Results for 'Paulina Sadowska'

12 found
Order:
 1. Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska & Michał Sydow - 2013 - Fundacja Pomocy Matematykom I Informatykom Niespra.
  Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziały Bydgoszcz i Łódź". Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś - podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki.Paulina Karbownik - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Power of Excuses.Paulina Sliwa - 2019 - Philosophy and Public Affairs 47 (1):37-71.
  Excuses are commonplace. Making and accepting excuses is part of our practice of holding each other morally responsible. But excuses are also curious. They have normative force. Whether someone has an excuse for something they have done matters for how we should respond to their action. An excuse can make it appropriate to forgo blame, to revise judgments of blameworthiness, to feel compassion and pity instead of anger and resentment. The considerations we appeal to when making excuses are a motley (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 4. Know How and Acts of Faith.Paulina Sliwa - 2018 - In Matthew A. Benton, John Hawthorne & Dani Rabinowitz (eds.), Knowledge, Belief, and God: New Insights in Religious Epistemology. Oxford: Oxford University Press. pp. 246-263.
  My topic in this paper is the nature of faith. Much of the discussion concerning the nature of faith proceeds by focussing on the relationship between faith and belief. In this paper, I explore a different approach. I suggest that we approach the question of what faith involves by focussing on the relationship between faith and action. When we have faith, we generally manifest it in how we act; we perform acts of faith: we share our secrets, rely on other’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 5. Excuse without Exculpation: The Case of Moral Ignorance.Paulina Sliwa - 2020 - In Russ Shafer Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics. pp. 72-95.
  Can moral ignorance excuse? This chapter argues that philosophical debate of this question has been based on a mistaken assumption: namely that excuses are all-or-nothing affairs; to have an excuse is to be blameless. The chapter argues that we should reject this assumption. Excuses are not binary but gradable: they can be weaker or stronger, mitigating blame to greater or lesser extent. This chapter explores the notions of strength of excuses, blame miti- gation and the relationship between excuses and moral (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6.  73
  Definicje przedmiotu teoretycznego.Paulina Seidler - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):375-390.
  The paper presents three main definitions of theoretical entity: basic definition, definition from unobservability, and ontological definition. These are the definitions of theoretical entity that are most popular and widely accepted by philosophers of science (both realists and antirealists). All these definitions contain significant defects, which lead to unacceptable conclusions. The author also offers an alternative definition from explanation, which avoids the defects of previous definitions. The aim of the paper is to prove that proper definition of theoretical entity is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sztuka i przestrzeń. Pawła Florenskiego interpretacja kategorii przestrzenności.Paulina Sury - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):229-242.
  This paper attempts to acquaint Polish readers with the Russian Orthodox philosopher Pavel Florensky’s (1882–1937) thinking on the category of space‑ness, which together with the categories of symbolism and light is one of the key‑words in his theory of aesthetics. The concept of space is, according to Florensky, a criterion for distinguishing art types, although for him it is only a model, which can be used to help form judgments about the world. It is also the basis of being for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  35
  Data and Afrofuturism: an emancipated subject?Aisha Paulina Lami Kadiri - 2021 - Internet Policy Review 10 (4):1-26.
  The concept of an individual, liberal data subject, who was traditionally at the centre of data protection efforts has recently come under scrutiny. At the same time, the particularly destructive effect of digital technology on Black people establishes the need for an analysis that not only considers but brings racial dimensions to the forefront. I argue that because Afrofuturism situates the Black struggle in persistent, yet continuously changing structural disparities and power relations, it offers a powerful departure point for re-imagining (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Expecting the Unexpected.Tom Dougherty, Sophie Horowitz & Paulina Sliwa - 2015 - Res Philosophica 92 (2):301-321.
  In an influential paper, L. A. Paul argues that one cannot rationally decide whether to have children. In particular, she argues that such a decision is intractable for standard decision theory. Paul's central argument in this paper rests on the claim that becoming a parent is ``epistemically transformative''---prior to becoming a parent, it is impossible to know what being a parent is like. Paul argues that because parenting is epistemically transformative, one cannot estimate the values of the various outcomes of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 11.  81
  O afrykańskim stanie rzeczy. Analiza teorii systemu autorstwa Paulina J. Hountondji'ego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In A. Żukowski (ed.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. Olsztyn: pp. 393-413.
  Beniński filozof Paulin J. Hountondji jest autorem teorii systemu, która aspiruje do przynajmniej częściowego wytłumaczenia przyczyn złej kondycji afrykańskich społeczeństw i państw. Afrykański społeczno-polityczny stan rzeczy charakteryzuje, zdaniem Hountondjiego, przede wszystkim wadliwa organizacja struktur instytucjonalnych państw oraz codziennego życia Afrykanów. Hountondji krytykuje liczne wady afrykańskiej rzeczywistości - w tym inercję instytucji, działania pełne absurdów, marnowanie czasu, energii i zdrowia - i zarazem poszukuje ich ukrytych, „systemowych” podstaw. W rozumieniu Hountondjiego, system to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych elementów organizacji afrykańskich społeczeństw. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Defending Nonreductionism About Understanding.Michele Palmira - 2019 - Thought: A Journal of Philosophy 8 (3):222-231.
  In this note I defend nonreductionism about understanding by arguing that knowledge is neither necessary nor sufficient for understanding. To do so, I examine Paulina Sliwa’s recent (Sliwa 2015, 2017) defence of knowledge-based Reductionism (Reductionism for short). Sliwa claims that one understands why p if and only if one has a sufficient amount of knowledge why p. Sliwa also contends that Reductionism is supported by intuitive verdicts about our uses of ‘understanding why’ and ‘knowing why’. In reply, I first (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark