Những nhà khoa học xuất sắc thì cần được đầu tư mạnh mẽ hơn

Giáo Dục Việt Nam (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm Hiệp- Giám đốc nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục Edlab Asia, một chuyên gia về giáo dục đại học những nhìn nhận và kỳ vọng về vấn đề phát triển khoa học công nghệ nước nhà.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2022-10-14

Downloads
116 (#82,532)

6 months
55 (#70,750)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?