Results for 'Miri Albahari'

9 found
Order:
See also
Miri Albahari
University of Western Australia
 1. Perennial Idealism: A Mystical Solution to the Mind-Body Problem.Miri Albahari - 2019 - Philosophers' Imprint 19.
  Each well-known proposed solution to the mind-body problem encounters an impasse. These take the form of an explanatory gap, such as the one between mental and physical, or between micro-subjects and macro-subject. The dialectical pressure to bridge these gaps is generating positions in which consciousness is becoming increasingly foundational. The most recent of these, cosmopsychism, typically casts the entire cosmos as a perspectival subject whose mind grounds those of more limited subjects like ourselves. I review the dialectic from materialism and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  40
  Book Review: Vulnerable Futures, Transformative Pasts: On Vulnerability, Temporality, and Ethics by Miri Rozmarin. [REVIEW]Evelien Geerts - 2020 - Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 23:2.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Panpsychism and Cosmopsychism.Khai Wager - 2020 - Dissertation, University of Birmingham
  This collection of papers centres around a novel approach to the problem of phenomenal consciousness called cosmopsychism. A simple version of cosmopsychism says that the cosmos as a whole is conscious. In this collection, I focus on a comparison between arguably the most promising versions of cosmopsychism and panpsychism, called constitutive cosmopsychism and constitutive panpsychism, respectively. -/- The first paper, ‘A Blueprint for Cosmopsychism’ offers a blueprint for a cosmopsychist approach, comparing it to the panpsychist approach. It highlights how following (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. The Phenomenology of REM-Sleep Dreaming: The Contributions of Personal and Perspectival Ownership, Subjective Temporality and Episodic Memory.Stan Klein - 2018 - Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice 6:55-66.
  Although the dream narrative, of (bio)logical necessity, originates with the dreamer, s/he typically does not know this. For the dreamer, the dream world is the real world. In this article I argue that this nightly misattribution is best explained in terms of the concept of mental ownership (e.g., Albahari, 2006; Klein, 2015a; Lane, 2012). Specifically, the exogenous nature of the dream narrative is the result of an individual assuming perspectival, but not personal, ownership of content s/he authored (i.e., “The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Pojetí mechanismu v současné teorii vědy.Arnošt Veselý - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):159-175.
  Článek podává systematický kritický přehled o pojetí mechanismu v tzv. nové mechanistické filosofii. Nejdříve je popsán vznik a hlavní principy NMF. Je ukázáno, že NMF vznikla do značné míry jako kritická reakce na, do té doby převažující, logický empirismus. Dále jsou představeny hlavní definiční znaky mechanismu, které jsou po té jednotlivě rozebrány. Na závěr jsou diskutovány přednosti a omezení NMF. Je argumentováno, že NMF nabídla novou a realističtější perspektivu na způsob, jakým se věda dělá a jak se dochází k vědeckým (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Against a Mahāyāna Absolute: Why Absolutism Need Not Be a Conclusion of Mahāyāna Philosophy.Gary Donnelly - 2018 - Dissertation, University of Liverpool
  This work will argue that Mahāyāna philosophy need not result in endorsement of some cosmic Absolute in the vein of the Advaitin ātman-Brahman. Scholars such as Bhattacharya, Albahari and Murti argue that the Buddha at no point denied the existence of a cosmic ātman, and instead only denied a localised, individual ātman (what amounts to a jīva). The idea behind this, then, is that the Buddha was in effect an Advaitin, analysing experience and advocating liberation in an Advaitin sense: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  88
  Darwinismus a Portmannismus: Střetnutí Nesouměřitelných Biologických Paradigmat?Filip Jaroš - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):301-318.
  Tzv. portmannismus je specifický, v biologii kořenící myšlenkový směr, jehož dosah je v současné době omezen převážně na české země. Řada knižních, časopiseckých a popularizačních prací dokazuje, že na platformě Portmannových myšlenek vznikla v Čechách specifická a originální myšlenková škola. Portmann uznával Darwinovu teorii, upozorňoval však na množství jevů, které si žádají interpretaci sahající za rámec známých darwinistických mechanismů. Mezi zastánci Portmannovy nauky a hlavním proudem darwinistů existuje napětí, které koření v různých pojetích vědy. Portmannismus je často považován za nauku (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Historiografická Metoda Thomase Kuhna a Její Význam Z Hlediska Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):445-468.
  Význam Thomase Kuhna z hlediska jeho vlivu na další vývoj představ o povaze vědy a konkrétně na vznik tzv. sociologie vědeckého poznání bývá dnes běžně spojován s jeho Strukturou vědeckých revolucí, zatímco jeho starším historickým pracím je v tomto ohledu jen zřídkakdy věnována pozornost. Příspěvek analyzuje právě tyto práce a pokouší se charakterizovat základní metodologické rysy Kuhnova přístupu k dějinám vědy, který je v nich uplatňován. Prostřednictvím jejich porovnání s metodologickými východisky rané sociologie vědeckého poznání se snaží zjistit, nakolik lze (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  58
  Tassare l’Anidride Carbonica Per Ridurre il Cuneo Fiscale: Una Proposta Per la Sinistra Europea.Fausto Corvino - 2021 - Economia E Politica:1-5.
  Molti esperti concordano sul fatto che la pandemia di Covid-19 sia l'occasione giusta per iniziare a tassare l’anidride carbonica, ora che la domanda e quindi anche il prezzo dei combustibili fossili sono scesi. Tuttavia, la carbon tax continua ad essere vista con sospetto, soprattutto tra i progressisti, che temono che questa misura abbia effetti regressivi. Allo stesso tempo, i sostenitori di una carbon tax a entrate positive, che finanzi investimenti in progetti ecologici, rischiano di allarmare eccessivamente l’elettorato conservatore. In questo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark