Results for 'Kambiz Badee'

8 found
Order:
 1. Phenomenal Consciousness from the Prospect of Representational Theory of Mind.Seyed Mohammad Hosseini & Kambiz Badee - 2013 - Falsafe 41 (1):85-104.
  One of the most important questions in epistemology is the nonphysical realities, like phenomenal consciousness. The main claim of physicalism is real explanations of events and properties are only physical explanations and representationalists are agree too. Thus these realities can explained by the rule of biases of physical and objective events.On the other hand , phenomenalists maintain that conscious experiences and aspect of subjectivity of phenomenal consciousness are not. In this article I attempt formulated the problem of phenomenal consciousness based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Church-Fitchs argument än en gång, eller: vem är rädd för vetbarhetsparadoxen?Sten Lindström - 2017 - In George Masterton, Keizo Matsubara & Kim Solin (eds.), Från Skaradjäkne till Uppsalaprofessor: festskrift till Lars-Göran Johansson i samband med hans pensionering. Uppsala: Department of Philosophy, Uppsala university, Sweden. pp. 160-171.
  Enligt ett realistiskt synsätt kan ett påstående vara sant trots att det inte ens i princip är möjligt att veta att det är sant. En sanningsteoretisk antirealist kan inte godta denna möjlighet utan accepterar en eller annan version av Dummetts vetbarhetsprincip: (K) Om ett påstående är sant, så måste det i princip vara möjligt att veta att det är sant. Det kan dock förefalla rimligt, även för en antirealist, att gå̊ med på̊ att det kan finnas sanningar som ingen faktiskt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  90
  Provokativ offentlig filosofi.Aksel Braanen Sterri - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 12 (2):105-128.
  English summary: Provocative Public Philosophy In 2017, I argued that people with Down syndrome cannot live full lives. This sparked a heated debated in the Norwegian public sphere. This gave rise to a debate over what academics should and should not say in public. A certain form of public philosophy, what I will call provocative public philosophy, was criticized for being harmful, imperialistic, for eroding trust in philosophers, and for creating too much noise. In this article I will, in light (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13–24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bevissthetens Logiske Struktur.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det er min strid at tabellen av intensjonalitet (rasjonalitet, bevissthet, sinn, tanke, språk, personlighet etc.) som har fremtredende her beskriver mer eller mindre nøyaktig, eller i det minste fungerer som en heuristisk for, hvordan vi tenker og oppfører oss, og så omfatter det ikke bare filosofi og psykologi, men alt annet (historie, litteratur, matematikk, politikk etc.). Legg spesielt merke til at intensjonalitet og rasjonalitet som jeg (sammen med Searle, Wittgenstein og andre) ser det, inkluderer både bevisst deliberativspråklig system 2 og (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Den Logiske Strukturen for Menneskelig Atferd.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det er min strid at tabellen av intensjonalitet (rasjonalitet, bevissthet, sinn, tanke, språk, personlighet etc.) som har fremtredende her beskriver mer eller mindre nøyaktig, eller i det minste fungerer som en heuristisk for, hvordan vi tenker og oppfører oss, og så omfatter det ikke bare filosofi og psykologi, men alt annet (historie, litteratur, matematikk, politikk etc.). Legg spesielt merke til at intensjonalitet og rasjonalitet som jeg (sammen med Searle, Wittgenstein og andre) ser det, inkluderer både bevisst deliberativspråklig system 2 og (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  89
  Den Logiska Strukturen för Mänskligt Beteende.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det är min uppfattning att tabellen över avsiktlighet (rationalitet, medvetande, sinne, tanke, språk, personlighet etc.) som har framträdande här beskriver mer eller mindre exakt, eller åtminstone fungerar som en heuristisk för, hur vi tänker och beter sig, och så det omfattar inte bara filosofi och psykologi, men allt annat (historia, litteratur, matematik, politik etc.). Observera särskilt att avsiktlighet och rationalitet som jag (tillsammans med Searle, Wittgenstein och andra) visa det, omfattar både medvetna deliberative språkliga System 2 och omedvetna automatiserade prelinguistiska (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Medvetandets Logiska Struktur.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det är min uppfattning att tabellen över avsiktlighet (rationalitet, medvetande, sinne, tanke, språk, personlighet etc.) som har framträdande här beskriver mer eller mindre exakt, eller åtminstone fungerar som en heuristisk för, hur vi tänker och beter sig, och så det omfattar inte bara filosofi och psykologi, men allt annat (historia, litteratur, matematik, politik etc.). Observera särskilt att avsiktlighet och rationalitet som jag (tillsammans med Searle, Wittgenstein och andra) visa det, omfattar både medvetna deliberative språkliga System 2 och omedvetna automatiserade prelinguistiska (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark