Results for 'Svitlana Kuzmina'

6 found
Order:
 1. Вихованці Київської духовної академії брати Пархомовичі: освітяни, богослови, історики.Svitlana Kuzmina - 2016 - Kyivan Academy 13:33-61.
  Статтю присвячено з’ясуванню внеску вихованців Київської духовної академії у становлення культурних практик модерного типу на теренах Російської імперії другої половини X IX — початку XX століть. В основу дослідження лягли біографії та науково-богословська спадщина братів Пархомовичів — Василя (згодом архиепископа Афанасія), Андрія і Йосифа, чия діяльність у навчальних закладах, періодичних виданнях, наукових і громадських організаціях Бессарабії тривала майже 80 років (1853-1932). Систематизація фактичного матеріалу дозволила зробити висновок, що Пархомовичі належ али до групи регіон альної інтелектуальної еліти, згрупованої довкола кишинівських архиєреїв, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  84
  “Kyiv-Mohyla Academy Intellectual Space” as a Manifestation of Intercultural Communications.Svitlana Kagamlyk - 2018 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 5:61-82.
  Based upon the Ukrainian hierarchs’ epistolary legacy, the article analyzes characteristic features of Kyiv-Mohyla Academy intellectual space, which was created by Academy alumni of different generations and various hierarchy levels. The author establishes that the closest relations were between correspondents belonging to the same or almost same hierarchy level and who were bonded together by the Kyiv-Mohyla Academy educational system and school comradeship, eventually obtained high positions in the hierarchy. Communication within the boundaries of individual centers (the Kyiv-Mohyla Academy, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  62
  Стосунки з Богом у поезії Миколи Вінграновського.Svitlana Bohdan - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:44-48.
  Статтю присвячено сакральним мотивам у поезії М. Вінграновського. Розглянуто правопис слова «Бог» у ранніх і пізніших поезіях автора, вказано на тексти з релігійною образністю і тематикою (зокрема проаналізовано неопубліковані рукописи). Наведено свідчення сучасників поета про його стосунки з Богом. Зроблено спробу показати, що засвідчена заангажованість М. Вінграновського в релігійний дискурс дає підстави розгортати інтерпретацію його поезій також і в межах цього дискурсу, зокрема – в аспекті поєднання однини і множини на мовному рівні, а також в аспекті відчуття загальної всеєдності як (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  54
  Диференційні Параметри Експресем Та Регулятем У Художньому Тексті.Svitlana Halaur - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:20-32.
  У статті з’ясовано проблему контекстної логіко-інтелектуальної експресивності та входження її до сфери категорії регулятивності. Із цією метою експресивність проаналізовано у двох її виявах – інгерентному та адгерентному. Доведено, що адгерентні експресивні засоби – стилістичні прийоми – беруть активну участь у регулюванні читацької діяльності. Продемонстровано інклюзивні відношення між експресемами та регулятемами, окреслено ядерно-периферійний ресурс регулятивних засобів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  55
  Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості.Svitlana Kuranova - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:33-47.
  У статті розглянуто стратегії, тактики та прийоми, які використовує мовна особистість. Дослідження їх є одним з етапів моделювання дискурс-портрета мовної особистості, що узагальнює дані стосовно прагматичної, семантичної, сигматичної та синтактичної координат розгортання дискурсу. На прикладі аналізу есе О. Забужко «Ціна ВінніПуха» продемонстровано процедуру дослідження стратегій, тактик та прийомів мовленнєвої діяльності. Визначено лінійні та ієрархічні стратегії, тактики та прийоми на рівні кожної з координат.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  25
  Assessment of the Determinants of the Financial Security of Railways in Ukraine.Igor Britchenko, Bohomolova Nadia, Kravchenko Olga & Pinchuk Svitlana - 2018 - Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 4 (27):270-282.
  he paper is devoted to the study of determinants determined the level of financial security of economic systems. It is shown that the financial security of an economic system implies the achievement of a level of financial stability that will contribute to simultaneously maintaining financial equilibrium and ensuring targeted growth in line with the development strategy. The level of financial security of rail transport in Ukraine was analyzed and it was determined that the decline in its security was the result (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark