Results for 'Sylvie Delacroix'

Order:
See also
Sylvie Delacroix
University College London
 1. Drafting a Constitution for a "Country of Words": The Palestinian Case.Sylvie Delacroix - 2012 - Middle East Law and Governance 4 (2).
  Can words – rather than a State – constitute a country? It may be made of land, rivers, forests or deserts – yet, without its inhabitants’ words, there would be no map to draw, no tale to sing, no country to speak of. Palestinian tales abound. They speak of departed lands, vanished homes, forfeited livelihoods. They lament internal wrangling, squeal occupational anger, seek to whisper away those quotidian checkpoint humiliations. Yet, they also speak of hope. If there ever were such (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Diverse Voices: Czech Women’s Writing in the Post-Communist Era.Elena Sokol - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):37-58.
  This essay offers an overview of the diversity of women’s prose writing that emerged on the Czech cultural scene in the post-communist era. To that end it briefly characterizes the work of eight Czech women authors who were born within the first two decades after World War II and began to create during the post-1968 era of ‘normalization’. In this broad sense they belong to a single generation. With rare exception their work was not officially published in their homeland until (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  42
  Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu [Identity in Liberal Political Theory and the Cosmopolitan Dilemma].Sylvie Bláhová & Pavel Dufek - forthcoming - Filosoficky Casopis.
  V textu adresujeme otázku individuální identity a její místo – či spíše opomíjení – v současných diskusích o kosmopolitní extenzi liberalismu jakožto dominantní politické teorie. Ukazujeme, že při konzistentním důrazu na komplementaritu „vnitřní“ a „vnější“ identity člověka, která je liberalismu vlastní od samotných jeho počátků, se vyjevuje zásadní nedostatečnost liberálního kosmopolitního projektu, a to v podobě podceňování nezbytnosti jednoznačně určeného veřejného rámce, který bude srozumitelně fixovat a vynucovat liberální principy a hodnoty a umožní tak jejich realizaci v individuálních životech. Argumentujeme, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark