Prepričanje v umno prakso, epistemsko družbenost in epistemsko kulturo

In Olga Markič & Maja Malec (eds.), Filozofska pot Andreja Uleta. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultet v Ljubljani. pp. 239-251 (2019)
  Copy   BIBTEX

Abstract

V besedilu, ki je posvečeno slovenskemu filozofu in logiku, univerzitetnemu profesorju in piscu znanstvenih del Andreju Uletu, izkazujem spoštovanje ob njegovem visokem jubileju in priznanje za njegov ogromni prispevek h komunikacijski skupnosti filozofov in znanstvenikov v evropskem okolju ter za uspešno dolgoletno sodelovanje pri razvoju filozofske in znanstvene misli v Bosni in Hercegovini. Na eni strani navajam ključna vprašanja sodobne filozofije in logike, sodobne družbe in tehnologije, ki so zaznamovala delo Andreja Uleta, po drugi pa v članek umeščam sekvence iz filozofskega življenja v Bosni in Hercegovini, in sicer zaradi vpliva, ki ga je Andrej Ule kot človek in kot filozofski mislec, cenjen v širši regiji, imel oziroma ga še vedno ima.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2021-12-29

Downloads
149 (#82,238)

6 months
51 (#84,930)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?