Results for 'Mikołaj Obuszewski'

6 found
Order:
 1. Problem złożoności relacji człowiek-maszyna w kontekście technologii cyfrowych.Adrian Mróz, Karolina Pełka, Mikołaj Obuszewski & Przemysław Warzocha - 2017 - Preteksty 1:22-33.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  60
  Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology.Mikolaj Domaradzki - 2018 - Diametros (58):2-17.
  The purpose of this article is to reconstruct Aristotle’s distinction between primary substances and their homonyms. It is shown that the Stagirite regards both body parts and artefacts as mere homonyms of primary substances when they are no longer capable of performing their function (ergon) and actualizing their end (telos). In the course of the present discussion, Aristotle’s approach is confronted with his famous doctrine of the four causes, whilst an analysis of the examples given by the Stagirite serves the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  64
  Przyszłość przez przeszłość – rola historii w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa.Mikołaj Raczyński - 2016 - Świat Idei I Polityki 15:66-80.
  Definicja patriotyzmu najczęściej ogranicza się do stwierdzenia, że jest to tylko pielęgnowanie pamięci o historii. Jednak patriotyzm może mieć dwojakie oblicze: jedno – najczęściej podkreślane – skierowane ku przeszłości i drugie ukierunkowane na teraźniejszość, a nawet przyszłość. Co więcej, zdaniem wielu badaczy patriotyzm nie musi być ściśle związany z jednym narodem czy kulturą. Wartą zainteresowania koncepcję patriotyzmu konstytucyjnego podczas dyskusji o tożsamości narodowej toczonych po II wojnie światowej wypracowali historycy i filozofowie niemieccy. Jednym z popularyzatorów tego projektu był i cały (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Terroryzm jako zakłócona komunikacja. Koncepcja rozumu komunikacyjnego Jurgena Habermasa a możliwość dialogu po 11 września.Mikołaj Raczyński - 2017 - Dialogi Polityczne 22:137-149.
  The purpose of the text is to point out the fragments of Jurgen Habermas’ thoughts about terrorism, which can be considered as a disturbed communication. Habermas orders to get rid of all serious atavisms, including terrorism. In his view, it is necessary to return to the understanding of politics as a communicational exchange aimed at reaching a rational settlement. In this approach, politics is difficult to distinguish from communication in everyday interactions. In both instances lying, manipulation and fraud cannot dominate, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  93
  Oratio de hominis dignitate = Mowa o godności człowieka.Giovanni Pico Della Mirandola, Zbigniew Nerczuk, Mikołaj Olszewski & Danilo Facca - 2010 - Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN.
  To początkowy fragment mowy O godności człowieka Pico della Mirandoli." Wstępem poprzedział Danilo Facca, przełożyli Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski. -/- This is an excerpt from the Polish translation of Pico della Mirandola's De dignitate hominis. The preface to the translation by Danilo Facca. Translation by Zbigniew Nerczuk and Mikołaj Olszewski.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  98
  Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark