Order:
See also
Jan Forsman
Tampere University
 1. Tahto ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin filosofiassa.Jan Forsman - 2015 - Ajatus 72:15-51.
  Artikkelissa otan kantaa niin sanottuun voluntarismikiistaan Descartesin tahdon käsitykseen ja arvostelmateoriaan liittyen kannattaen epäsuoraa voluntarismia. Käsittelen erityisesti kysymystä voiko tahdolla Descartesin mukaan olla suora kontrolli ihmisen arvostelmasta pidättäytymiseen? Pitkään vallassa olleen tulkintasuuntauksen mukaan Descartesin käsityksessä tahdolla on kyky vaikuttaa doksastisiin tiloihin suoraan, pelkällä tahdon aktilla. Tätä kutsutaan suoraksi voluntarismiksi ja se tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että meillä on kyky hyväksyä, olla hyväksymättä sekä pidättäytyä arvostelemasta täysin tahdonvaraisesti. Tässä tekstissä kannatan kuitenkin epäsuoraa voluntarismia: tahto kykenee vaikuttamaan doksastiseen tilaan epäsuorasti vaikuttamalla uskomuksen (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Descartes on Will and Suspension of Judgment: Affectivity of the Reasons for Doubt.Jan Forsman - 2017 - In Gábor Boros, Judit Szalai & Oliver Istvan Toth (eds.), The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy. Budapest, Hungary: pp. 38-58.
  In this paper, I join the so-called voluntarism debate on Descartes’s theory of will and judgment, arguing for an indirect doxastic voluntarism reading of Descartes, as opposed to a classic, or direct doxastic voluntarism. More specifically, I examine the question whether Descartes thinks the will can have a direct and full control over one’s suspension of judgment. Descartes was a doxastic voluntarist, maintaining that the will has some kind of control over one’s doxastic states, such as belief and doubt. According (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  71
  Of Dreams, Demons, and Whirlpools: Doubt, Skepticism, and Suspension of Judgment in Descartes's Meditations.Jan Forsman - 2021 - Dissertation, Tampere University
  I offer a novel reading in this dissertation of René Descartes’s (1596–1650) skepticism in his work Meditations on First Philosophy (1641–1642). I specifically aim to answer the following problem: How is Descartes’s skepticism to be read in accordance with the rest of his philosophy? This problem can be divided into two more general questions in Descartes scholarship: How is skepticism utilized in the Meditations, and what are its intentions and relation to the preceding philosophical tradition? -/- I approach the topic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark