Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. The importance of applying the philosophy program for children.Altunsöz Fadime - 2022 - Dissertation,
  The importance of the philosophy education program for children and its implementation was investigated within the framework of this study. Philosophy for Children (P4C) is a program introduced and developed by Matthew Lipman. The building blocks of Philosophy Education for Children are education, philosophy and children. In this respect, the current study analyzed the place and importance of education, philosophy, the child in history, and various related implementations, as well as how they have evolved through the ages. The current study (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Molla Cami felsefesinde metaforik üslup.Safi̇ye Tuğba Beyca - 2019 - Dissertation, Ankara Yildirim Beyazit Üni̇versi̇tesi̇
  Herhangi bir şeyi, kendisi dışında başka bir şeyle belirtmek olarak tanımlanabilen metafor; İslâm coğrafyasında, özellikle tasavvuf ve sûfizm çalışmalarında, önemli bir ifade yöntemi olarak kullanılmaktadır. Spesifik olarak edebî hikâyelerin ifadelerine daha güçlü, vurgulu ve manidar bir anlatım katabilmek adına, filozoflar sembolik ya da metaforik anlatım ve ifadelerden faydalanmışlardır. İslâm filozoflarından, yoğun olarak bu ifade dilini kullananlar başta Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî olmak üzere; İbn Sînâ, Ahmed el-Gazâlî, Şehabeddîn Sühreverdî ve bu çalışmada üzerinde duracağım Mollâ Câmî (Mevlânâ Nureddîn Abdurrahîm el-Câmî)'dir. Mollâ Câmî; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark