Trung thu nắng vàng, gió mát, dạo một vòng quanh xóm

Bói Cá Plus (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Để có được bức ảnh hoàn mỹ như trên, anh Alan đã phải chụp tới 720 ngàn ảnh. Số ảnh này lấy đi của anh ấy 4200 giờ lao động, dàn trải qua 6 năm trời.

Analytics

Added to PP
2023-09-20

Downloads
41 (#86,130)

6 months
41 (#69,469)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?