Results for 'Witold Wachowski'

20 found
Order:
See also
Witold Wachowski
Maria Curie-Sklodowska University
Witold M. Wachowski
Maria Curie-Sklodowska University
Witold Wachowski
Nicolaus Copernicus University
1 more
 1. Płeć Kulturowa W Rozproszonych Systemach Poznawczych – Możliwości Konceptualizacji.Wachowski Witold - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):135-150.
  Title - Gender in distributed cognitive systems: Possible conceptualizations. Abstract - There is a mismatch between social and biological approaches in the studies on sex and gender. Neurofeminist researchers critically examine gendered impacts of research in neuroscience and cognitive science, as well as develop more adequate and gender‑appropriate neuroscientific studies. However, they still seem to be focused on the brain and its relationship with the environment. Moreover, there are a little ‘science‑phobic’ feminist approaches based on actor‑network theory, and social science (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Poznanie rozproszone. Od heurystyk do mechanizmów [Distributed Cognition: From Heuristics to Mechanisms].Witold M. Wachowski - 2022 - Lublin, Polska: Wydawnictwo UMCS.
  My basic research question – well beyond the scope of this book – is what the relationships between cognitive processes and cultural structures and practices are. Here, I get closer to answering this question in the following five steps: (1) I present cognitive ecology as a research tradition in cognitive science, characteristic of the approaches to wide cognition, i.e., embodied, embedded, extended, ecological psychology, enactivism, etc. (2) I distinguish two dimensions of the distributed cognition approach: as a theoretical framework and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 4. Replicability or Reproducibility? On the Replication Crisis in Computational Neuroscience and Sharing Only Relevant Detail.Marcin Miłkowski, Witold M. Hensel & Mateusz Hohol - 2018 - Journal of Computational Neuroscience 3 (45):163-172.
  Replicability and reproducibility of computational models has been somewhat understudied by “the replication movement.” In this paper, we draw on methodological studies into the replicability of psychological experiments and on the mechanistic account of explanation to analyze the functions of model replications and model reproductions in computational neuroscience. We contend that model replicability, or independent researchers' ability to obtain the same output using original code and data, and model reproducibility, or independent researchers' ability to recreate a model without original code, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5. Book Review: Jeff Buechner, Gödel, Putnam, and Functionalism: A New Reading of Representation and Reality. [REVIEW]Witold M. Hensel & Marcin Miłkowski - 2014 - Journal of Cognitive Science 15 (3):391-402.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zur Herausbildung der deutschen überregionalen Standardsprache.Witold Sadziński - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:49-59.
  W artykule opisano krystalizowanie się języka niemieckiego od początków indogermańskich, poprzez germański, staro-wysoko-niemiecki, średnio-wysoko-niemiecki aż do fazy wczesnowysoko- niemieckiej. Autor koncentruje się na ukazaniu zmian fonetyczno-morfologicznych, towarzyszących temu procesowi, uwypuklając szczególnie tzw. pierwszą i drugą przesuwkę.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Watered Down Essences and Elusive Speech Communities: Two Objections Against Putnam's Twin Earth Argument.Witold M. Hensel - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 38:22-41.
  The paper presents two objections against Putnam’s Twin Earth argument, which was intended to secure semantic externalism. I first claim that Putnam’s reasoning rests on two assumptions and then try to show why these assumptions are contentious. The first objection is that, given what we know about science, it is unlikely that there are any natural-kind terms whose extension is codetermined by a small set of microstructures required by Putnam’s indexical account of extension determination. The second objection is that there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  43
  Bernard-Henry Lévy, De la guerre en philosophie. [REVIEW]Rec Witold Wieteska - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):305-312.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Długa droga donikąd. O Sydneya Shoemakera funkcjonalistycznej teorii tożsamości osobowej.Witold M. Hensel - 2013 - Ethos(misc.) 101 (1):137-152.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  58
  O ścisłej dystynkcji, której nigdy nie było.Witold M. Hensel - 2012 - Edukacja Filozoficzna 54:95-107.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zur Standardsprache und Wortgeographie.Witold Sadziński - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:89-105.
  Autor analizuje słownictwo niemieckie pod kątem jego regionalnego zróżnicowania, koncentrując się zwłaszcza na osi północ-południe. Zwraca uwagę na charakterystyczne cechy diatopicznych wariantów północnych (m. in. występowanie geminat b, d, g) oraz południowych (m. in. zauważalny brak przegłosu). Ważnym aspektem w analizie jest także występowanie bądź brak tzw. drugiej przesuwki, która w decydującej mierze zaważyła na wyodrębnieniu się w języku niemieckim podziału dialektalnego. Autor zwraca uwagę na aspekt socjolingwistyczny występowania w słownictwie dubletów regionalnych, co związane jest z coraz szerszą migracją ludności (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Anglizismen als Widerspiegelung der anglo-amerikanischen (EDV)-Kultur in dem neuesten Wortschatz des Deutschen.Witold Sadziński - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:7-15.
