Switch to: Citations

Add references

You must login to add references.
 1. Освіта в інформаційному суспільстві: Очікування і виклики.Андрій Комар - 2015 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 62:74-84.
  Суспільство масового споживання – це той змістовний маркер сучасного соціуму, який ніхто з дослідників не ставить під сумнів. Причина такого консенсусу пояснюється тим, що суспільство масового споживання має чимало структурних складових, які забезпечують йому саме такий статус. Йдеться про глобальну взаємодію, мегатренди розвитку, масову культуру, засоби масової інформації і, звичайно ж, людину маси, яка є не лише квінтесенцією інших структурних компонентів суспільства масового споживання, а й набуває ознак спонукального чинника явищ і процесів, в основі яких лежить масовий ефект.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • Обов’язки перед собою і перед іншими як предмет філософського розгляду георґа вільгельма фрідріха геґеля.Тетяна Сергіївна Павлова - 2010 - Всеукраїнський Науковий Журнал «Мандрівець» 1:77--80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 • Здоров'я як один з головних екзістенціалів громадських систем давнини та сьогодення.А. А Нерубасская - 2014 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 56:83-91.
  Сьогодні з’явилась гостра необхідність щодо переосмислення образа життя сучасної людини та суспільства у цілому, все для того щоб ростити здорове та щасливе покоління у контексті підвищення якості життя, розвитку добрих умов життєдіяльності. У статті проводиться системний аналіз розвитку медичних методів у суспільних системах народів світу, а також системне дослідження екзістенціалу «здоров’я» у рамках розвитку давньої медицини.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 • 1.1 1 - unknown - 1.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations