Nguồn dinh dưỡng từ côn trùng: từ ta tới tây rồi lại về ta

Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Một ước lượng gần đây cho rằng, thị trường thức ăn côn trùng toàn cầu sẽ đạt giá trị 9,6 tỷ USD vào năm 2030, một con số lớn khó tưởng tượng. (Kinh tế & Dự báo; ngày 23-9-2023)

Analytics

Added to PP
2023-09-23

Downloads
241 (#70,686)

6 months
146 (#29,280)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?