Results for 'normatywność'

6 found
Order:
 1. Normatywność Znaczenia Jako Odpowiednik Doboru Naturalnego. Krytyczne Studium Teleosemantyki.Bartosz Kaluziński - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 91:195-212.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Normatywność pojęcia przyjaźni i jego miejsce we współczesnych teoriach etycznych.Natasza Szutta - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):125-151.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Mechanizmy predykcyjne i ich normatywność [Predictive mechanisms and their normativity].Michał Piekarski - 2020 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  The aim of this study is to justify the belief that there are biological normative mechanisms that fulfill non-trivial causal roles in the explanations (as formulated by researchers) of actions and behaviors present in specific systems. One example of such mechanisms is the predictive mechanisms described and explained by predictive processing (hereinafter PP), which (1) guide actions and (2) shape causal transitions between states that have specific content and fulfillment conditions (e.g. mental states). Therefore, I am guided by a specific (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki.Piotr Machura - 2019 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Praca poświęcona jest naturze dobrego życia. Zastosowanie odnowionej w połowie XX wieku myśli Arystotelesa pozwala tu uchwycić i przezwyciężyć zarówno miałkość propozycji „przemysłu szczęścia”, jak i akademickiej filozofii. Autor interpretuje koncepcję starożytnego filozofa przy użyciu współczesnych narzędzi filozoficznych wskazując jak ich zastosowanie pozwala uchwycić węzłowe problemy życia (jak pytanie o szczęście i sens) oraz wskazać te metody myślenia, które umożliwiają krytyczny namysł nad rzeczywistością społeczną. Pytanie o dobro jest zatem zarówno o to, jak kształtować własne życie, ale też jak myśleć (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje.Tomasz Żuradzki - 2014 - Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  88
  Racje wewnętrzne i zewnętrzne.Bernard Williams & Tomasz Żuradzki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):231-246.
  Artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 1979 r., jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów filozoficznych z drugiej połowy XX wieku. Tekst Bernarda Williamsa zainicjował kilka ważnych debat, toczących się do dziś w etyce i filozofii działania. Zaproponowana przez niego interpretacja pojęcia racji działania jest, z jednej strony, niezwykle wpływowa, ale z drugiej bardzo niejednoznaczna i często krytykowana. Williams broni stanowiska, które z czasem zaczęto określać jako internalizm racji: pewne względy są racjami działania dla danego podmiotu tylko wtedy, gdy mają ścisły (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark