Results for 'Christoff Kalina'

6 found
Order:
 1. The Neuroscience of Spontaneous Thought: An Evolving, Interdisciplinary Field.Andrews-Hanna Jessica, Irving Zachary C., Fox Kieran, Spreng Nathan R. & Christoff Kalina - forthcoming - In Fox Kieran & Christoff Kieran (eds.), Oxford Handbook of Spontaneous Thought and Creativity. Oxford University Press.
  An often-overlooked characteristic of the human mind is its propensity to wander. Despite growing interest in the science of mind-wandering, most studies operationalize mind-wandering by its task-unrelated contents. But these contents may be orthogonal to the processes that determine how thoughts unfold over time, remaining stable or wandering from one topic to another. In this chapter, we emphasize the importance of incorporating such processes into current definitions of mind-wandering, and propose that mind-wandering and other forms of spontaneous thought (such as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Manifest als Medium des Protestes in der Berliner Dadabewegung und im Wiener Aktionismus.Kalina Kupczyńska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis 4:199-209.
  Tematem artykułu jest manifest jako gatunek dominujący w awangardzie historycznej (w tym wypadku w dadaizmie), jak i w neoawangardzie austriackiej (akcjonizm wiedeński). Ten ostatni, radykalny ruch sztuki austriackiej lat sześćdziesiątych, dotychczas postrzegany w kategoriach jego osiągnięć w zakresie sztuki performance i body art, analizowany jest przeze mnie w kategoriach literackich na przykładzie manifestu jako środka autoprezentacji, obecnego na skalę masową po raz pierwszy w awangardzie lat dwudziestych. Istotą poruszanego przeze mnie problemu jest kontynuacja tradycji samookreślenia się awangardy w formie manifestu, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. CONCEPÇÕES DE NATUREZA NA GEOGRAFIA.Kalina Salaib Springer - 2008 - Dissertation, UFPR, Brazil
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gabriel Vacariu (Second April 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy (This Manuscript Would Require a REVOLUTION in International Academy Environment!). [REVIEW]Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (second April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’ ) • (2016) Did Sean Carroll’s ideas (California Institute of Technology, USA) plagiarize my ideas (2002-2010) (within the EDWs framework)? • (2016) Frank Wilczek’s ideas (Nobel Prize in Physics) (Philosophy of Mind (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. (June 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy.Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’) • (2016) Sean Carroll (California Institute of Technology, USA) • (2016) Frank Wilczek (Nobel Prize in Physics) • (2017-2019 - NEW March 2019) Carlo Rovelli in three books (2015, 2017) to my ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. (June 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy.Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’) • (2016) Sean Carroll (California Institute of Technology, USA) • (2016) Frank Wilczek (Nobel Prize in Physics) • (2017-2019 - NEW March 2019) Carlo Rovelli in three books (2015, 2017) to my ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark