4 found
Order:
 1. Економічна культура як фактор інноваційного розвитку економіки країни.Oleksandr Krupskyi & Yuliya Stasiuk - 2012 - ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 35 (9):56-60.
  Проблеми взаємовпливу та взаємозв'язку економіки і культури складні й різноманітні, тому є теоретично й практично актуальними: без глибокого вивчення і методологічного та інституціонального визначення їх ролі неможливо зрозуміти сутність сучасних тенденцій в глобалізованому економічному процесі і нові тенденції суспільного середовища. В сучасному розумінні роль культури в економічному аспекті слід розглядати як функціонально пов’язану з усім суспільним виробництвом, головним чином – у відтворенні робочої сили та «інтелектуальному оснащенні» працівника. Сьогодні інновації та знання пронизують не тільки всі сфери певної національної економіки, вони (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі.Oleksandr P. Krupskyi & Yuliya Stasiuk - 2010 - In Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей I Международного образовательного форума. Запорожье, Запорожская область, Украина, 69061: pp. 68-71.
  Стаття присвячена питанням формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі Украхни.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  38
  Економічна культура як фактор інноваційного розвитку економіки України.Oleksandr Krupskyi & Yuliya Stasiuk - 2012 - ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 35 (9):56-60.
  Проблеми взаємовпливу та взаємозв'язку економіки і культури складні й різноманітні, тому є теоретично й практично актуальними: без глибокого вивчення і методологічного та інституціонального визначення їх ролі неможливо зрозуміти сутність сучасних тенденцій в глобалізованому економічному процесі і нові тенденції суспільного середовища. Метою статті є дослідження впливу на інноваційний розвиток країни економічної культури суспільства. В Україні внаслідок слабкої взаємодії науки і бізнесу розвиток системи трансферу технологій відбувається повільно. Через недостатнє розповсюдження прогресивних технологій країна втрачає можливість використання інноваційного потенціалу в пріоритетних напрямах НТП, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Менеджмент наукового пошуку: стратегія і тактика наукових досліджень.Alexey Dzhusov, Oleksandr Krupskyi, Yuliya Stasiuk & Olena Pryz - 2009 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Монографію присвячено теоретичним дослідженням менеджменту науки. Розглянуто сутність управління науковим пошуком як окремого виду діяльності. Досліджено шляхи вирішення фундаментальних та прикладних питань, які виникають під час проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів. Визначено категорії культури наукового пошуку. Окрему увагу приділено питанням захисту інтелектуальної власності, а також презентації та комерціалізації результатів наукових розробок. Монографія буде корисною для магістрів, аспірантів, молодих науковців та усіх, хто займається науковими дослідженнями.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark