5 found
Order:
See also
Mateusz Kotowski
Wroclaw Technical University
 1. Quo vadis, realisme?
 O obecnym stanie sporu o realizm naukowy.Mateusz Kotowski - 2018 - Filozofia Nauki 26 (2 [102]):151-164.
  The article investigates the intuition that both scientific realism and scientific antirealism are turning into degenerating research programs. The evolution of realism in reaction to pessimistic (meta)induction has certainly led to its increased sophistication as it has given rise to various versions of selective realism. However, many current discussions seem either too focused on semantic niceties or are turning into endless quarrels over case-study refutations of particular forms of realism. The point of finding a better understanding of the relations of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O rozwoju realizmu naukowego jako selektywnego sceptycyzmu.Mateusz Kotowski - 2014 - Filozofia Nauki 87 (3):105-123.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych.Mateusz Kotowski - 2016 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 99 (3):103-118.
  W pierwszej połowie XX wieku przyjęło się upatrywać w poglądach H. Poincarégo i P. Duhema przykładów antyrealistycznego stanowiska odnośnie do nauki i jej teorii. Etykietka ta przylgnęła do tych autorów tak mocno, że coraz częstszym dzisiaj głosom tych, którzy sprzeciwiają się takiemu szufladkowaniu ich filozofii, trudno jest przebić się do głównego nurtu dyskusji filozoficznych. W artykule wskazuję, że odczytywanie poglądów obu francuskich autorów jako antyrealistycznych nie znajduje potwierdzenia w ich własnych wypowiedziach. Przeciwnie, ich prace dostarczają mocnych świadectw na rzecz upatrywania (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Realizm zreformowany. Filozofia Iana Hackinga a spór o status poznawczy wiedzy naukowej.Mateusz Kotowski - 2016 - Wrocław: Oficyna Naukowa PFF.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Nowa indukcja a nowy realizm.Mateusz Kotowski - 2015 - Filo-Sofija 29:65-78.
  P. Kyle Stanford formulated his New Induction over the History of Science in order to show that underdetermination of scientific theories by evidence is a genuine problem of scientific theorizing about the world and a one that all scientific realists should take seriously. His argument uses historical record to show that because successful theories of the past were typically, in the light of the then available evidence, underdetermined by theories which we could not at the time conceive, we should expect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark