Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇

Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35 (2017)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.

Author's Profile

Mustafa Yavuz
Istanbul Medeniyet University

Analytics

Added to PP
2020-11-22

Downloads
179 (#66,966)

6 months
55 (#67,913)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?