KTDB giới thiệu Bằng chứng cuộc sống – Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam

Kinh Tế Và Dự Báo 48 (22):1-3 (2015)
  Copy   BIBTEX

Abstract

KTDB — Với lối tiếp cận mới mẻ và sáng tạo, với tư duy và phương pháp tiếp cận khoa học, đồng tác giả Bạch Ngọc Chiến và Vương Quân Hoàng đã dẫn dắt bạn đọc đi từ các quan sát về lịch sử hình thành dân tộc, sự phát triển và hoàn thiện của con người, xã hội, nhà nước trong tiến trình lịch sử đến sự phát triển kinh tế của đất nước ta qua cuốn sách “Bằng chứng cuộc sống – Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam”.

Analytics

Added to PP
2020-01-21

Downloads
160 (#74,417)

6 months
37 (#86,192)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?