300 found
Order:
 1. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile gravitației cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai rațional evoluția complexă a conceptului de gravitație din ultimul secol, propun o extindere naturală a metodologiei programelor de cercetare pe care o folosesc apoi pe parcursul lucrării. Consider că această abordare oferă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3. Epistemologia serviciilor de informaţii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând confuzie în colaborarea inter-instituţională. După o scurtă Introducere, care include o istorie a evoluţiei conceptului de serviciu de informaţii după (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Évolution et éthique de l'eugénisme.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Étant donné la définition de l'eugénisme, il est très difficile d'établir une distinction claire entre la science (médecine, ingénierie génétique) et l'eugénisme en tant que domaine inclus. Et pour définir une ligne sur laquelle l'ingénierie génétique ne devrait pas aller plus loin, conformément aux normes morales, juridiques et religieuses. Si nous acceptons l'aide de la génétique pour trouver des moyens de lutter contre le cancer, le diabète ou le VIH, nous acceptons également l'eugénisme positif tel qu'il est défini à présent. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Buclele cauzale în călătoria în timp.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În această lucrare analizez posibilitatea călătoriei în timp pe baza mai multor lucrări de specialitate, printre care cele ale lui Nicholas J.J. Smith ("Time Travel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy”), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller și Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius și Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics") și David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). Lucrarea începe cu o Introducere în care fac o scurtă prezentare a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 6. Criticism of Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Thomas Kuhn criticized falsifiability because it characterized "the entire scientific enterprise in terms that apply only to its occasional revolutionary parts," and it cannot be generalized. In Kuhn's view, a delimitation criterion must refer to the functioning of normal science. Kuhn objects to Popper's entire theory and excludes any possibility of rational reconstruction of the development of science. Imre Lakatos said that if a theory is scientific or non-scientific, it can be determined independently of the facts.He proposed a modification of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride dezvoltate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Karl Popper’s Demarcation Problem.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper, as a critical rationalist, was an opponent of all forms of skepticism, conventionalism and relativism in science. A major argument of Popper is Hume's critique of induction, arguing that induction should never be used in science. But he disagrees with the skepticism associated with Hume, nor with the support of Bacon and Newton's pure "observation" as a starting point in the formation of theories, as there are no pure observations that do not imply certain theories. Instead, Popper proposes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Solaris, Directed by Andrei Tarkovsky - Psychological and Philosophical Aspects.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the main psychological and philosophical aspects detached from the film Solaris directed by Andrei Tarkovski, as well as the cinema techniques used by the director to convey his messages to the spectator. In the "Introduction" I briefly present the relevant elements of Tarkovski's biography and an overview of Stanislav Lem's Solaris novel and the film Solaris directed by Andrei Tarkovsky. In "Cinema Technique" I talk about the specific rhythm of the scenes, the radical movement triggered by Tarkovsky in modern (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Epistemology of Experimental Gravity - Scientific Rationality.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The evolution of gravitational tests from an epistemological perspective framed in the concept of rational reconstruction of Imre Lakatos, based on his methodology of research programmes. Unlike other works on the same subject, the evaluated period is very extensive, starting with Newton's natural philosophy and up to the quantum gravity theories of today. In order to explain in a more rational way the complex evolution of the gravity concept of the last century, I propose a natural extension of the methodology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  24
  Modele ale emoțiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Emoția poate fi diferită de alte constructe similare, precum sentimentele (nu toate sentimentele includ emoția); stările sufletești (durează mult mai mult decât emoțiile, sunt mai puțin intense și adesea lipsite de stimul contextual), sau afectul (experiența sentimentului sau a emoției). Platon, în Republica, propune trei componente de bază ale minții umane: raționamentul, dorința și părțile emotive. Pentru Aristotel emoțiile au fost importante în viața morală, o componentă esențială a virtuții.Stoicii au evidențiat importanța emoțiilor în judecată (în teoriile stoice, emoțiile sunt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Causal Loops in Time Travel.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the possibility of time traveling based on several specialized works, including those of Nicholas J. J. Smith ("Time Travel"), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller and Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius and Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics"), and David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). The article begins with an Introduction in which I make a short presentation of the time travel, and continues with a History (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre necesitatea şi utilitatea dezvoltării unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. După o Introducere în care evidenţiez principalele direcţii filosofice pentru această tehnologie emergentă, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcţionare al blockchain, punând în discuţie direcţiile ontologice de dezvoltare în Proiectarea şi Modelarea acestei tehnologii. Următoarea secţiune este dedicată principalei aplicaţii a tehnologiei blockchain, Bitcoin, cu implicaţiile sociale ale acestei criptovalute. Urmează o secţiune de Filosofie în care identific tehnologia blockchain cu conceptul de heterotopie dezvoltat de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14.  21
  Evoluția conceptului de inteligență emoțională.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Darwin a evidențiat importanța expresiei emoționale pentru supraviețuire. Immanuel Kant distingea „trei tipuri de acțiuni”: (i) acțiunea tehnică (modul de gestionare a obiectelor), (ii) acțiunea pragmatică (modul de a face față oamenilor) și (iii) acțiunea etică (modul de abordare a valorilor morale), transferate de Müller-Merbach la nivelul inteligenței. În 1920, E. L. Thorndike, a folosit termenul de inteligență socială în relațiile umane, propunând mai multe tipuri de inteligență În 1940, David Wechsler, a evidențiat importanța factorilor afectivi, personali și sociali în (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  Modele Ale Inteligenței Emoționale În Cercetare Și Educație.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Modelele inteligenței emoționale au ajutat la dezvoltarea de diferite instrumente pentru evaluarea constructelor. Fiecare paradigmă teoretică conceptualizează inteligența emoțională din una din cele două perspective: abilitatea sau modelul mixt. Modelele de abilitate consideră inteligența emoțională ca o formă pură a abilității mentale și deci ca o inteligență pură. Modelele mixte de inteligență emoțională combină capacitatea mentală cu caracteristicile personalității. Modelele de trăsături ale inteligenței emoționale se referă la percepțiile individuale ale abilităților emoționale proprii. DOI: 10.13140/RG.2.2.32497.22881 .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Isaac Newton on the Action at a Distance in Gravity: With or Without God?Nicolae Sfetcu - manuscript
  The interpretation of Isaac Newton's texts has sparked controversy to this day. One of the most heated debates relates to the action between two bodies distant from each other (the gravitational attraction), and to what extent Newton involved God in this case. Practically, most of the papers discuss four types of gravitational attractions in the case of remote bodies: direct distance action as intrinsic property of bodies in epicurean sense; direct remote action divinely mediated by God; remote action mediated by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky – Aspecte psihologice și filosofice.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest eseu evidențiez principalele aspecte psihologice și filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum și tehnicile cinematografice utilizate de regizor pentru a-și transmite mesajele spectatorului. În ”Introducere” prezint pe scurt elementele relevante din biografia lui Tarkovski și o prezentare generală a romanului Solaris a lui Stanislav Lem și filmul Solaris în regia lui Andrei Tarkovsky. În ”Tehnica cinematografică” vorbesc despre ritmul specific al scenelor, mișcarea radicală declanșată de Tarkovsky în cinematografia modernă, rolul elementelor simbolice și iconice, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18. Controversa dintre Isaac Newton și Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitației.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Una din cele mai disputate controverse privind prioritatea unor descoperiri științifice este cea privind legea gravitației universale, între Isaac Newton și Robert Hooke. În acest eseu extind o lucrare mai veche pe aceeași temă, ”Isaac Newton vs. Robert Hooke în legea gravitației universale”. Hooke l-a acuzat pe Newton de plagiat, preluându-i ideile exprimate în lucrările anterioare. În această lucrare încerc să arăt, pe baza unor analize anterioare, că ambii oameni de știință au greșit: Robert Hooke pentru că teoria sa nu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Procesarea emoțiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Emoția este combinația dintre un proces de evaluare mentală și răspunsuri la acest proces. Dar nu toate emoțiile generează sentimente, și nu toate sentimentele își au originea în emoții. Emoția și sentimentul se bazează astfel pe două procese de bază, vizualizarea unei anumite stări corporale juxtapuse la colectarea semnalelor de declanșare și de stimulare a mușchilor, și un proces cognitiv care însoțește evenimentele respective dar care funcționează în paralel. DOI: 10.13140/RG.2.2.21890.22723.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Singularities as Ontological Limits of the General Relativity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The singularities from the general relativity resulting by solving Einstein's equations were and still are the subject of many scientific debates: Are there singularities in spacetime, or not? Big Bang was an initial singularity? If singularities exist, what is their ontology? Is the general theory of relativity a theory that has shown its limits in this case? In this essay I argue that there are singularities, and the general theory of relativity, as any other scientific theory at present, is not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  96
  Big Data Ethics in Research.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The main problems faced by scientists in working with Big Data sets, highlighting the main ethical issues, taking into account the legislation of the European Union. After a brief Introduction to Big Data, the Technology section presents specific research applications. There is an approach to the main philosophical issues in Philosophical Aspects, and Legal Aspects with specific ethical issues in the EU Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcației la Karl Popper.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În această lucrare argumentez faptul că, în ciuda criticilor teoriei falsificabilității propuse de Karl Popper pentru demarcarea între știință și ne-știință, în principal pseudoștiință, acest criteriu este încă foarte util, și perfect valabil după perfecționarea lui de către Popper și adepții lui. Mai mult, chiar și în versiunea sa inițială, considerată de Lakatos ca ”dogmatică”, Popper nu a afirmat că această metodologie este un criteriu absolut de demarcare: un singur contra-exemplu nu este suficient pentru a falsifica o teorie; mai mult, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  25
  Epistemology of Canonical Quantum Gravity - Loop Quantum Gravity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  In the interpretation of canonical quantum gravity (CQG), gravity appears as a geometric pseudoforce, is reduced to spacetime geometry and becomes a simple effect of spacetime curvature. The scale at which quantum gravitational effects occur is determined by the different physical constants of fundamental physics: h, c and G, which characterize quantum, relativistic and gravitational phenomena. By combining these constants, we obtain the Planck constants at which the effects of quantum gravity must manifest. Loop quantum gravity attempts to unify gravity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  15
  Etica Emoțiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Emoțiile au fost considerate adesea o amenințare pentru moralitate și raționalitate; în tradiția romantică, pasiunile au fost așezate atât în centrul individualității umane cât și al vieții morale. Această ambivalență a dus la o ambiguitate între termenii emoțiilor pentru vicii și virtuți. Epicureismul și stoicii au susținut că emoțiile sunt iraționale. Stoicii considerau că virtutea nu este altceva decât cunoașterea, iar emoțiile sunt în mod esențial credințe iraționale. Scepticii considerau că credințele sunt responsabile de durere, recomandând respingerea opiniilor de orice (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Evoluția și etica eugeniei.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest articol încerc să argumentez opinia că, așa cum este definită eugenia, este foarte dificil de făcut o diferențiere clară între știință (medicină, ingineria genetică) și eugenie. Și de stabilit o linie peste care ingineria genetică nu ar trebui să treacă, conform unor norme morale, juridice și religioase. Atâta timp cât acceptăm ajutorul geneticii în găsirea unor modalități de combatere a cancerului, diabetului sau HIV, acceptăm în mod implicit și eugenia pozitivă, conform definiției actuale. Și atâta timp cât acceptăm (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26.  14
  Big Data - Aspects philosophiques.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Le big data peut générer, par inférences, de nouvelles connaissances et perspectives. Le paradigme qui résulte de l'utilisation du big data crée de nouvelles opportunités. L'une des principales préoccupations dans le cas du big data est que les scientifiques des données ont tendance à travailler avec des données sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et n'ont jamais été en contact, étant éloignés du produit final de leur activité (l'application des analyses). Une étude récente (Tanner 2014) indique que cela peut (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Evolution and Ethics of Eugenics.Nicolae Sfetcu - manuscript
  As eugenics is defined, it is very difficult to make a clear distinction between science (medicine, genetic engineering) and eugenics as a included field. And to set a line over which genetic engineering should not go further, according to moral, legal and religious norms. If we accept the help of genetics in finding ways to fight cancer, diabetes, or HIV, we also accept positive eugenics as they are defined now. And if we accept genetic screening, and interventions on the unborn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Science and Pseudoscience - Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The delimitation between science and pseudoscience is part of the more general task of determining which beliefs are epistemologically justified. Standards for demarcation may vary by domain, but several basic principles are universally accepted. Karl Popper proposed falsifiability as an important criterion in distinguishing between science and pseudoscience. He argues that verification and confirmation can play no role in formulating a satisfactory criterion of demarcation. Instead, it proposes that scientific theories be distinguished from non-scientific theories by testable claims that future (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Epistemology of Intelligence Agencies.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the analogy between the epistemological and methodological aspects of the activity of intelligence agencies and some scientific disciplines, advocating for a more scientific approach to the process of collecting and analyzing information within the intelligence cycle. I assert that the theoretical, ontological and epistemological aspects of the activity of many intelligence agencies are underestimated, leading to incomplete understanding of current phenomena and confusion in inter-institutional collaboration. After a brief Introduction, which includes a history of the evolution of the intelligence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  51
  Solaris, Andrei Tarkovsky – Filosofia.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Filmul Solaris (1972) al lui Andrei Tarkovski poate fi abordat prin prisma filosofiei minții, a întrebărilor esențiale în acest domeniu. Aceste întrebări se referă la personalitate și suferință, care acoperă cel puțin perioada de la Rene Descartes la filosofii moderni, precum Derek Parfit și Hilary Putnam. Solaris apare ca un vehicul adecvat pentru a explora provocările filosofice. De altfel, filmul Solaris al lui Tarkovsky permite multiple interpretări semantice. În același timp, Solaris prezintă un exemplu excelent despre modul în care spațiile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  16
  La technologie des mégadonnées (big data).Nicolae Sfetcu - manuscript
  Le terme big data désigne l'extraction, la manipulation et l'analyse des ensembles de données trop volumineux pour être traités de manière routinière. Pour cette raison, des logiciels spéciaux sont utilisés et, dans de nombreux cas, des ordinateurs et du matériel informatiques dédiés. Généralement, ces données sont analysées de manière statistique. Les données doivent être traitées avec des outils de collecte et d'analyse avancés, basés sur des algorithmes prédéterminés, afin d'obtenir des informations pertinentes. Les algorithmes doivent également prendre en compte les (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  Prolifération des théories post-newtoniennes.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les théoriciens ont formulé un ensemble de critères fondamentaux que toute théorie de la gravité devrait satisfaire, deux purement théoriques et deux fondés sur des preuves expérimentales. Ainsi, une théorie doit être : complet (capable d'analyser à partir des « premiers principes » le résultat de toute expérience d'intérêt), auto-cohérent (sa prédiction pour le résultat de chaque expérience doit être unique), relativiste (à la limite où la gravité est négligée par rapport à d'autres interactions physiques, les lois non gravitationnelles de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  12
  La théorie causale de la référence de Saul Kripke.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Dans Naming and Necessity, Saul Kripke a proposé une théorie causale de la référence selon laquelle un nom se réfère à un objet en vertu d'une connexion causale avec l'objet, médiatisée par les communautés de locuteurs. Il déclare également que les noms propres, contrairement à la plupart des descriptions, sont des désignations rigides (le nom propre fait référence à l'objet nommé dans tout monde possible dans lequel l'objet existe)Les idées de Naming and Necessity ont évolué au fil du temps, se (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  15
  Extension de la méthodologie des programmes de recherche scientifique d'Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Lakatos a proposé une méthodologie pour étudier l'évolution de la science par le biais de programmes de recherche, une combinaison de la falsifiabilité de Popper, des révolutions scientifiques de Kuhn et de la tolérance méthodologique de Feyerabend. Les programmes de recherche peuvent en même temps concurrencer des théories uniques, des théories uniques entre eux ou des programmes de recherche entre eux. On peut parler d'une « unité de recherche » en tant que théorie singulière ou d'un programme de recherche. DOI: (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  29
  Epistemology of General Relativity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  For Einstein, simplicity is the main criterion in the theoretical choice when the experiments and observations do not give sufficiently clear indications . Univocity in the theoretical representation of nature should not be confused with a denial of the underdetermination thesis. The principle of univocality played a central role in Einstein's formulation of general relativity. According to Einstein, a constructive theory offers a constructive model for phenomena of interest. A principle theory consists of a set of well-substantiated individual empirical generalizations. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  32
  Causal Theory of Reference of Saul Kripke.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Since the 1960s, Kripke has been a central figure in several fields related to mathematical logic, language philosophy, mathematical philosophy, metaphysics, epistemology and set theory. He had influential and original contributions to logic, especially modal logic, and analytical philosophy, with a semantics of modal logic involving possible worlds, now called Kripke semantics. In Naming and Necessity, Kripke proposed a causal theory of reference, according to which a name refers to an object by virtue of a causal connection with the object, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  45
  Imre Lakatos: Euristica și toleranța metodologică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Pentru a analiza conceptele de euristica și toleranță metodologică dezvoltate de Lakatos, m-am concentrat pe secțiunea ”Falsification and the methodology of scientific research programmes”, publicată pentru prima dată ca articol în 1970 și apoi în cartea The methodology of scientific research programmes, Volume I (Lakatos 1978). Am analizat, în acest text, exemplificarea autorului pentru programul de cercetare al emisiei de lumină (în fizica cuantică timpurie) al lui Bohr. O exemplificare detaliată a conceptelor este prezentată de Lakatos în secțiunea ”Newton's effect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38.  16
  Gravité et tests gravitationnels.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les théories scientifiques en général, en physique en particulier, sont confirmées (temporairement) par des expériences vérifiant les affirmations et les prédictions des théories, jetant ainsi les bases de la connaissance scientifique. Francis Bacon a été le premier à soutenir le concept d'une expérience cruciale, qui peut décider la validité d'une hypothèse ou d'une théorie. Plus tard, Newton a soutenu que les théories scientifiques sont directement induites par les résultats expérimentaux et les observations, excluant les hypothèses non vérifiées. DOI: 10.13140/RG.2.2.34744.70403 .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  14
  L'heuristique d'Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  L'heuristique est un concept central de la philosophie de Lakatos. Selon Lakatos, la méthodologie ne fait plus référence à l'ensemble des règles et stratégies à adopter dans le contexte de la découverte. Seules les heuristiques le font. Mais les principes heuristiques (par opposition aux méthodologiques) ne sont pas objectifs et autonomes, ils sont sujets à changement, de même que les changements dans la science. Les séries de théories scientifiques les plus importantes dans le développement de la science se caractérisent par (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Singularitățile ca limite ontologice ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz? În acest eseu argumentez faptul că există singularități, iar teoria generală a relativității, ca de altfel oricare altă teorie științifică din prezent, nu este valabilă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  12
  Théories causales de la référence.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les théories descriptives ont tenté d'éliminer certaines contradictions logiques si les noms étaient considérés comme des descriptions définitives. Kripke a rejeté la validité de ces théories descriptives en faisant valoir qu'aucune description unique de l'identité n'était nécessaire, les descriptions d'identification peuvent être utilisées même si la référence n'a pas été correctement identifiée, et une description (par opposition à un nom) ne peut pas fonctionner comme un indicateur rigide. DOI: 10.13140/RG.2.2.22215.85920.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  11
  Filosofia emoțiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Emoția a fost exclusă din cunoaștere încă din antichitate, când Democrit afirma că „Medicamentul vindecă bolile corpului, înțelepciunea eliberează sufletul de emoții”. O astfel de opinie spune că „rațiunea ar trebui să fie maestrul pasiunii”. Cea mai cunoscută declarație inversată aparține lui Hume, conform căruia rațiunea este și ar trebui să fie sclavul pasiunilor. Emoțiile au fost recunoscute ca amenințări la luarea deciziilor raționale și epistemice, corelându-se emoțiile cu voința sau dorința (emoțiile ar fi un mijloc prin care voința sau (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  87
  Teorii alternative la gravitația newtoniană.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Teoreticienii au formulat un set de criterii fundamentale pe care orice teorie a gravitației ar trebui să le satisfacă, două pur teoretice și două care se bazează pe dovezi experimentale. Astfel, o teorie trebuie să fie: 1. completă (capabilă să analizeze din "primele principii" rezultatul oricărui experiment de interes); 2. auto-consistentă (predicția sa pentru rezultatul fiecărui experiment trebuie să fie unică); 3. relativistă (la limită când se neglijează gravitația în comparație cu alte interacțiuni fizice, legile non-gravitaționale ale fizicii trebuie să (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  27
  Metodologii în activitatea de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Metodologia, în activitatea de informații, constă din metodele folosite pentru a lua decizii despre amenințări, în special în cadrul disciplinei de analiză a informațiilor. Teoria prismatică a lui Robert Flood, denumită de alții drept pluralism metodologic, folosește metafora pentru a descrie gândirea creativă și de transformare, respectiv o prismă care descompune lumina în culorile sale componente prin dubla refracție. Tehnicile analitice structurale sunt folosite pentru a provoca judecata, la identificarea mentalităților, depășirea prejudecăților, stimularea creativității și gestionarea incertitudinii. DOI: 10.13140/RG.2.2.10589.36329.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. La technologie blockchain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  De par sa conception, une blockchain est "un grand livre ouvert et distribué capable d'enregistrer les transactions entre deux parties de manière efficace, vérifiable et permanente", généralement gérée par un réseau d'égal à égal adhérant à un protocole communication de nœud et validation de nouveaux blocs. Après l'enregistrement, les données de chaque bloc ne peuvent pas être modifiées de manière rétrospective sans modifier tous les blocs suivants, ce qui nécessite un consensus du réseau. La blockchain peut être considérée comme un (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  19
  Epistemology of Quantum Gravity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Quantum gravity has required the consideration of fundamental epistemological questions, which can be identified in philosophy with the mind-body problem and the problem of free will. These questions influenced the epistemology of quantum mechanics in the form of von Neumann's "psycho-physical parallelism" and the subsequent analysis of the thesis by Wigner that "the collapse of the wave packet" occurs in the mind of the "observer". Quantum gravity in cosmology involves the problem of the experimenter's freedom to change local physical conditions, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  18
  Heuristics and Tests of Quantum Gravity.Nicolae Sfetcu - manuscript
  For the attempt to create a gravitational quantum theory, there are several research programs, some of which became obsolete over time due to the higher heuristic power of other programs. The primordial test of any quantum theory of gravity is the reproduction of the successes of general relativity. This involves reconstructing the local geometry from the non-local observables. In addition, quantum gravity should probabilistically predict the large-scale topology of the Universe, which may soon be measurable, and phenomena at the Planck (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  21
  Modern Tests of Relativistic Gravitational Theories.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Dicke and Schiff established a framework for testing general relativity, including through null experiments and using the physics of space exploration, electronics and condensed matter, such as the Pound-Rebka experiment and laser interferometry. The gravitational lens tests and the temporal delay of light are highlighted by parameter γ of the PPN formalism, equal to 1 for general relativity and with different values in other theories. The BepiColombo mission aims to test the general theory of relativity by measuring the gamma and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  20
  Ontologies narratives dans la technologie blockchain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Ricoeur a souligné l’importance de l’idée d’une identité narrative. L'argument de Ricoeur concernant l'individualisation se poursuit par une succession d'étapes. Il part de la philosophie du langage et du problème de l'identification de la référence aux personnes en tant qu'individus eux-mêmes, pas seulement aux choses. Cela amène à considérer le sujet parlant comme un agent, en passant par la sémantique de l'action que Ricoeur avait apprise de la philosophie analytique. Vient ensuite l'idée que le moi a une identité narrative. DOI: (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  Filosofia inteligenței emoționale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Reflexia critică a aspectelor inteligenței emoționale se poate pune pe seama perspectivelor epistemologice diferite, reflectând o maturitate a conceptului.Unii filosofi au subliniat necesitatea de a găsi dovezi empirice consistente pentru dimensionalitatea inteligenței emoționale și pentru a dezvolta metode adecvate pentru măsurarea corectă și utilă a acesteia. O preocupare a cercetătorilor este dacă inteligența emoțională este o teorie despre personalitate, o formă de inteligență, sau o combinație a ambelor. Multe studii consideră inteligența emoțională ca fiind un factor personal asociat competenței, dar (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 300