Results for 'Przeł. Seweryn Blandzi'

12 found
Order:
 1.  19
  Suareza Disputationes Metaphysicae i średniowieczne teorie transcendentaliów.Rolf Darge & Przeł. Seweryn Blandzi - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):177-198.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Gorgiasza meontologia vs. nihilizm.Seweryn Blandzi - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):245 - 264.
  Meontology of Gorgias vs. Nihilism. The purpose of this paper is to challenge Gorgias’ image of a “nihilist existentialist”. The original thesis ouden estin, too frequently rendered as „nothing exists”, thus reducing the verb “to be” to denote “bare” existence, and ouden to denote “nothingness”. On close inspection, it turns out that, in Gorgias, neither do we have a negation of reality nor an affirmative treatment of the word “nothingness”.Therefore, ouden” should not be understood as a negation of all reality (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  49
  Wojciech HANUSZKIEWICZ, Filozofia Hermanna Cohena W Perspektywie Sporu o Jedność Metody Transcendentalnej. [REVIEW]Seweryn Blandzi - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):377-378.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  25
  Seweryn Blandzi, Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne. [REVIEW]Rec Jan Bigaj - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):285-290.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  26
  Obóz Kultury 2.0.Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik - 2010 - Fundacja Ortus.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  74
  Platon, Protagoras, Przeł. L. Regner. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1997 - Ruch Filozoficzny 54 (2):279-280.
  This is the review of L. Regner's translation of Protagoras by Plato.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  28
  Nowe rozumienie życia podmiotowego: fenomenologiczny projekt Michela Henry’ego (przeł. Wojciech STARZYŃSKI).Jean Leclercq & Grégori Jean - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):493-504.
  The phenomenological tradition is commonly understood as the domain of “philosophy of the subject”, and in this regard it is often criticized in contemporary thought. In respect to it, the originality of Michel Henry is to enter into this tradition by formulating to it an inverse objection: a mistake of the “historic” phenomenology is that it has not been able to conceive the subject in its own being or better, in its “interiority”. The aim of this paper is to determine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  25
  S. Swieżawski.Zbigniew Nerczuk - 2000 - In M. Olszewski, A. Świtkiewicz, A. Zwolińska & Zbigniew Nerczuk (eds.), Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Wrocław:
  To opracowanie historii filozofii starożytnej i średniowiecznej zredagowane na podstawie manuskryptów przez A. Świtkiewicz-Blandzi, M. Olszewskiego, A. Zwolińską i Z. Nerczuka. Moja część pracy polegała na opracowaniu I części, obejmującej całą Starożytność. W załączniku myśl Heraklita w manuskrypcie Pana Profesora Swieżawskiego oraz w moim opracowaniu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  17
  Digitalizacja Dziedzictwa.Andrzej Klimczuk - 2010 - Fundacja Ortus.
  More Info: M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, A. Klimczuk, M. Rynarzewski, J.M. Seweryn, G.D. Stunża, M. Wilkowski, A. Orlik, Digitalizacja dziedzictwa (Digitisation of Heritage), Fundacja Ortus, Warszawa 2010. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  25
  „Spontaniczność poznania”. Zależność „Analityki transcendentalnej” od rozwiązania trzeciej antynomii.Marcus Willaschek & Przeł. Wojciech Hanuszkiewicz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):491-511.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  40
  Wartości wieczyste w sztuce islamu.Titus Burckhardt & przeł. Jakub DANIŠ - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):161-172.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  12
  Fichte dzisiaj.Jürgen Stolzenberg, Przeł. Monika Adamczyk & Przeł. Wojciech Hanuszkiewicz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):512-526.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark