Sống để làm việc chứ không phải hưởng thụ

Thể Thao and Văn Hóa 2015 (7):1-6 (2015)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Hoàn thành nghiên cứu Tiến sĩ ở Bỉ, Vương Quân Hoàng tập trung vào công việc tìm hiểu đặc tính nền kinh tế Việt Nam. Qua công việc, anh có dịp gặp gỡ nhiều bạn trẻ khởi nghiệp, với tư cách là giám khảo cuộc thi Sáng tạo tương lai trong khuôn khổ hành trình Khát vọng Việt do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức.
PhilPapers/Archive ID
NHSL
Upload history
First archival date: 2020-01-23
Latest version: 2 (2021-01-23)
View other versions
Added to PP
2020-01-23

Downloads
141 (#45,783)

6 months
32 (#27,047)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?