Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje

Filozofia Nauki 88 (4):35-51 (2014)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.

Author's Profile

Tomasz Żuradzki
Jagiellonian University

Analytics

Added to PP
2015-01-06

Downloads
335 (#43,189)

6 months
44 (#78,826)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?