View topic on PhilPapers for more information
Related categories

8 found
Order:
More results on PhilPapers
 1. added 2020-05-14
  Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing.Krzysztof Trzcinski - 2019 - Warszawa: Elipsa.
  Monografia ta traktuje o ograniczaniu konfliktów w relacjach między segmentami społecznymi (takimi jak grupy etniczne, wspólnoty religijne), w których członkostwo opiera się na podstawach askryptywnych i kulturowych, a także między nimi a władzą centralną w Nigerii i Indonezji. Państwa te mają burzliwą historię niepodległego bytu, ogromne wieloetniczne i wieloreligijne populacje, duże gospodarki oraz zasoby surowców energetycznych. Jak wskazują liczne raporty, będą wkrótce należeć do najważniejszych w świecie. W Nigerii i Indonezji funkcjonują systemy polityczne oparte na tzw. power-sharing (współrządzeniu), tj. takie, (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-05-04
  Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Przegląd Politologiczny 3:27-39.
  Artykuł traktuje w zarysie o istocie i głównych modelach power-sharing. Choć powersharing może być pojmowane w sposób bardzo szeroki, tematyka tego artykułu dotyczy jego wąskiego rozumienia. Odnosi się ono do fenomenu dzielenia się władzą państwową przez różne segmenty (np. grupy etniczne lub wspólnoty religijne) społeczeństw pluralnych (podzielonych, sfragmentaryzowanych), w tym zwłaszcza wieloetnicznych i/lub wieloreligijnych. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie treści power-sharing we wskazanym wąskim rozumieniu i wytłumaczenie w zarysie jego głównych modeli (konfesjonalizm, model Lewisa, konsocjonalizm, centrypetalizm).
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2020-04-24
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część II).Krzysztof Trzcinski - 2012 - Afryka 35:11-26.
  Krzysztof Trzciński, ‘The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 2).’ The article has been published in “Afryka” 35, 2011, pp. 11-26 and is a continuation of the previous paper published under the same title in “Afryka” 34. Part 2 explains a couple of cases (of the Senate of Lesotho, and two Houses of Chiefs, in Botswana and Zambia) that seem useful in the analysis of the Nigerian political thinker Claude Ake’s concept (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-04-24
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część I).Krzysztof Trzcinski - 2011 - Afryka 35:30-42.
  Krzysztof Trzciński, ‘The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 1).’ The article has been published in “Afryka” 34, 2011, pp. 30-42. It consists of two parts. Part 1 explains Nigerian political thinker Claude Ake’s concept of the ‘chamber of nationalities,’ in the context of the idea of recognizing and strengthening the ethnic groups’ rights in a multiethnic African state. According to the concept, in an African state, a bicameral parliament should be (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2020-04-23
  Kilka uwag o koncepcji prezydentury rotacyjnej w państwie afrykańskim.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Afryka 31 (32):29-44.
  Krzysztof Trzciński, ‘Some Remarks on the Idea of Rotational Presidency in an African State.’ The article has been published in “Afryka” 31-32, 2010, pp. 29-44. The main aim of this article is to explain and analyze in a critical way the concept of the rotational presidency, proposed for a multiethnic African state by a Ghanaian philosopher Kwame Gyekye. In his opinion, the presidency in an African state should be rotated between all ethnic groups. According to Gyekye, this system would allow (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2020-04-18
  What is Power Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power Sharing.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Studia Polityczne 46 (3):9-30.
  In this article, the author analyzes the term "power-sharing" in the context of power exercised within a state. He first examines the term in the very general sense, in which it can be applied to all types and dimensions of sharing of power between various groups and institutional entities. Second, the author examines the meaning of the term in the narrow sense, that is, the phenomenon of systemic sharing of power by groups (segments) whose membership is based on ascribed criteria (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2020-04-12
  Hybrid Power Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-Segmental Societies.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Politeja 56 (5):86-107.
  There are various ways of reducing conflicts and of stabilizing the political situation in states where society is made up of many different ethnic groups and religious communities, and where relations between these segments – or between them and the central government – are tense. A particularly important way is the establishment in those states of a political system based on power-sharing (PS), which allows members of various ethnic and religious segments to take part in the exercise of power. The (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2020-04-12
  The Future of the Multi-Ethnic African State: On the Perspective of Ifeanyi A. Menkiti.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Hemispheres 25:73-94.
  In this article, I present and critically analyze the main ideas of the Nigerian thinker, Ifeanyi A. Menkiti, on the future of the multi-ethnic state in Africa. Menkiti appears to consider that the basic condition for the successful coexistence of the various groups occupying the states of Africa is for relations between them to rest on just principles. Justice should involve the fair and equitable division amongst peoples of the burdens and benefits of living in a common state. To realize (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark