Results for 'Yabancı Düşmanlığı'

9 found
Order:
 1. Yabancılaşma ve İnsan Doğası Bağlamında Marx’ta Etiğin İmkânı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (73):632-640.
  Marx’ın yapıtlarında ahlaki bir kaygı taşıdığı ve bu doğrultuda bir etik teorisine sahip olduğu düşüncesi günümüzde tartışılmaya devam eden bir meseledir. Bu tartışma genellikle Marx'ın yabancılaşma, insan doğası ve kapitalizm hakkında ileri sürmüş olduğu düşünceleri üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda, ilk olarak, makalede Marx’ın yabancılaşma teorisi ve bu kavramın nasıl ortaya çıktığına ilişkin tarihsel arka plan verilmektedir. Daha sonra yabancılaşma ile insan doğası arasındaki ilişkiyi kurarak, Marx'ın insan doğası anlayışının ona bir etik teorisi imkânı sağlayıp sağlamadığı tartışılmaktadır. Bu bağlamda, Marx'ın etik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  70
  1844 Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları’nda Yabancılaşma ile Özel Mülkiyet Arasındaki İlişki.Soner Soysal - 2022 - Posseible Journal of Philosophy 10 (2):142-57.
  Karl Marx’ın 1844 Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları onun yabancılaşma kavrayışını anlamak açışından oldukça önemli bir metindir. Bu metinde dört farklı yabancılaşma türünden söz edilir. Ancak, Marx’ın bu yabancılaşma biçimlerine ilişkin açıklamaları incelendiğinde, aslında bunlardan birinin, türsel yabancılaşmanın, daha temel olduğu ve diğerlerinin de bu yabancılaşma biçiminden kaynaklandığı ortaya çıkar. Türsel yabancılaşmanın temel yabancılaşma biçimi olduğu iddiası, hem Marx’ın emeğin yabancılaşmasının özel mülkiyetin nedeni olduğu iddiasını temellendirmeyi hem de yabancılaşmanın sadece kapitalist sisteme özgü bir olgu olmadığını göstermeyi olanaklı kılar.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. An overview of franchising in the hospitality industry of Turkey.Orhan Yabanci & Ali Erbas - 2017 - İsletme Arastirmalari Dergisi 9 (1):166-179.
  Tourism is regarded as one of the fastest growing industries of our time. International hotel chains seem to contribute this development to a great amount. These hotels invest in Turkey since 1950s. Recently, these investments seem to be made majorly as franchises. Today, franchising seems to be one of the major strategies to enter global markets. And the system is popular because of its organisational and financial advantages. Although Franchising is adopted and frequently used in tourism industry, there are not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  83
  Implications from a cult location of winter tourism: The case of MooserWirt in Sankt Anton.Orhan Yabanci - 2019 - In A. Cavus (ed.), the 1st International Winter Tourism Congress. Erzurum: pp. 486.
  Many people go outdoors in winter for skiing, snowboarding, sledding, snowmobiling and some other activities that all fall within the realm of winter tourism. Winter tourism is a source of both personal and public health, and thus a source of prosperous living. Along with that, it is a conspicuous economic phenomenon that generates millions of dollars in annual revenue for stakeholders. Hence, this type of tourism is of top importance, and thus one of the main concerns to many snowy destinations (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  70
  The core principles for an effective city tour design.Orhan Yabanci - 2019 - In Oktay Emir (ed.), The 4th International Tourism Congress. Eskisehir: pp. 326.
  Travel is a service-intensive business that contributes to both global and local economies. As to the World Tourism Organization, the international tourist arrivals reached over a billion. These arrivals are fulfilled by various travel and tour companies that make billions of dollars in annual revenue. The conspicuous economy is generated through the close collaboration of the stakeholders, particularly tour companies, hotels, governments, scholars, and local vendors. One cannot deny the contribution of city tours to the striking success of the travel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. An exploration of hospitality management competencies in Turkey through content analysis of the job ads.Rahman Temizkan & Orhan Yabanci - 2017 - İsletme Arastirmalari Dergisi 9 (4):215-227.
  This paper reports on the hospitality management competencies required to be assigned to a management position in Turkey. The study found out a number of competencies with top priority ranging from 82.1 to 21.4 percent extracted from job ads on the most browsed career websites in Turkey by employing a content analysis as the research method. These core competencies were delineated in the five domains of Sandwith’s Competency Domain Model in order to discover how they pertained to the theory. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. 60-72 Aylık Çocukların Yabancı Dillere Karşı İlgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Farklılaşmasının İncelenmesi.Asude Balaba - 2017 - KALEM Uluslararası Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2):237-261.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  98
  Dehşet Yönetimi Kuramı Açısından Ölüm Kaygısının İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Tutumların Üzerindeki Etkisi.Kenan Sevinç - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (55):27-50.
  İngiltere, Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir ve ülkede Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar giderek artmaktadır. Yabancılara yönelik bu olumsuz tutumların birçok farklı psikolojik nedeni bulunmaktadır. Dehşet Yönetimi Kuramı kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar, bu nedenlerden birisinin bireylere ölümün hatırlatılması olduğunu iddia etmektedir. Bu kurama göre, hayatta kalmak gibi güçlü bir motivasyona sahip olan insan aynı zamanda bu çabalarının bir gün başarısız olacağını bilir ve ölüm kaygısı yaşar. Ölümün hatırlatıldığı bireyler, ölüm kaygısının üstesinden gelmek için kendi kültürlerine yöneldiklerinde, diğer kültürlere (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  40
  Eski Dil - Yeni Dil Tartışması Üzerine.Alper Yavuz - 2011 - İnsancıl 256:21-25.
  Bu yazıda Türkçenin yabancı kökenli sözcüklerden arındırılması çabalarına yönelik eleştiriler değerlendiriyor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark