Results for 'Blas Radi'

7 found
Order:
See also
Blas Radi
Universidad de Buenos Aires (UBA)
 1.  27
  ‘You Don’T Know Where Your Interest Lies’: A Brief Reply to Professor Radi on His Remarks About Professor Córdoba and Gender Identity.Claudio Cormick - 2021 - Social Epistemology Review and Reply Collective 10 (4):7-16.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Is the Quantum World Composed of Propensitons?Nicholas Maxwell - 2007 - In Mauricio Suarez (ed.), Probabilities, Causes and Propensities in Physics. Springer. pp. 221-243.
  In this paper I outline my propensiton version of quantum theory (PQT). PQT is a fully micro-realistic version of quantum theory that provides us with a very natural possible solution to the fundamental wave/particle problem, and is free of the severe defects of orthodox quantum theory (OQT) as a result. PQT makes sense of the quantum world. PQT recovers all the empirical success of OQT and is, furthermore, empirically testable (although not as yet tested). I argue that Einstein almost put (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3. Hieroglyfické písmo.Tomáš Dvořák - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):83-107.
  Studie komentuje a kriticky rozvádí Ginzburgovu koncepci indexického paradigmatu ve vědách o člověku. Zasazuje metodu čtení vedlejších detailů coby indikátorů nějaké přímo nepřístupné skutečnosti do historického, kulturního a zejm. technického kontextu na příkladech proměn lékařské diagnostiky či znalectví umění. Sleduje souvislosti mezi vývojem gramotnosti, písmových forem a grafologických postupů v 19. století a nástup technických forem zápisu, který vnesl do řady oborů nové postupy interpretace a analýzy a zproblematizoval tradiční hranice mezi přírodními, sociálními a humanitními vědami.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  33
  Suitability Evaluation of Affordable Organic Materials as Substrates to Multiply Trichoderma Spp. In Soil.A. M. M. Irfeey, M. H. M. Shilmy & A. L. M. Rifky - 2018 - International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) 2 (8):23-30.
  Abstract: Use of antagonistic ability of Trichoderma spp. to control plant disease is an alternative disease management practice that protects the environment from the hazardous effect of the chemicals. Low density of population of Trichoderma spp. in the normal field is a challenge to gain best effect of antagonist over soil pathogens. Seven organic substrate treatments; compost, cow dung, paddy husk, paddy straw, coir dust, Gliricidia sepium and control were tested for multiplication and long-term survival of Trichoderma spp.. Three test (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  62
  On the Nature of the Higgs Boson.Damiano Anselmi - 2019 - Mod. Phys. Lett. A 34.
  Several particles are not observed directly, but only through their decay products. We consider the possibility that they might be fakeons, i.e. fake particles, which mediate interactions but are not asymptotic states. A crucial role to determine the true nature of a particle is played by the imaginary parts of the one-loop radiative corrections, which are affected in nontrivial ways by the presence of fakeons in the loop. The knowledge we have today is sufficient to prove that most non directly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  93
  Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  71
  Simulace a instrumentální pojetí vědy.Vladimír Havlík - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):131-157.
  Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark