Ukrainian Philosophy

Edited by Justin Bzovy (Grant MacEwan University, Concordia University College of Alberta, University of Alberta)
View topic on PhilPapers for more information
Related categories

140 found
Order:
More results on PhilPapers
1 — 50 / 140
 1. added 2020-11-25
  Підступи до дискурсу про культурний ландшафт: крос-європейський підхід.Tetiana Gumeniuk & Olena Som-Serdiukova - 2020 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 3:5-12.
  Запропоновано підступи до дискурсу про культурний ландшафт. Це питання розкрито на тлі європейської традиції. Наведено основні критерії, за якими окреслюється характеристика терміна. Розглянуто форму та зміст поняття «культурний ландшафт». Через розгляд еволюції входження терміна в науковий контекст виявлено специфіку його впровадження. Упроцесі аналізу цієї дефініції, що передбачає міждисциплінарний підхід та синтезовану систему мислення, проведено комплексне дослідження. Означено питання актуальності наукової дискусії в застосуванні цього терміна на українському ґрунті.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-07-31
  Співочі книги у василіянських монастирях Руської провінції другої половини XVIII — початку ХІХ ст. (цивілізаційнi зміни в церковно-музичнiй сфері).Valentyna Los - 2019 - Kyivan Academy 16 (5):160-175.
  Статтю присвячено аналізові церковно-музичних книг василіянських монастирів Руської провінції другої половини XVIII — початку ХІХ ст. На підставі монастирських інвентарів висвітлюється діяльність друкарні Почаївського василіянського монастиря, яка, серед іншого, спеціалізувалася на виданні музичних книг, зокрема Ірмолоїв— поліжанрових збірників, що властиві українському типові церковно-співочої книги. У статті наголошено також на ролі Василіянського Чину в поширенні західно-християнських культурних впливів упродовж другої половини XVIII cт.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2020-07-31
  Авторські коментарі та примітки у книгах Норберта Ґоліховського (1848–1921).Nazarii Loshtyn - 2019 - Kyivan Academy 16 (6):179-201.
  У розвідці проаналізовано рукописні примітки з книг львівського бернардинця Норберта Ґоліховського. Книги зберігаються у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка. Як авторські примірники, ідентифіковано 11 книг у 10 томах. Встановлено час створення рукописних приміток та ідентифіковано книги, на які Норберт Ґоліховський посилається у примітках. У додатках опубліковано примітки, що містять біографічну інформацію, підтверджують провінієнцію книг, вклеєні до книг фотографії автора та молитву на вшанування бернардинського блаженного Владислава з Ґельньова.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-07-31
  Музична культура Чернігівського колеґіуму в світлі нових джерел.Ivan Kuzminskyi - 2019 - Kyivan Academy 16 (4):128-159.
  Підставою для написання статті стало віднайдення Людмилою Посоховою нотного канта з рукопису, який тривалий час вважали втраченим. Унікальність цієї пам’ятки, датованої 1706 роком, полягає у тому, що це єдиний збережений нотний зразок зі шкільних вистав ранньомодерної доби в українських православних навчальних закладах. Решта музичних творів такого типу дійшли до нас без нот, лише з вербальним текстом. Найвірогіднішим автором (авторами) канту був хтось із викладачів або студентів класу риторики. Дослідження нотного рукопису в контексті історії музичної культури Чернігівського колеґіуму дозволяє припустити, що (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2020-07-31
  Склокін, Володимир. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство (Львів: Видавництво УКУ, 2019), 268 с.Lyudmyla Posokhova - 2019 - Kyivan Academy 16 (9):222-226.
  Рецензія на книгу: Склокін, Володимир. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство (Львів: Видавництво УКУ, 2019), 268 с.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2020-07-31
  Шеретюк, Руслана, і Стоколос, Надія. «Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII — перша третина ХІХ ст.) (Рівне: О. Зень, 2018), 289 с.Nazarii Loshtyn - 2019 - Kyivan Academy 16 (8):212-221.
  Book review: Sheretiuk, Ruslana, and Stokolos, Nadiia. «Pietas et Litterae» («Blahochestia ta Osvita»). Kulturno-osvitnia diialnist ordenu piariv na Volyni (kinets XVII — persha tretyna ХІХ st.) (Rivne: O. Zen, 2018), 289 s.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2020-07-31
  Рукопис Йоана Дамаскіна зі збірки Києво-Софійського монастиря в контексті українських навчальних та перекладацьких осередків 1570-х —1580-х рр.Nataliia Bondar - 2019 - Kyivan Academy 16 (3):80-127.
  У статті проаналізовано кириличний рукопис богословської праці Йоана Дамаскіна з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Пам’ятка походить зі збірки Києво-Софійського монастиря, давно введена у науковий обіг і відома дослідникам. Підготовку редакції твору, що постала внаслідок доповнення тексту за латинським та грецьким виданням, пов’язують з волинським гуртком російського емігранта князя А.М. Курбського в Миляновичах чи в Ковелі, і вона отримала статус одного з нечисленних автографів цього книжного осередка. Рукопис написано кількома канцелярськими курсивними почерками, характерними для тогочасної руськомовної ділової документації (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2020-04-20
  Review of Rhonda L. Hinther, "Perogies and Politics: Canada's Ukrainian Left, 1891-1991". [REVIEW]Jeff Kochan - 2020 - East/West: Journal of Ukrainian Studies 7 (1):283-285.
  Using an intersectionalist analysis, Hinther recounts efforts by Canada’s Ukrainian minority to build an ethnically distinct leftist movement. Opposed from without by both left-wing internationalists and right-wing nationalists, and hobbled from within by stubborn gender and generational inequalities, the movement finally lost its radical political momentum and so took up its allotted place in Canada’s polite multicultural mosaic. (Published in the series “Studies in Gender and History,” University of Toronto Press, 2018.).
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2020-02-26
  Comment on David G. Anderson & Dmitry V. Arzyutov, “The Etnos Archipelago: Sergei M. Shirokogoroff and the Life History of a Controversial Anthropological Concept”.Jeff Kochan - 2019 - Current Anthropology 60 (6):741-73 (pp. 760-1).
  In response to Anderson and Arzyutov’s paper, I argue that ambiguities in the Russian social-scientific concept of “etnos” reveal its place in what I call a “field style” for thinking and doing science. Tolerance for ambiguity is, I suggest, a methodological strength of the field sciences. I support these reflections by also addressing the etnos concept’s origins in the complex history of Ukrainian nationalism.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2019-10-09
  Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата.Larysa Pavlenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:104-111.
  Статтю присвячено дослідженню змістової складової такого специфічного мовленнєвого жанру як Нобелівська лекція. Увагу зосереджено на проблемно-тематичних характеристиках англомовних лекцій, які були прочитані лауреатами в галузі літератури. Проаналізовано чинники, що впливають на зміст лекції. Встановлено взаємозв’язок між темою доповіді та офіційним обґрунтуванням нагороди членами Шведської академії.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2019-10-09
  Ми замість я: семантика і прагматика.Nataliya Yasakova - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:121-131.
  У статті проаналізовано семантико-прагматичні варіанти значення першої особи, що виникають унаслідок взаємодії категорій персональності та числа. Виокремлено ми авторське, царське, скромне, родинне, батьківське (опікунське), корпоративне, ми соціальної вагомості, ідеологічне, універсальне (філософське), ми привілейованої групи.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2019-10-09
  Спроба оцінки й контекстуалізації помилок у мові української преси (на прикладі видання «Газета по-українськи»).Michael Moser - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:235-249.
  У статті досліджено мовні помилки, що трапляються в одній із українських інтернет-газет упродовж одного (випадково вибраного) дня цього (2017) року. Указано на високу частотність помилок, на те, що правильність текстів в українських інтернет-ЗМІ значною мірою залежить від мовного оформлення їх безпосереднього джерела, і на те, що в інтернет-ЗМІ часто трапляються найтиповіші помилки сучасної української мови. Доведено, що багато з цих помилок далі поширюють різними веб-порталами (бо часто просто копіюють) без будь-якого мовного редагування. Наголошено на слушності мовного моніторингу українських інтернет-ЗМІ не (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2019-10-09
  Українське усне мовлення сучасної молоді України та зарубіжжя: нестійкі норми вимови.Maria Druzhynets - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:219-227.
  Статтю присвячено українському усному мовленню на синхронному рівні, зокрема ви-мовним особливостям української мови. На основі соцопитування зроблено спробу виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті порушення нестійких норм орфоепії, зокрема вимови шиплячих перед свистячим і навпаки, а також передньоязикового [д] перед ними залежно від сфери діяльності респондентів, країни проживання (Україна, Канада, Молдова, Придністровська Молдавська Республіка). Виокремлено стійкі та слабкі норми вимови, вказано важливі вимовні проблеми та їх органічність, що засвідчена історією.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2019-10-09
  Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі.Olena Lavrinets - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:191-201.
  У статті з’ясовано статус конструкцій із предикативними формами на но, то в парадигмі пасиву, їхні структурні особливості, специфіку функціонування та співвідношення з іншими типами пасивних конструкцій в адміністративно-канцелярському підстилі сучасної української мови.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. added 2019-10-09
  Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» в сучасній українській мові.Kateryna Blyzniuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:132-139.
  У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя «повага», а також його системну організацію в українській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відбиваають семантику поваги, пошани щодо об’єкта почуття, яким для лексико-семантичного поля «патріотизм» виступають Батьківщина, власний народ, його закони, традиції, історія тощо.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2019-10-09
  Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів.Inna Demeshko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:140-148.
  У статті розглянуто проблемні питання дериваційних відношень, напрямів морфонологічних трансформацій, складні процеси, пов’язані з використанням варіантних формантів та з утвердженням національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів і відповідність їх словотвірним нормам української літературної мови, окреслено концептуальні засади морфонологічного аналізу девербативів, проаналізовано ефективні й специфічні методи й прийоми дослідження віддієслівних іменників у словотвірно-морфонологічному аспекті та визначено найбільш дієві методики аналізу морфонологічних явищ.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. added 2019-10-09
  Синтаксична репрезентація мовної особистості вченого-лінгвіста.Alla Romanchenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:111-121.
  Статтю присвячено синтаксичній репрезентації мовної особистості в лінгвістичному дискурсі. Об’єктом дослідження стали окличні та інтонаційно незакінчені речення. Їх розглянуто як синтаксичні засоби вираження експресивності в різножанрових працях українських учених – О. І. Бондаря, П. Ю. Гриценка, С. Я. Єрмоленко, Ю. О. Карпенка. Акцентовано увагу на типах, семантиці аналізованих висловлювань та їхньому прагматичному потенціалі.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. added 2019-10-09
  Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації.Natalia Kobchenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:177-191.
  У статті висвітлено граматичні особливості й сферу реалізації одного з різновидів подвійного синтаксичного зв’язку, а саме предикативно-кореляційного. Доведено подвійну природу синтаксичного зв’язку в реченнях із займенниковими іменниками другої особи в позиції підмета та звертаннями, аргументовано його предикативно-кореляційний характер, описано механізми його встановлення. З’ясовано роль вокатива в семантико-синтаксичній і формально-граматичній організації таких речень.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. added 2019-10-09
  Концепція російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова.Olha Los - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:148-157.
  У статті описано підходи до написання словників у перші десятиліття ХХ ст. Розглянуто концепцію і принципи укладання російсько-українського академічного словника. Проаналізовано реалізацію концепції російсько-українського академічного словника як лексикографічної праці, що поєднує риси перекладного, тлумачного, синонімічного та фразеологічного словників.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. added 2019-10-09
  Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій.Iryna Protsyk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:157-165.
  Статтю присвячено розглядові назв українських футбольних команд у діаспорі, починаючи з другої половини 40-х ХХ ст. Проаналізовано мотивованість цих номінацій та продемонстровано, як під впливом національних чинників, що були визначальними у виборі найменувань футбольних команд, збережено тяглість національних культурних традицій у назовництві футбольних клубів поза межами України.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2019-10-09
  Частково фразеологізовані речення з відношеннями зумовленості.Mariya Lychuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:201-209.
  У статті досліджено частково фразеологізовані речення з семантикою зумовленості, описано засоби зв’язку між їхніми частинами. Схарактеризовано семантико-структурні різновиди двох підтипів частково фразеологізованих речень із відношеннями зумовленості. Простежено специфіку вираження дії в пре- і постпозитивних частинах цих речень, описано специфіку додаткової семантики, що нашаровується на основне значення.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2019-10-09
  Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення.Iryna Marynenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:227-235.
  Статтю присвячено аналізові евфонічних, орфографічних, лексико-семантичних помилок, яких припускаються журналісти інтернет-ЗМІ. Систематизовані анормативи, зібрані із сучасних крос-медійних матеріалів, визначено чинники, які спричинили їх виникнення, наведено приклади типових помилок із сайтів інформаційних агенцій, інтернет-версій періодичних видань і телеканалів, сайтів державних установ.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. added 2019-10-09
  Інтерференція в мовленні держслужбовців на тлі їхньої мовної свідомості.Vira Sheludko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:249-258.
  Розглянуто ставлення державних службовців Києва та Полтавщини до своїх мовних помилок за умов українсько-російського білінгвізму у зв’язку з визначенням рівня їхньої мовної свідомості. Проаналізовано кількісні показники вживання інтерферентних слів в інтерв’ю держслужбовців загалом та окремих фрагментів зокрема. Визначено особливості інтерференції цієї професійної групи.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2019-10-09
  Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу симетричної структури.Vasyl Ozhohan & Andriy Ozhohan - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:209-218.
  У статті проаналізовано синкретичні семантико-синтаксичні відношення у структурі складнопідрядних займенниково-співвідносних речень симетричного типу, з’ясовано причини, що впливають на формування цих синкретичних відношень.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2019-10-08
  Лінгвальне віддзеркалення оцінного ставлення до опонента в контексті перейменувальної кампанії.Olha Kyryliuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:29-35.
  У статті йдеться про особливості мовного віддзеркалення взаємного ставлення учасників дискусії в умовах обговорення суспільно-політичної ситуації. У ході аналізу окреслено основні психологічні прийоми маніпуляцій суспільною думкою за допомогою мовних одиниць. Встановлено екстра- та інтралінгвальні чинники, що впливають на вибір того чи того номінатива.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2019-10-08
  Соціолінгвістика: праця, натхнення, покликання (до ювілею Лариси Масенко).Pylyp Selihey - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:6-18.
  Висвітлюється науковий доробок Л. Т. Масенко – визначного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора. Проаналізовано основні засади її соціолінгвістичної концепції, схарактеризовано вплив її ідей на мовну політику в сучасній Україні.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2019-10-08
  Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського.Julia Oleshko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:94-103.
  У статті розглянуто особливості реалізації мовленнєвої категорії гоноративності в передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського – «Огородку Марії Богородиці» (1676) і «Вінці Христовому» (1688), зокрема проаналізовано відмінність у вияві гоноративності до різних адресатів: Господа, Богородиці, читача та царських осіб.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. added 2019-10-08
  Комунікативнa тактикa позиціонування в українськомовному маркетинговому дискурсі.Maya Klishchevska - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:36-45.
  У статті здійснено аналіз понять комунікативної тактики, схарактеризовано білінгвальність комунікативної тактики у текстах українськомовного маркетингового дискурсу на матеріалі українських веб-ресурсів.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. added 2019-10-08
  Мовне законодавство України, Грузії та Молдови: порівняльний аспект.Nadiya Trach - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:77-85.
  У статті висвітлено особливості мовного законодавства трьох пострадянських країн – України, Грузії та Молдови. Окреслено історичну перспективу мовно-політичного дискурсу з часів розпаду Радянського Союзу. Особливу увагу приділено конституційному затвердженню статусу державних мов, нещодавньо ухваленим чи напрацьованим законам та законопроектам, ролі конституційних судів у регулюванні мовного питання. На додаток, розглянуто специфіку регулювання вжитку мов національних меншин.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2019-10-08
  Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви.Nadiya Zahnitko Anatoliy Zahnitko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:19-28.
  Розглянуто закономірності реалізації моно- і полілінгвоперсони в дискурсивних практиках, зокрема у фольклорній та художньо-белетристичній, схарактеризовано основні мовленнєво-поведінкові зразки з урахуванням мети, ситуації й потреб моно- і полілінгвоперсони, простежено закономірності актуалізації комунікативних намірів монолінгвоперсонеми, встановлено окремі значущі компоненти аксіогенних ситуацій, що постають мовленнєво- поведінковими маркерами.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2019-10-08
  До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у Вінницькій області).Taras Tkachuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:68-76.
  Стаття продовжує цикл опитувань, метою яких було з’ясування факторів впливу на вибір мови в білінгвальному середовищі. В аналізованому опитуванні, проведеному у Вінниці та Вінницькій області, охоплено 560 старшокласників віком 14–17 років. Результати анкетування дали змогу зробити висновки про психологічні чинники, що впливають на респондента, який перебуває в двомовному середовищі.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. added 2019-10-08
  Вибір мови комунікації в ситуації українсько-російського білінгвізму.Pavlo Levchuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:46-61.
  У статті подано соціолінгвістичні дослідження багатомовності в Україні, зокрема українсько-російського білінгвізму. Виявлено зміни у використанні української та російської мов, які відрізняються від задекларованої респондентами першої мови.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2019-10-08
  Семантико-стилістичне наповнення компонентів-атрактантів лексичних новотворів І. Павлюка.Halyna Maksymchuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:86-93.
  У статті проаналізовано місце паронімічної атракції в словотворчій практиці І. Павлюка. Наголошено на стилістичних особливостях функціювання новотворів-атрактантів. На основі лексико-стилістичного аналізу засвідчено розширення меж сполучуваності неологізмів-атрактантів та узуальних слів до паронімічних гнізд. Із застосуванням методу компонентного аналізу описано семантику складних слів, утворених за допомогою компонентів-атрактантів.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. added 2019-10-08
  Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування).Olena Ruda - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:59-67.
  У статті проаналізовано результати масового опитування щодо мовної ситуації в українських ЗМК. З’ясовано, що диференціація преференцій українців у сфері ЗМІ й культури обумовлена мовою повсякденного спілкування, рідною мовою та регіоном проживання, найменшою мірою віком, освітою та типом населеного пункту.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. added 2019-10-08
  Сучасна мовна ситуація (на матеріалі масового опитування 2017 року).Nataliya Matveyeva - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:52-58.
  Статтю присвячено проблемі аналізу сучасної мовної ситуації в Україні. Дослідження здійснено на основі найновішого соціолінгвістичного опитування ТОВ «Перша рейтингова система», яке проводено в лютому 2017 року. Проаналізовано мовну поведінку мешканців різних міст України для виявлення їхнього ставлення до мовних проблем, а також схарактеризовано їхні погляди на використання української та російської мов сьогодні та у перспективі.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. added 2019-09-25
  Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії.Inna Renchka - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:111-128.
  У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. added 2019-09-25
  Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону.Liudmyla Pidkuimukha - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:80-94.
  Статтю присвячено актуалізації батярського жаргону, одному із різновидів розмовного мовлення Львова в міжвоєнний період. Проаналізовано основні групи лексики, зафіксовані в романах Юрія Винничука «Цензор снів» (2013) і «Танґо смерті» (2016). Визначено функції львівського лексикону в художніх текстах, схарактеризовано образ батяра. Особливу увагу приділено вивченню жаргону цієї соціальної групи як мовно-психологічної характеристики персонажів.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. added 2019-09-25
  Диференційні Параметри Експресем Та Регулятем У Художньому Тексті.Svitlana Halaur - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:20-32.
  У статті з’ясовано проблему контекстної логіко-інтелектуальної експресивності та входження її до сфери категорії регулятивності. Із цією метою експресивність проаналізовано у двох її виявах – інгерентному та адгерентному. Доведено, що адгерентні експресивні засоби – стилістичні прийоми – беруть активну участь у регулюванні читацької діяльності. Продемонстровано інклюзивні відношення між експресемами та регулятемами, окреслено ядерно-периферійний ресурс регулятивних засобів.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. added 2019-09-25
  Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник.Olga Los - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:155-165.
  У статті описано джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова, а також інших російсько-українських словників 20-х рр. ХХ ст. Реєстри тогочасних перекладних словників базувалися переважно на реєстрах перекладних словників, виданих раніше, частково залучалися словники інших типів, зокрема термінологічні, а також матеріали преси.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. added 2019-09-25
  The Image of a Writer in Nobel Lectures Delivered by Laureates in Literature.Larysa Pavlenko - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:68-79.
  Background. A growing interest in discursive nature of Nobel lectures resulted in a number of studies which emphasize their rhetorical force to influence public opinion and to popularize ideas in different spheres of human life. Analyzing Literature Laureates’ lectures, most researchers focus on linguistic means and the personality of the Nobelist himself/herself. However, characteristics of a writer proper have not been dealt with indepth. This article maintains our previous study, which indicates a close relationship between the content component of the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. added 2019-09-25
  Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України.Natalia Matveieva - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:142-154.
  Статтю присвячено проблемі функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України. На матеріалах декількох опитувань проаналізовано тенденції використання української та російської мов у формальному і неформальному спілкуванні киян. Результати засвідчили помітне зростання обсягу української мови у столиці від початку ХХІ ст. і до сьогодні, проте вона все ще залишається на периферії багатьох сфер суспільного життя, особливо неформального.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. added 2019-09-25
  Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі.Yuliia Brailko - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:5-19.
  У статті наведено результати дослідження функційного призначення топоніма Москва в українському поетичному дискурсі від давньої доби до сьогодні. Визначено, що найважливіша його функція – ідеологічна, вона є різновекторною та безпосередньо пов’язана з авторською оцінкою. Конотації власної назви Москва детерміновані інтерлінгвальними чинниками та мають великий діапазон – від максимально меліоративних до максимально пейоративних.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. added 2019-09-25
  Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості.Svitlana Kuranova - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:33-47.
  У статті розглянуто стратегії, тактики та прийоми, які використовує мовна особистість. Дослідження їх є одним з етапів моделювання дискурс-портрета мовної особистості, що узагальнює дані стосовно прагматичної, семантичної, сигматичної та синтактичної координат розгортання дискурсу. На прикладі аналізу есе О. Забужко «Ціна ВінніПуха» продемонстровано процедуру дослідження стратегій, тактик та прийомів мовленнєвої діяльності. Визначено лінійні та ієрархічні стратегії, тактики та прийоми на рівні кожної з координат.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. added 2019-09-25
  Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози).Anastasiia Lepetiukha - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:129-141.
  У статті монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією, ускладнені дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами, розглянуто як феноменологічно редуковані вторинні системні (мовні) трансформи, актуалізовані у вигляді моносуб’єктних мовленнєвих інновацій з імпліцитно-експліцитною або з імпліцитноекспліцитною + експліцитною предикацією. Проаналізовано структурно-семантичні особливості таких висловлень та визначено ступінь ко(н)текстуальної пертинентності всіх членів віртуального (мовного) синонімічного ряду шляхом зворотної реконструкції (мовлення → мова) трансформаційних процесів із залученням альтернативного лінгвістичного експерименту.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. added 2019-09-25
  Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення.Olena Lavrinets - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:48-67.
  У статті з’ясовано специфіку морфологічного вираження суб’єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення. Проаналізовано асинкретизм (суб’єкт дії) та синкретизм (суб’єкт-інструмент, суб’єкт-інструмент-час, суб’єктінструмент-об’єкт, суб’єкт-простір) семантики орудного відмінка субстантива та прийменниково-іменникового словосполучення. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. added 2019-07-05
  Символіка образу пса у прозі Сергія Жадана.Snizhana Umanets - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:110-113.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. added 2019-07-05
  Національно-культурна ідентичність у щоденникових записах Олександра Довженка.Olha Poliukhovych - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:97-103.
  У статті проаналізовано конструювання національно-культурної ідентичності в щоденникових записах Олександра Довженка. Cтратегія автора засновується на постійному відтворенні фрагментів минулого життя в Україні, чутливості до страждання її народу та каятті за «Україну в огні». Майбутнє співвідноситься з радянською ідеологією, минуле – з національним, і ці дві категорії є паралельними у щоденниках митця. Минуле перетворюється на травматичний спогад, котрий не має шансів на становлення в майбутньому, оскільки він перекривається радянською ідеологією.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. added 2019-07-05
  Космополітизм: українська версія.Ivan Lysyi - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:74-86.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. added 2019-07-05
  Художня література, кіно і пісні в інтертексті роману С. Оксеника «Вбивство п’яної піонерки»: кодифікація ретрочасу.Ludmyla Danylenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:66-69.
  У статті розглянуто інтертекстуальне тло в романі Сергія Оксеника «Вбивство п’яноï піонерки». Ідеться про використання художньоï літератури, кіно і пісень як джерела зображення ретрочасу. Виявлено, що система мікротекстів в основному тексті відображає атмосферу 1960-х років. Проаналізовано цитати, алюзіï, стилізацію як прийоми для художнього конструювання суспільних і моральних проблем того часу. Визначено, що цитування чужих текстів у романі забезпечує своєрідну поліфонічність основного тексту, увиразнює часовий пласт мистецьких пріоритетів і рівня культури персонажів. Використовуючи чужі тексти, автор розраховував на ерудицію і мистецькі уподобання (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. added 2019-07-05
  До історії цензури в українській літературі 1920-х років.Oksana Pashko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:87-96.
  Історія публікації текстів у 1920-х рр., вивчення механізмів «спотворення» їх органами цензури порушує важливі текстологічні проблеми – відтворення оригінального авторського тексту, який часто виявляється захованим за владною розправою редактора та цензора. У цій статті ми подаємо деякі матеріали з Центрального державного архіву вищих органів влади України, які стосуються літературного життя 1927 року. Це документи, які можуть бути цікаві для реконструкції певних аспектів творчості українських письменників, уточнення їхніх біографічних даних. Це заява Володимира Свідзінського щодо видання його книжки «Вересень» (1927) та внутрішня (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 140