Order:
 1.  19
  Popper's Flirt with Dogmatism.Zuzana Parusniková - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):179-200.
  At various occasions Popper states that in order for a theory to show its strength “certain amount” of dogmatism must precede the critical testing phase. He even argues that dogmatism is a necessary precondition of criticism. These are alarming statements, undermining Popper’s methodological imperative of falsification. Critical rationalism is based on a strict opposition to dogmatism for logical reasons, for evolutionary reasons, and for ideological reasons. Popper cannot provide any objective criterion defining the proper dosage of dogmatism and thus opens (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  34
  David Hume and the Science of Man.Zuzana Parusniková - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (2):205-231.
  Hume built his philosophical system with the ambition to become a Newton of human nature. His science of man is the fulfillment of this project. Hume was inspired by the Newtonian experimental empirical method excluding hypotheses, and he applied this method to moral sciences; he took those to be the basis of all other knowledge. The observation of human cognitive faculties, however, brought him to sceptical conclusions concerning the rational justification of empirical sciences. His original ambitions are thus undermined and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  24
  Polemika s Hillovým Pojetím „Nového Huma“.Zuzana Parusniková - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):127-138.
  Debata o tzv. „Novém Humovi“ byla v posledních desetiletích dominantním tématem humovské interpretace. James Hill ve svém příspěvku v tomto časopise podporuje hlavní požadavek „novohumovců“, který vymezuje Huma jako epistemologického skeptika a ontologického realistu. Vůči tomuto pojetí máme několik výhrad. Některé se týkají nejasností v definici realismu a celkově i smysluplnosti projektu „Nový Hume“. Některé se týkají konkrétních Hillových argumentů zaměřených na Humovy Dialogy a především jeho tvrzení, že v tomto díle lze nalézt další důkaz Humova realismu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark