Економічна культура як фактор інноваційного розвитку економіки України

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 35 (9):56-60 (2012)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Проблеми взаємовпливу та взаємозв'язку економіки і культури складні й різноманітні, тому є теоретично й практично актуальними: без глибокого вивчення і методологічного та інституціонального визначення їх ролі неможливо зрозуміти сутність сучасних тенденцій в глобалізованому економічному процесі і нові тенденції суспільного середовища. Метою статті є дослідження впливу на інноваційний розвиток країни економічної культури суспільства. В Україні внаслідок слабкої взаємодії науки і бізнесу розвиток системи трансферу технологій відбувається повільно. Через недостатнє розповсюдження прогресивних технологій країна втрачає можливість використання інноваційного потенціалу в пріоритетних напрямах НТП, що призводить до використання екстенсивної моделі розвитку економіки. Стан економіки відображає той рівень культури, який може репрезентувати окремий індивід і все суспільство в цілому. Визначаючи політику економічного розвитку нашої країни, та конкретні кроки економічних реформ слід також враховувати особливості економічної культури, що історично склалася, як підґрунтя, на якому має формуватися система трансферу технологій в Україні.

Author Profiles

Oleksandr P. Krupskyi
Oles Honchar Dnipro National University

Analytics

Added to PP
2020-03-29

Downloads
183 (#76,014)

6 months
45 (#87,835)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?