Humen syyn määritelmä

In Heta Gylling, Ilkka Niiniluoto & Risto Vilkko (eds.), Syy. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys. pp. 63–73 (2007)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Title in English: Hume's Definition of Cause. Esitän artikkelissa tulkintani Humen kuuluisista kahdesta määritelmästä ”syylle”. Väitteeni on, että Hume ei esitä kahta erillistä määritelmää, joiden suhde olisi ongelmallinen, vaan syyn kahden oleellisen aspektin määritelmät. Yhdistänkin lopuksi määritelmät yhdeksi Humen syyn määritelmäksi. Artikkelini on luonteeltaan tulkitseva ja väittävä. Tarkoituksenani on tulkita erästä kausaliteetin klassikkoa mahdollisimman tarkasti ja siten estää tiettyjä tyypillisiä väärinymmärryksiä, ilman että voin ottaa Humen määritelmää kritiikin kohteeksi. Artikkelin rajoissa ei ole myöskään mahdollista perustella tulkintaani yksityiskohtaisesti eikä tarkastella Humen perusteita määritelmälleen.

Author's Profile

Jani Hakkarainen
Tampere University

Analytics

Added to PP
2017-03-07

Downloads
151 (#72,004)

6 months
33 (#86,211)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?