  The article presents the newest English words in modern German language, which were taken into the “Duden” dictionary in the years 2000–2010. The author also shows the semantic groups of anglicisms described in the book “Anglizismen-Index” (2011). The most important thing was to show that 80% of English loan words can be seen as a danger for the German native equivalents.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Interregionale Wechselbeziehungen in deutscher Lexik.Witold Sadziński - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:125-133.
  W artykule przedstawiono proces i przyczyny przenikania słownictwa regionalnego z jednej części terytorium Niemiec do drugiej, a także ukazuje drogę wybranych leksemów do ich ponadregionalnego użycia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zur Konkordanz der polnischen Originaltitel und deren deutscher Übersetzungen in der schöngeistigen Literatur.Roman Sadziński & Witold Sadziński - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:5-14.
  Tytuły dzieł literackich są ważnym elementem makrotekstu, nie mówiąc już o ich znaczeniu marketingowym. W artykule poddano krytycznej analizie nie tylko izomorficzne tłumaczenia tytułów, ale także – a nawet w większości – te, gdzie widoczne są mniejsze czy większe rozbieżności. I tak np. za pozornie dosłownym tłumaczeniem tytułu powieści Jerzego Andrzejewskiego Apelacja jako Appelation kryje się trafny wybór między Appelation a Berufung. Również tłumaczenie powieści Stefana Żeromskiego Wierna rzeka jako Der getreue Strom nie jest łatwe w ocenie. Z jednej strony (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Im Zeichen einer literarischen Freundschaft. Witold Hulewicz - Rainer Maria Rilke.Irena Bartoszewska - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:77-87.
  Mit dem Werk des österreichischen Dichters kam Witold Hulewicz ziemlich früh in Berührung. Fasziniert von dessen Dichtkunst, nahm er mit Rilke Briefkontakte auf. Die Korrespondenz belebte sich wesentlich, als Hulewicz an den ersten Üb ertragungen ins Polnische arbeitete. Im vorliegenden Artikel bemüht sich die Autorin nicht nur die freundschaftlichen Kontakte darzustellen, sondern auf die Rolle Hulewiczs als Übersetzer und Verbreiter des Rilkschen Werkes in Polen hinzu weisen.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Przeciw empatii — Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe.Cieliczko Małgorzata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):359-374.
  the article presents Jean Paul Sartre’s idea of the human body and the bodiliness described in his book Being and nothingness (1943). In this book, Sartre argued that every human relation is based on the objecti cation of one human by another, and entering into empathic contact is basically impossible. the author of the article has con onted this thesis with contemporary psychological and neuropsychological thought (mirror neuron theory) and has investigated how the category of empathy functions in literary studies. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  74
  Understanding Vedanta Through Films (A Pedagogical Model) – A Case Study of Matrix.Shakuntala Gawde - 2019 - In S. Varkhedi & G. Mahulikar (eds.), New Frontiers in Sanskrit and Indic Knowledge. New Delhi: New Bharatiya Book Corporation. pp. 106-121.
  Indian Philosophy has reached across the globe. It is popular for its practical way towards life. Study of Indian philosophy should be part of all streams of education. Film is effective tool of communication. It attracts all generations and makes strong impression in the mind. Film is always considered as an effective tool in Pedagogy. Philosophy deals with abstract concepts, their correlation and logical reasoning. It deals with the complex problem of reality. People have notion that philosophy is a dry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Introduction to the Issue: Psychophysical Integrity of the Human Self. Comparative Approach: Philosophy, Literature and Art.Marzenna Jakubczak - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):5-8.
  The current issue of Argument: Biannual Philosophical Journal (2015, vol. 5, no. 1) provides a platform for cross‑cultural studies of the human body, the embodied mind, agency, intentionality, and various axiological aspects of the human psychophysical identity. Out of the twenty articles that compose this issue, thirteen original papers address the leading theme, namely Psychophysical integrity of the human self. Comparative approach: philosophy, literature and art. The multidisciplinary and comparative perspectives include references to Western and eastern cultural traditions, as well (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. On Certain Axiomatizations of Arithmetic of Natural and Integer Numbers.Urszula Wybraniec-Skardowska - 2019 - Axioms 2019 (Deductive Systems).
  The systems of arithmetic discussed in this work are non-elementary theories. In this paper, natural numbers are characterized axiomatically in two di erent ways. We begin by recalling the classical set P of axioms of Peano’s arithmetic of natural numbers proposed in 1889 (including such primitive notions as: set of natural numbers, zero, successor of natural number) and compare it with the set W of axioms of this arithmetic (including the primitive notions like: set of natural numbers and relation of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Messages in Art and Music: On Route to Understanding Musical Works with Jerrold Levinson.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (3-4):97.
  In his article untitled Messages in Art Jerrold Levinson discusses the idea of a message behind a work of art. He argues that despite certain disclaimers put forward by artists it is „hard to deny that artworks (...) very often do have messages, and far from inexpressible ones”. From given examples it would seem that Levinson assumes that musical work just as other artworks sometimes generate messages and that in order for a work of music to be successful in expression (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark