépistage (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  41
  L'eugénisme contemporain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Depuis les années 1980, le génie génétique a été largement utilisé pour modifier génétiquement des organismes et des aliments. La pratique des tests génétiques prénataux identifie des gènes ou des marqueurs génétiques indésirables. Les parents peuvent choisir de poursuivre leur grossesse ou d'abandonner le bébé. Une fois le diagnostic génétique préimplantatoire réalisé, les parents potentiels peuvent choisir de recourir à la fécondation in vitro, puis de tester les cellules embryonnaires précoces pour identifier les embryons avec les gènes qu’ils préfèrent, ou (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  26
  Imre Lakatos : Falsification méthodologique.Nicolae Sfetcu - manuscript
  La falsification méthodologique est une marque du conventionnalisme. Il y a une importante délimitation entre les théories de la connaissance « passives » et « actives ». « Les passivistes prétendent que la vraie connaissance est l'empreinte de la nature sur un esprit parfaitement inerte : l'activité mentale ne peut qu'engendrer des biais et des distorsions. » L'école passiviste la plus influente est l'empirisme classique. « Les activistes » affirment que nous ne pouvons pas lire le livre de la nature (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 225