Results for 'Ger Wackers'

6 found
Order:
 1.  41
  Skapat liv och livets värde.Erik Persson - 2017 - In LIV – Utomjordiskt, Syntetiskt, Artificiellt. Lund, Sverige: pp. 219-237.
  Om människan någon gång kommer att få förmågan att skapa nya livsformer, hur kommer det att påverka livets värde? Detta är en fråga som kan vara en källa till oro när man diskuterar konstgjort liv, men är oron befogad? I ett försök att svara på den frågan kommer jag att gå igenom några möjliga skäl till varför förmågan att skapa konstgjort liv skulle hota livets värde, och se om de verkligen ger oss skäl att oroa oss.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  42
  Svar till A. Tollands kommentarer till artikeln Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2012 - Filosofisk Tidskrift 1:45-52.
  I min artikel ”Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori” (FT 31:4 Nov 2010) vill jag visa att det finns anledning att förtydliga förståelsebegreppet. Avsevärd möda har, historiskt sett, lagts ned på att definiera och bringa klarhet i begreppen kunskap och förklaring men förståelse, som når längre än vanlig kunskap, har förblivit ett otydligt begrepp. Teorin jag lägger fram i artikeln har som sin kärna en definition av förståelse. Denna utkristalliseras dels naturligt från vår vardagliga användning, dels från behovet (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. An Introduction to Interdisciplinary Research. Theory and Practice.Steph Menken, Machiel Keestra, Lucas Rutting, Ger Post, Mieke de Roo, Sylvia Blad & Linda de Greef (eds.) - 2016 - Amsterdam University Press.
  This book (128 pp.) serves as an introduction and manual to guide students through the interdisciplinary research process. We are becoming increasingly aware that, as a result of technological developments and globalisation, problems are becoming so complex that they can only be solved through cooperation between multiple disciplines. Healthcare, climate change, food security, energy, financial markets and quality of life are just a few examples of issues that require scientists and academics to work in a crossdisciplinary way. As a result (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Människan; den medvetna biologiska maskinen.Robin Ernstsson - manuscript
  I detta dokument ger jag mina teorier, idéer och förklaringar till hur jag tror att medvetandet fungerar, vad det är och varför vi har det. Enligt mig är alla levande varelser bara biologiska maskiner, skulpterade av evolutionen för att bli så anpassad som möjligt till den miljö som de befinner sig i. Allt fungerar på ett speciellt sätt, det går att förklaras och förstås, det finns ingen magi, och medvetandet är inget undantag, det finns där av en anledning.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  54
  L’habiter ou le bien de l’architecture.Rabah Bousbaci - 2009 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 4 (1):20-33.
  Le bâtir est un trait fondamental de la condition humaine. À notre époque, les réflexions en vue de mieux comprendre le sens phénoménologique et anthropologique de l’acte de bâtir se mul- tiplient. La constante qui semble rallier ces réflexions consiste à reconnaître l’enracinement du sens de l’acte de bâtir dans l’habiter : le bâtir puiserait ainsi sa signification première dans l’ha- biter. Ce ralliement et ce consensus semblent marquer ainsi ce que l’histoire pourrait un jour désigner comme le « tournant (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Droit de la robotique: Livre blanc.Alain Bensoussan & Renaud Champion - 2016 - SYMOP.
  Histoire et utilisation du robot Bien que la robotique soit un marché économique relativement jeune et en pleine croissance, la genèse des robots remonte à l’Antiquité. Le premier robot à être déployé sur des lignes d’assemblage est Unimate, utilisé dès 1961 par General Motors. La robotique, en se di usant dans tous les pans de notre économie, va impacter les business modèles de nombreuses industries comme l’automobile et l’aéronautique mais aussi la construction ou l’agriculture. Aujourd’hui les robots industriels et de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark