Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Pagsusuring Moral sa mga Pilíng Tagpo sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo.Clarissa Mae Paranas, Nixon Paul J. Sumaoang & Niña Jesusa G. Reyes - 2020 - Hasaan Journal 6 (1):193-215.
  Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay mga nobelang isinulat ni Dr. Jose P. Rizal na sumasalamin sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Español. Ikinubli ni Rizal ang mga di-makatáong pagtrato ng mga Español sa mga itinuring na Indio sa pamamagitan ng mga pangyayari at mga karakter sa kaniyang dalawang akda. Mula sa Teorya ng Moral na Pag-unlad (Theory of Moral Development) ng isang Amerikanong Sikolohistang si Lawrence Kohlberg ay sinuri ng papel na ito ang 10 (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark