Семантико-стилістичне наповнення компонентів-атрактантів лексичних новотворів І. Павлюка

Language: Classic – Modern – Postmodern 3:86-93 (2017)
  Copy   BIBTEX

Abstract

У статті проаналізовано місце паронімічної атракції в словотворчій практиці І. Павлюка. Наголошено на стилістичних особливостях функціювання новотворів-атрактантів. На основі лексико-стилістичного аналізу засвідчено розширення меж сполучуваності неологізмів-атрактантів та узуальних слів до паронімічних гнізд. Із застосуванням методу компонентного аналізу описано семантику складних слів, утворених за допомогою компонентів-атрактантів.

Analytics

Added to PP
2019-10-08

Downloads
159 (#49,362)

6 months
23 (#53,040)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?