Results for 'Ilmari Hirvonen'

Order:
See also
Ilmari Hirvonen
University of Helsinki
Did you mean: Amaru Haven
 1.  9
  Moritz Schlickin empiirinen realismi.Ilmari Hirvonen - 2019 - Ajatus 76 (1):125–167.
  Yleensä Wienin piirin loogista empirismiä kannattaneet filosofit mielletään antirealisteiksi. Tässä artikkelissa kuitenkin argumentoidaan, että piirin johtohahmo Moritz Schlick oli eräänlainen realisti myös nykystandardien valossa. Näin ollen – niin yllättävältä kuin se kuulostaakin – positivismi ja realismi ovat yhteensovitettavissa. Schlick tosin erotti kannattamansa empiirisen realismin jyrkästi metafyysisestä realismista, jota hän piti merkityksettömänä. Schlickin realismin esittelyn lisäksi artikkelissa tarkastellaan yleisellä tasolla hänen epistemologiaansa, kielifilosofiaansa ja metafysiikan kritiikkiään. Tekstissä pohditaan myös Schlickin suosiman realismin asemaa ja relevanssia nykyisessä realismikeskustelussa.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark