Order:
See also
Jan Scheffel
KTH Royal Institute Of Technology, Stockholm, Sweden
 1.  90
  Emergent Will.Jan Scheffel - manuscript
  The enduring problem of free will has defied resolution across centuries. There is reason to believe that novel factors must be integrated into the analysis to make progress. Within the current physicalist framework, these factors encompass emergence and information theory, in the context of constraints imposed by physical limits on the representation of information. Furthermore the common, but vague, characterization of free will as 'being able to act differently' is rephrased into an explicatum more suitable for formal analysis. It is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. On the Solvability of the Mind-Body Problem.Jan Scheffel - manuscript
  The mind-body problem is analyzed in a physicalist perspective. By combining the concepts of emergence and algorithmic information theory in a thought experiment employing a basic nonlinear process, it is shown that epistemically strongly emergent properties may develop in a physical system. Turning to the significantly more complex neural network of the brain it is subsequently argued that consciousness is epistemically emergent. Thus reductionist understanding of consciousness appears not possible; the mind-body problem does not have a reductionist solution. The ontologically (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Mind-Body problemets olösbarhet frigör viljan.Jan Scheffel - manuscript
  Mind-body problemet analyseras i ett reduktionistiskt perspektiv. Genom att kombinera emergensbegreppet med algoritmisk informationsteori visas i ett tankeexperiment att ett starkt epistemiskt emergent system kan konstrueras utifrån en relativt enkel, ickelinjär process. En jämförelse med hjärnans avsevärt mer komplexa neurala nätverk visar att även medvetandet kan karakteriseras som starkt epistemiskt emergent. Därmed är reduktionistisk förståelse av medvetandet inte möjlig; mind-body problemet har alltså inte en reduktionistisk lösning. Medvetandets ontologiskt emergenta karaktär kan därefter konstateras utifrån en kombinatorisk analys; det är därmed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Free Will of an Ontologically Open Mind.Jan Scheffel - manuscript
  The problem of free will has persistently resisted a solution throughout centuries. There is reason to believe that new elements need to be introduced into the analysis in order to make progress. In the present physicalist approach, these elements are emergence and information theory in relation to universal limits set by quantum physics. Furthermore the common, but vague, characterization of free will as "being able to act differently" is, in the spirit of Carnap, rephrased into an explicatum more suitable for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Svar till A. Tollands kommentarer till artikeln Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2012 - Filosofisk Tidskrift 1:45-52.
  I min artikel ”Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori” (FT 31:4 Nov 2010) vill jag visa att det finns anledning att förtydliga förståelsebegreppet. Avsevärd möda har, historiskt sett, lagts ned på att definiera och bringa klarhet i begreppen kunskap och förklaring men förståelse, som når längre än vanlig kunskap, har förblivit ett otydligt begrepp. Teorin jag lägger fram i artikeln har som sin kärna en definition av förståelse. Denna utkristalliseras dels naturligt från vår vardagliga användning, dels från behovet (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori.Jan Scheffel - 2010 - Filosofisk Tidskrift 4 (4):3-15.
  Förståelse kan sägas vara den högsta formen av medveten insikt. Kunskap om ett fenomen behöver inte i sig vara tillräcklig för förståelse - de tidiga människorna visste att solen gick upp i öster, men de förstod inte att detta berodde på att jorden är rund och roterar. Förståelsebegreppet är centralt för all vetenskaplig aktivitet, men har mest studerats och tillämpats inom human- och samhällsvetenskaperna. Inom naturvetenskapen har ”förståelse” fått träda i skymundan för ”förklaring”. Vi skall se att detta är olyckligt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation