7 found
Order:
 1. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (19):53-74.
  God’s Knowledge of Future Contingents. John Duns Scotus’ Explanation The article concerns John Duns Scotus’ views on the problem of God’s knowledge of future contingents, presented by Scotus in his Lectura in librum primum Sententiarumd. 39, n. 1-93. He begins his analysis of the notion of God’s knowledge concerning the future events by criticizing two theories: first, the claim that the content of the idea of a thing, possessed by God, can include contingency of this thing; second, the claim that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Franciszka Suareza koncepcja jednostkowienia bytu na tle stanowisk myślicieli średniowiecznych.Martyna Koszkało - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):881-897.
  The paper presents Suárez’s view on the individuation of beings, which he developed in his Disputatio V, De unitate individuali eiusque principio. The aim, apart from simply presenting Doctor Eximius’s thought, is also to compare his views with his scholastic predecessors. When considering the question of individuation, Suárez remained under a considerable influence of the medieval tradition, which, however, he transformed in his writings according to his own convictions. He used the language of Duns Scotus when speaking of individuation and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Indywiduum a osoba. Rozważania Boecjusza, Ryszarda ze św. Wiktora i Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2013 - Filo-Sofija 13 (23):73-88.
  The paper presents John Duns Scotus’ view on the relationship between the notions of person, individual being and incommunicability. Scotus’ opinions on this matter are presented in the context of the approaches taken by Boethius and Richard of St Victor. The main conclusions of the article are as follows. According to Scotus, although individual, the nature of God is communicable. Its individuality is not the effect of a causal relation, however God is an individual being per se. Due to the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Rozważania Franciszka Suareza nad zakresem działania mocy absolutnej Boga w odniesieniu do prawa naturalnego.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):121-135.
  FRANCIS SUÁREZ’S VIEWS ON THE RELATION BETWEEN THE ABSOLUTE POWER OF GOD AND THE NATURAL LAW The article presents Francis Suárez’s views concerning the problem of the possibility of granting dispensation from the natural law by the absolute power of God. Suárez’s opinions on this matter were shown in his comprehensive work on the philosophy of law: De legibus ac Deo legislatore, in Book II De lege aeterna, naturali, et jure gentium, chapter XV entitled Utrum Deus dispensare possit in lege (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej - Sokrates, Platon, Arystoteles.Martyna Koszkało - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):157-186.
  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza kształtowania się pojęcia woli w starożytnej filozofii pogańskiej. W kontekście poglądów Sokratesa, Platona i Arystotelesa autor przedstawia wiele greckich intuicji dotyczących psychologii aktów moralnych i ludzkiego działania. Po pierwsze artykuł przedstawia doktrynę intelektualizmu etycznego, przypisywaną Sokratesowi, według której kognitywne elementy są głównym motywem naszych działań. Z tego powodu trudno znaleźć pojęcie wolnej woli w sokratejskiej antropologii. Po drugie artykuł prezentuje interpretację platońskiej antropologii, według której sferę thymos można nazwać proto-wolą. Ostatecznie autor ukazuje, jak trudno (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):441-458.
  Both in Polish and international literature Duns Scotus’ ethical thought has had a number of conflicting interpretations. The article presents the main elements of Duns Scotus’ ethical thought. The quaestions it tries to answer are the following: a) is Scotus’ ethics voluntaristic; b) if so, what type of voluntarism can one attribute to Scotus. Finding Scotus’ ethics moderately voluntaristic I distinguish and characterize three types of voluntarism that could be attributed to Scotus: psychological voluntarism (Duns finds the will more perfect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  97
  Wszechmoc (Boga - God's Omnipotence).Marek Pepliński & Martyna Koszkało - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków, Poland: pp. 37-59.
  Wersja przedostatnia, z 2010 roku. Proszę cytować wersję opublikowaną. Pre-final version, from 2010. Please, quote the published version.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark