5 found
Order:
 1. Standardni narativ rane moderne filozofije: Glavni nedostaci i Kantov uticaj.Milica Smajevic Roljic - 2021 - Theoria: Beograd 64 (3):113-126.
  Tokom dvadesetog veka na engleskom govornom području uspostavljen je standardni narativ rane moderne filozofije prema kome se svi autori ovog perioda dele u dve škole mišljenja: racionalističku i empirističku. Glavni cilj postavljen u ovom tekstu jeste da se ispitivanjem centralnih odlika ovog narativa pokaže njegova nepot- punost i neadekvatnost u prikazivanju filozofskih odnosa koji su postojali među figu- rama sedamnaestog i osamnaestog veka. Videćemo da su u poslednjih nekoliko dece- nija iznete ubedljive kritike ove teorije, kojima se predočavaju njeni glavni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Može li se odbraniti transcendentalna sloboda?Milica Smajevic Roljic - 2019 - Theoria: Beograd 62 (3):39-52.
  Centralno pitanje koje se postavlja u ovom radu jeste da li je i na koji način moguće odbraniti Kantov pojam transcendentalne slobode. U cilju pružanja odgovora na ovo pitanje ispituje se argument treće antinomije, kao i primena rešenja -/- ove antinomije na sferu ljudskog delanja. Uporednom analizom najzastupljenijih in- -/- terpretacija Kantove pozicije, dolazi se do zaključka da je ideja transcendentalne -/- slobode plauzibilna, ali samo ukoliko prihvatimo osnovne pojmove na kojima počiva -/- Kantova filozofija, na prvom mestu doktrinu transcendentalnog (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dedukcija moralnosti i slobode u Kantovoj etici.Milica Smajevic Roljic - 2020 - Theoria: Beograd 63 (1):29-42.
  U trećem odseku Zasnivanja metafizike morala Kant nastoji da, na osno­ vu ideje o nužnom pretpostavljanju slobode, pruži dedukciju vrhovnog moralnog prin­ cipa i da dokaže njegovo objektivno važenje. Tri godine kasnije, u Kritici praktičkog -/- uma, on eksplicitno poriče mogućnost izvođenja navedene dedukcije i promenom meto­ doloških postavki pokušava da pokaže da svest o moralnom zakonu kao činjenici uma -/- predstavlja osnovu za dedukciju slobode. U ovom radu ćemo zastupati stav da direktan -/- kontrast između dva Kantova teksta jasno (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nekontekstualistička i kontekstualistička verzija teorije relevantnih alternativa kao moguća rešenja skeptičkog paradoksa.Milica Smajevic Roljic - 2014 - Theoria: Beograd 3 (57):23-41.
  U ovom radu analizira se rešenje skeptičkog paradoksa koje pruža teorija relevantnih alternativa. Ispituju se i upoređuju dve verzije ovog rešenja: nekontekstualistič- ka čiji je tvorac i zastupnik Fred Drecke, i kontekstualistička koju zastupaju autori poput Kita Dirouza i Stjuarta Koena. Uporednom analizom nekontekstualističkog i kontekstuali- stičkog rešenja, dolazi se do zaključka da, iako oba rešenja imaju i povoljne i nepovoljne implikacije, Dreckeova teorija relevantnih alternativa nudi uverljivije objašnjenje, a zatim i rešenje skeptičkog paradoksa.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Barbara Herman, Morality as Rationality: A Study of Kant’s Ethics, Routledge, Abingdon and New York, 2016. [REVIEW]Milica Smajevic Roljic - 2020 - Filozofija I Društvo 31:265-267.
  In her book Morality as Rationality: A Study of Kant’s Ethics, Barbara Herman set a clear goal: to show that the central claims of Kant’s ethics can be properly understood only if we accept the thesis that morality is a form of rationality. In other words, Herman argues that within Kant’s practical philosophy all moral principles are rational and when we act in accordance with them we act rationally.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark