Results for 'Aleksandra Kowalewska-Buraczewska'

8 found
Order:
 1.  11
  Who Speaks for Hume: The Question of Hume’s Presence in the Dialogues Concerning Natural Religion.Aleksandra Davidović - 2021 - Belgrade Philosophical Annual 1 (34):113-137.
  One of the reasons for many different and even opposing interpretations of Hume’s Dialogues Concerning Natural Religion is the absence of consensus concerning the question of which character in the Dialogues represents Hume. In this paper I argue that taking Philo to be his primary spokesperson provides us with the most consistent reading of the whole work and helps us better understand Hume’s religious viewpoint. I first stress the specific dialogue form of Hume’s work, which requires us to take into (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 3.  50
  Framing Indeterminacy: Pedagogical Journey Into Experimental Architectural Thinking.Aleksandra Raonic & Claudia Westermann - 2018 - Technoetic Arts 16 (2):137-151.
  This paper presents and discusses design studio outcomes developed in response to a studio brief linked to the Fun Palace Futures initiative of the Royal British Institute of British Architects (RIBA) in honour of architect Cedric Price and artist Joan Littlewood. The studio brief was collaboratively developed by the authors. Its core question was: How could the thoughts that guided the development and design of the Fun Palace – a project that was never built but is still today cited as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Welche Rolle spielen bei der Entlehnung die grammatischen Eigenschaften? Gezeigt am Beispiel deutscher entlehnungen in der polnischen Gegenwartssprache.Aleksandra Czechowska-Błachiewicz - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:134-138.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  60
  Barbara Skarga: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. [REVIEW]Rec Aleksandra WĘGRECKA - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):533-540.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Alternatywne rozwiązania na rzecz silnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce.Andrzej Stogowski, Zofia Rutkowska & Aleksandra Andrzejewska - manuscript
  Każda przedsiębiorczość jest ‘motorem rozwoju’. Dotyczy to również przedsiębiorczości społecznej, podkreślającej wspólny cel wielu partnerów, w tym m.in. władz samorządowych, przedsiębiorców prywatnych, organizacji obywatelskich, jakim jest spójność społeczna oraz podniesienie jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców danej wspólnoty lokalnej czy regionalnej.Budowanie strategii rozwoju kapitału społecznego w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy wymaga „włączania” grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu społecznego. Takie podejście stawia sobie za cel przede wszystkim nie tworzenie nowych barier oraz stopniowe usuwanie już istniejących, które mogą (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Mind, Cognition, and Neuroscience: A Philosophical Introduction.Benjamin D. Young & Carolyn Dicey Jennings (eds.) - forthcoming - Routledge.
  Mind, Cognition, and Neuroscience: A Philosophical Introduction is specifically designed for interdisciplinary audiences. The textbook will offer a comprehensive overview of a wide range of contemporary topics that are relevant to the study of mind. Each chapter will situate current philosophical research and neuroscientific findings within historically relevant debates in philosophy of cognitive science. By situating cutting-edge research within the theoretical trajectory of the field, students will gain a fundamental understanding of the cognitive neurosciences, as well as the progressive nature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark