Bà ngoại, ông bác và tuổi thơ: Chuyện ngày đầu năm nhân một bức ảnh cũ

Nhớ Vườn Quê (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Việc có được một tấm ảnh cũ, cách đây gần nửa thế kỷ là điều kỳ diệu. 50 năm sẽ rất nhiều thay đổi. Đồ đạc lớn còn cũ hỏng, thì giữ được tấm ảnh in giấy khó biết chừng nào. Chưa kể thời đó rất nghèo, đâu phải dễ có điều kiện chụp ảnh. Ấy vậy, mà tôi lại có lại được bức ảnh đen trắng, ngay đã gần 50 năm tuổi.

Analytics

Added to PP
2023-10-28

Downloads
84 (#87,481)

6 months
84 (#47,338)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?