Results for 'kauzalita'

Order:
 1. Vnímání, kauzalita a pozornost Roger Bacon a Petr Olivi.Lička Lukáš - 2016 - Studia Neoaristotelica 13 (3):1-38.
  [Sensation, Causality, and Attention: Roger Bacon and Peter Olivi] This paper investigates what conditions are to be met for sensory perception to occur. It introduces two diff erent theories of perception that were held by two medieval Franciscan thinkers — namely, Roger Bacon (1214/1220–1292) and Peter Olivi (ca. 1248–1298). Bacon analyses especially the causal relation between the object and the sensory organ in his doctrine of the multiplication of species. In his view, a necessary condition of perception is the reception (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  52
  Na obranu nového Huma: odpověď Zuzaně Parusníkové.James Hill - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):139-146.
  Tento článek se zastává skepticko-realistického tzv. novo- humovského, výkladu Humovy teorie kauzality navzdory kritice ze strany Zuzany Parusnikové. Autor však v souladu se svou vývojovou interpretací hájí tzv. „nového Huma" pouze pro pozdní tvorbu tohoto skot- ského filosofa.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  51
  Polemika s Hillovým Pojetím „Nového Huma“.Zuzana Parusniková - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):127-138.
  Debata o tzv. „Novém Humovi“ byla v posledních desetiletích dominantním tématem humovské interpretace. James Hill ve svém příspěvku v tomto časopise podporuje hlavní požadavek „novohumovců“, který vymezuje Huma jako epistemologického skeptika a ontologického realistu. Vůči tomuto pojetí máme několik výhrad. Některé se týkají nejasností v definici realismu a celkově i smysluplnosti projektu „Nový Hume“. Některé se týkají konkrétních Hillových argumentů zaměřených na Humovy Dialogy a především jeho tvrzení, že v tomto díle lze nalézt další důkaz Humova realismu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark